Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimus

MAL-sopimuksen uusin vaihe

18.9.2020
Toinen neuvottelu MAL-sopimuksesta MAL-sopimuksesta valtion ja Jyväskylän kaupunkiseudun välillä pidettiin 11.9.2020. Lue lisää neuvottelusta.
Tutustu myös esitykseen Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen taustoista ja sisällöistä (pdf).

15.6.2020
Ensimmäinen neuvottelu MAL-sopimuksesta valtion ja Jyväskylän kaupunkiseudun välillä pidettiin 11.6.2020. Tutustu kaupunkiseudun lähtökohtiin ja tavoitteisiin MAL-sopimusneuvotteluissa (pdf)

Lisätietoja

Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimialajohtaja Erja Saarivaara
p. 014 266 5071, erja.saarivaara[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupungin talous- ja strategiajohtaja Lasse Leppä
p. 014 266 3755, lasse.leppa[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela
p. 050 554 7167, meri.lumela[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunkiseutu neuvottelee ensimmäisestä MAL-sopimuksesta. Kyse on maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksista, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Mukana ovat Jyväskylän, Hankasalmen, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan, Uuraisten ja Äänekosken kunnat. MAL-sopimuksen valmistelua ohjaa seudun kunnanjohtajista ja kunnanhallitusten puheenjohtajista koostuva ohjausryhmä.

Sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Sopimukseen kirjataan yhteiset yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet sekä osoitetaan kuntien ja valtion yhteisiä resursseja vaativia investointeja esimerkiksi asumiseen tai liikenteeseen.

Alkuvuodesta 2020 valmistui ympäristöministeriön selvitystyö MAL-sopimusten laajentamisesta Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille. Neuvottelut valtion ja kaupunkiseudun välillä käynnistyivät kesällä 2020. Sopimus on tarkoitus hyväksyä mukana olevien kuntien valtuustoissa kesään 2021 mennessä. 

Lisätietoja

Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimialajohtaja Erja Saarivaara
p. 014 266 5071, erja.saarivaara[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupungin talous- ja strategiajohtaja Lasse Leppä
p. 014 266 3755, lasse.leppa[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela
p. 050 554 7167, meri.lumela[at]jyvaskyla.fi