Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimus

Lisätietoja

Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimialajohtaja Erja Saarivaara
p. 014 266 5071, erja.saarivaara[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela
p. 050 554 7167, meri.lumela[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupungin talous- ja strategiajohtaja Lasse Leppä
p. 014 266 3755, lasse.leppa[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunkiseutu valmistautuu vuonna 2020 käytäviin MAL-sopimusneuvotteluihin. Kyse on maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksista, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. 

Sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Sopimukseen kirjataan yhteiset yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet sekä osoitetaan kuntien ja valtion yhteisiä resursseja vaativia investointeja esimerkiksi asumiseen tai liikenteeseen.

Valtio käynnistää sopimusneuvottelut ensimmäistä kertaa Jyväskylän kaupunkiseudulla. Mukana ovat Jyväskylän, Hankasalmen, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan, Uuraisten ja Äänekosken kunnat.

Sopimus on tarkoitus hyväksyä mukana olevien kuntien valtuustoissa vuoden 2020 aikana. Kaupunkiseudun kunnat valmistelevat tätä ennen Jyväskylän kaupungin koordinoimana sopimuksen sisältöä ja toimenpiteitä. Loppuvuodesta 2019 valmistui myös ympäristöministeriön selvitystyö MAL-sopimusten laajentamisesta Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille.