Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kesäinen järvimaisema saarineen korkealta kuvattuna. Kuva Keijo Penttinen

Jyväskylän seudun MAL-kehityskuva on kahdeksan kunnan yhteinen, karttapohjainen pitkän tähtäimen näkemys alueen yhdyskuntarakenteesta, viherrakenteesta ja liikennejärjestelmästä. Sen laatiminen käynnistyi vuoden 2021 lopussa. 

Kehityskuvatyö on yksi Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen keskeisistä toimenpiteistä. MAL-kehityskuvassa tarkennetaan ja konkretisoidaan sopimukseen kirjattuja tavoitteita ja toimenpiteitä viemällä ne kartalle. 

Työn lähtökohdat pohjautuvat seudun aiempiin maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskeviin strategioihin, selvityksiin ja suunnitelmiin. MAL-kehityskuva ei ole maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama kaava, mutta se täydentää lakisääteistä kaavasuunnittelua ja nostaa esille seudullisesti merkittäviä strategisia kysymyksiä.

Työn keskeisiä teemoja ovat:

  • asumisen ja työpaikkarakentamisen sijoittuminen suhteessa kestävään liikkumiseen,
  • kohtuuhintaisen asuntotuotannon sijaintikysymykset, 
  • keskustojen MAL-kehittämisen periaatteet, 
  • liikenneverkon kehittämisen painopisteet, 
  • pyöräilyn tavoiteverkon määrittely sekä 
  • viherrakenteen kehittämisperiaatteet virkistyksen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. 

Kehityskuva laaditaan yhteistyössä seudun kuntien (Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen, Äänekoski), Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Keski-Suomen liiton kanssa. 

MAL-kehityskuva laaditaan kolmessa vaiheessa

  1. Alkuvuonna 2022 tunnistettiin keskeiset seudulla vaikuttavat maankäytön, asumisen ja liikenteen ilmiöt sekä seudun eri alueiden erityispiirteet. Tämän pohjalta tarkennetaan MAL-kehityskuvan tavoitteet. Tutustu 3/2022 valmistuneeseen seudun MAL-tilannekuvaraporttiin.
  2. Keväällä 2022 laaditaan MAL-kehityskuvakarttaluonnos, teemoittaiset kehittämistavoitteet ja seurantamittarit.
  3. Syksyllä 2022 kehityskuvakartta viimeistellään. Tavoitteena on, että MAL-kehityskuva hyväksytään seudun kuntien kunnanvaltuustoissa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Työtä laaditaan vuorovaikutuksessa seudun luottamushenkilöiden, elinkeinoelämän edustajien ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa.

Tutustu Jyväskylän seudun MAL-kehityskuvatyön lähtökohtiin tästä dokumentista.

Lisätiedot:

Anna Isopoussu
kaavoitustutkija
p. 040 566 2639
anna.isopoussu(at)jyvaskyla.fi
 

Asiasanat:  
MAL