Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimus

Lisätietoja

Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtaja Leena Rossi, p. 014 266 5050

Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167

Jyväskylän kaupungin talous- ja strategiajohtaja Lasse Leppä, p. 014 266 3755 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi.

Jyväskylän kaupunkiseutu valmistautuu keväällä 2020 käytäviin MAL-sopimusneuvotteluihin. Kyse on maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksista (MAL), jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. 

Sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Sopimukseen kirjataan yhteiset yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet sekä osoitetaan kuntien ja valtion yhteisiä resursseja vaativia investointeja esimerkiksi asumiseen tai liikenteeseen.

Vuonna 2019 selvitetään sopimusmenettelyn laajentamista Jyväskylän kaupunkiseudulle. Mukana ovat Jyväskylän, Hankasalmen, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan, Uuraisten ja Äänekosken kunnat.

Sopimus on tarkoitus hyväksyä mukana olevien kuntien valtuustoissa kesällä 2020. Kaupunkiseudun kunnat valmistelevat tätä ennen Jyväskylän kaupungin johdolla sopimuksen sisältöä ja toimenpiteitä. Loppuvuodesta 2019 valmistuu myös ympäristöministeriön selvitystyö MAL-sopimusten laajentamisesta Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille.