Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kesäinen järvimaisema saarineen korkealta kuvattuna. Kuva Keijo Penttinen
Pääsisältö

Valtion ja Jyväskylän kaupunkiseudun ensimmäinen MAL-sopimus on tullut voimaan kesäkuussa 2021. Kyse on maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksista, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Tutustu Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimukseen (pdf).  

Sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Sopimukseen on kirjattu yhteiset yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet vuoteen 2031. Konkreettiset toimenpiteet kattavat vuodet 2021–23 sisältäen kuntien ja valtion yhdessä osoittamia resursseja asumiseen ja liikenteeseen. 

Sopimus on hyväksytty kaikissa seudun kahdeksan kunnan kunnanvaltuustoissa. MAL-sopimuksessa mukana ovat Jyväskylän, Hankasalmen, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan, Uuraisten ja Äänekosken kunnat. Valtion puolesta sopijaosapuolina ovat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Lue lisää MAL-sopimuksesta:
Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimus 2021–2031
Ympäristöministeriön maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset

Sopimuksen toimenpiteiden eteneminen

Jyväskylän kaupunkiseudun ja valtion osapuolen edustajat kokoontuivat MAL-sopimuksen toimenpiteiden toteutumisen seurannan merkeissä Jyväskylässä 9.6.2022. Tutustu MAL-sopimuksen seurantaraporttiin.

Sopimuksen keskeisiin toimenpiteisiin kuuluva Jyväskylän seudun MAL-kehityskuva on hyväksytty seudun kuntien kunnanvaltuustoissa vuoden 2023 alussa. Sen sisältöihin voit tutustua MAL-kehityskuvan internet-sivulta.

Lokakuussa 2022 valmistui Jyväskylän seudun joukkoliikenteen viranomaisalueen laajenemista koskeva selvitys. Joulukuussa 2022 Hankasalmen, Petäjäveden, Toivakan ja Äänekosken kunnanvaltuustot päättivät, että niiden joukkoliikennettä kehitetään jatkossa osana Jyväskylän seudun Linkki-paikallisliikennettä. Seuraavaksi aloitetaan yhteistoimintasopimuksen valmistelu, joka tulee hyväksyttäväksi seudun kunnanvaltuustoihin kesään 2023 mennessä. Seudun joukkoliikenteen toimivalta-alueen laajentuminen edellyttää myös muutoksia liikennepalvelulakiin. Uusi toimivalta-alue aloittaisi toimintansa vuoden 2024 alussa.

Sopimukseen sisältyy pieniä liikennehankkeita, joissa seudun kunnat ja valtio yhdessä toteuttavat liikennejärjestelmän toimivuutta, kestävyyttä ja turvallisuutta edistäviä kustannustehokkaita investointeja. Vuonna 2022 toteutetaan pyöräilyn ja kävelyn väyliä Äänekosken Suolahdessa Sumiaistentiellä, Jyväskylässä Vesangantiellä sekä Muuramen ja Säynätsalon välillä Kinkovuorentiellä. Lue lisää Keski-Suomen ELY-keskuksen tiedotteesta
 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Anna Isopoussu, Jyväskylän kaupunki, p. 040 566 2639, anna.isopoussu[at]jyvaskyla.fi

Kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtaja Leena Rossi, Jyväskylän kaupunki, p. 040 741 9187, leena.rossi[at]jyvaskyla.fi

Asiasanat:  
MAL