Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kesäinen järvimaisema saarineen korkealta kuvattuna. Kuva Keijo Penttinen
Pääsisältö

Jyväskylän kaupunkiseudun ja valtion välisessä MAL-sopimuksessa on määritetty tavoitetilat kohti kestävää ja vähähiilistä yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää, asumisen ja elinympäristön laatua sekä elinvoimaista ja saavutettavaa kaupunkiseutua. Näiden tavoitteiden etenemisen seuraamiseksi on seudullisesti toteutettu erilaisia selvityksiä. Näitä selvityksiä päivitetään tasaisin väliajoin ajantasaisimman tiedon saamiseksi. 

Henkilöliikennetutkimus

Henkilöliikennetutkimuksella kerätään perustietoa suomalaisten liikkumisesta. Tietoja käytetään apuna parannettaessa liikkumismahdollisuuksia sekä liikenneturvallisuutta ja pyrkimyksissä vähentää liikenteen ympäristöhaittoja. Jyväskylän seudulla henkilöliikennetutkimus on toteutettu lähes vertailukelpoisena nyt kahdesti, vuosina 2019 ja 2021. Vuonna 2019 tutkimusalueessa olivat mukana Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen ja vuonna 2021 edellä mainittujen lisäksi myös Äänekoski. Tutkimuksen toteuttamisesta vastasivat Kantar TNS Oy sekä WSP Finland Oy.

Tutustu vuoden 2021 seudullisen henkilöliikennetutkimuksen raporttiin: Jyväskylän seudun henkilöliikennetutkimus 2021 (pdf)

Seudullinen henkilöliikennetutkimus 2019: Jyväskylän seudun henkilöliikennetutkimus 2019 (pdf)

Seudullinen asumiskatsaus

Millaisia väestönmuutokset ovat olleet Jyväskylän MAL-seudulla viime vuosina? Millainen asuntokanta on eri seudun kunnissa? Millaisia trendejä on nähtävissä asuntokuntien kehityksessä?

Katsauksen tarkoituksena on tuottaa tietoa asumisen seudullisista ilmiöistä suunnittelun ja päätöksenteon tueksi sekä luottamushenkilöille että kaupunki- ja kuntaorganisaatioissa toimiville virkamiehille ja suunnittelijoille. Katsauksessa on esitetty tietoa menneestä kehityksestä, tunnistettu asumisessa ja asuinrakentamisessa havaittavia trendejä.

Asumiskatsaus on osa MAL-sopimuksessakin linjattua MAL-tiedolla johtamisen kokonaisuutta. Sisältöä päivitetään säännöllisin väliajoin ja kehitetään ajankohtaisten teemojen mukaan.

Tutustu seudulliseen asumiskatsaukseen: Jyväskylän MAL-seudun asumiskatsaus 2021 (pdf)

Alasivu

Lisätietoja seudullisesta henkilöliikennetutkimuksesta:

Liikennejärjestelmäpäällikkö Hannu Onkila, Jyväskylän kaupunki, p. 050 471 8300, hannu.onkila[at]jyvaskyla.fi

 

Lisätietoja seudullisesta asumiskatsauksesta: 

Erikoissuunnittelija Juulia Jalava, Jyväskylän kaupunki,
p. 050 475 6729, juulia.jalava[at]jyvaskyla.fi

Asiasanat:  
MAL
Jyväskylän seutu