Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kesäinen järvimaisema saarineen korkealta kuvattuna. Kuva Keijo Penttinen
Pääsisältö

Jätetaksan hyväksyy jätehuoltoviranomainen eli Jyväskylän seudun jätelautakunta. Jätetaksa sisältää kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon maksut. Näitä ovat esimerkiksi jätehuollon perusmaksu, jäteastioiden tyhjennysmaksut sekä Mustankorkea Oy:n lajittelupihan vastaanottomaksut. Jätemaksujen laskutuksen hoitaa kuntien omistama jäteyhtiö Mustankorkea Oy.

Tiedosto

 

Kotitalouksien jätemaksu koostuu: 

  1. perusmaksusta ja
  2. jäteastian tyhjennysmaksuista, bio- ja sekajätteen alueellisen keräyspisteen jätemaksuista tai saaressa sijaitsevan vapaa-ajan asunnon jätemaksusta.

Perusmaksun suuruus määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen mukaisesti ja se laskutetaan kerran vuodessa.

Perusmaksu 2024
Rakennustyyppi€ /asuinhuoneisto /
vuosi (sis. alv)
Omakoti- ja pientalo, 1-4 huoneistoa39,68 €
Vapaa-ajan asunto19,84 €
Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt sekä muut asuinhuoneistot,
5 huoneistoa tai enemmän
21,08 €

 

Jätemaksuilla katetaan kaikki kotitalouksille tarjottavat jätehuollon palvelut sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta. Jätehuollon palveluita ovat jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely, kotitalouksien vaarallisten jätteiden jätehuolto, hyötykeräyspisteiden ylläpito, jäteneuvonta ja tiedotus. Jätemaksu on julkisoikeudellinen maksu, joka on ulosottokelpoinen ilman tuomioistuimen päätöstä.

Jokaisen käytössä tai käytettävissä olevan asuin- ja vapaa-ajan asunnon on kuuluttava jätehuoltoon.

Kuva
Kirja ja suurennuslasi, lähde flaticon.com. Kuva Johanna Ahonen

 

Jätemaksun kohtuullistaminen tai perimättä jättäminen

Jätemaksua peritään kaikilta kiinteistöiltä, joka ovat käytettävissä vakinaiseen tai vapaa-ajan asumiseen, vaikka kiinteistön käyttö olisi vähäistä. Tyhjillään oleva pientalo rinnastetaan vapaa-ajan asunnoksi. Syntyvän jätteen vähäinen määrä tai omatoiminen käsittely, kiinteistön haltijan ikä, terveydentila, vähävaraisuus tai muu sosiaalinen syy ei ole peruste jätemaksun perimättä jättämiseen.

Jätemaksun kohtuullistamiseen ei vaikuta jätteiden kuljettaminen vapaa-ajan asunnolta vakituiselle asunnolle tai jätteiden hävittäminen jätehuoltomääräysten vastaisesti esimerkiksi polttamalla. Myöskään useiden vapaa-ajan tai vakinaisten asuinkiinteistöjen omistaminen jätehuoltoviranomaisen toimialueella ei ole peruste maksujen kohtuullistamiseen, sillä jätehuolto on järjestettävä kullekin kiinteistölle ja kiinteistön haltijalla katsotaan olevan vastuu muun muassa jätehuollon infran rakentamisesta ja ylläpitämisestä aiheutuvista kustannuksista.

Jätemaksu voidaan poistaa vain asuinkelvottomalta rakennukselta

Jätemaksu voidaan jättää perimättä, jos rakennus on täysin asuinkelvoton tai muutoin kokonaan asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen soveltumaton. Asuinkelvottomuudesta on esitettävä jätehuoltoviranomaiselle todisteellinen selvitys joko riippumattoman asiantuntijan lausunto rakennuksen kunnosta tai valokuvin täydennetty kuntoselvitys. Jätemaksu poistetaan, kun riittävät selvitykset on toimitettu jätehuoltoviranomaiselle ja niiden perusteella rakennus todetaan asuinkelvottomaksi. Jätemaksun perimättä jättämisen ratkaisee jätehuoltoviranomainen viranhaltijapäätöksellä. Päätös jätemaksun perimättä jättämisestä annetaan tiedoksi jätelain mukaisen tiedoksiannon lisäksi myös kunnan rakennusvalvontaan.

TSV-jätetaksa

Elinkeinotoiminnan jätehuollon järjestämisvastuu on jätelain mukaisesti pääsääntöisesti jätteen haltijalla eli yrityksellä itsellään. Kuitenkin, jos jätteen haltija muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään, on kunnalla toissijainen velvollisuus järjestää muu kuin sen vastuulle kuuluvan jätteen jätehuolto.

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätemaksun perusteista määrätään TSV-jätetaksassa. TSV-taksaa sovelletaan jätelain 33 §:n mukaisesti kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvaan jätteeseen eli TSV-jätteeseen, pois lukien saostus- ja umpisäiliöliete.

TSV-taksa on voimassa Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa.

 

Jätemaksukertymä ja käyttö vuonna 2023

Jätelain mukaan kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille on vuosittain tiedotettava jätemaksun ja perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty.

Asiasanat:  
jätehuolto