Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kesäinen järvimaisema saarineen korkealta kuvattuna. Kuva Keijo Penttinen

Valtion ja Jyväskylän kaupunkiseudun ensimmäinen MAL-sopimus on tullut voimaan kesäkuussa 2021. Kyse on maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksista, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Tutustu Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimukseen (pdf).  

Sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Sopimukseen on kirjattu yhteiset yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet vuoteen 2031. Konkreettiset toimenpiteet kattavat vuodet 2021–23 sisältäen kuntien ja valtion yhdessä osoittamia resursseja asumiseen ja liikenteeseen. 

Sopimus on hyväksytty kaikissa seudun kahdeksan kunnan kunnanvaltuustoissa. MAL-sopimuksessa mukana ovat Jyväskylän, Hankasalmen, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan, Uuraisten ja Äänekosken kunnat. Valtion puolesta sopijaosapuolina ovat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Lue lisää MAL-sopimuksesta:
Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimus 2021–2031
Ympäristöministeriön maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset

Sopimuksen toimenpiteiden eteneminen

Jyväskylän kaupunkiseudun ja valtion osapuolen edustajat kokoontuivat MAL-sopimuksen toimenpiteiden toteutumisen seurannan merkeissä Jyväskylässä 9.6.2022. Tutustu MAL-sopimuksen seurantaraporttiin.

Sopimuksen keskeisiin toimenpiteisiin kuuluvan Jyväskylän seudun MAL-kehityskuvan laatiminen on käynnissä. Sen etenemistä ja sisältöjä voi seurata MAL-kehityskuvan internet-sivulta

Sopimukseen sisältyy pieniä liikennehankkeita, joissa seudun kunnat ja valtio yhdessä toteuttavat liikennejärjestelmän toimivuutta, kestävyyttä ja turvallisuutta edistäviä kustannustehokkaita investointeja. Vuonna 2022 toteutetaan pyöräilyn ja kävelyn väyliä Äänekosken Suolahdessa Sumiaistentiellä, Jyväskylässä Vesangantiellä sekä Muuramen ja Säynätsalon välillä Kinkovuorentiellä. Lue lisää Keski-Suomen ELY-keskuksen tiedotteesta
 

Lisätietoja

Jyväskylän kaupungin talous- ja strategiajohtaja Lasse Leppä
p. 050 599 9545, lasse.leppa[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtaja Leena Rossi
p.040 741 9187, leena.rossi[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupungin kaavoitustutkija Anna Isopoussu
p. 040 566 2639, anna.isopoussu[at]jyvaskyla.fi

Asiasanat:  
MAL