Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kesäinen järvimaisema saarineen korkealta kuvattuna. Kuva Keijo Penttinen

Jyväskylän seudun MAL-kehityskuva on kahdeksan kunnan yhteinen, karttapohjainen pitkän tähtäimen suunnitelma alueen yhdyskuntarakenteesta, viherrakenteesta ja liikennejärjestelmästä. Sen laatiminen käynnistyi vuoden 2021 lopussa.

Kehityskuvatyö on yksi Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen keskeisistä toimenpiteistä. MAL-kehityskuvassa tarkennetaan ja konkretisoidaan sopimukseen kirjattuja tavoitteita ja toimenpiteitä viemällä ne kartalle. Tavoitteena on ohjata seudun väestönkasvua sekä maankäyttöä ja liikennejärjestelmän kehittämistä hallitusti siten, että MAL-sopimuksen tavoitteet yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kestävyydestä ja vähähiilisyydestä toteutuvat.

Työn keskeisiä teemoja ovat:

  • asumisen ja työpaikkarakentamisen sijoittumisperiaatteet
  • liikennejärjestelmän ja verkon kehittämisen painopisteet
  • viherrakenteen ja virkistyskohteiden kehittämisperiaatteet
  • lähivuosien kärkitoimenpiteiden määrittely

Kehityskuva laaditaan yhteistyössä seudun kuntien (Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen, Äänekoski), Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Keski-Suomen liiton kanssa.

Kehityskuva ei ole maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama kaava. Se täydentää lakisääteistä kaavasuunnittelua ja nostaa esille periaatteet ja tavoitteet, joiden pohjalta seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäminen etenee.

 

MAL-kehityskuvaluonnos on nähtävillä 7.10.-11.11.2022

MAL-kehityskuvan luonnos on valmistunut ja se on asetettu nähtäville mielipiteiden saamista varten 7.10.-11.11.2022.

MAL-kehityskuva-aineisto (luonnos):
•    Jyväskylän seudun MAL-kehityskuvakartta
•    Jyväskylän seudun MAL-kehityskuvaraportti: pääraportti A
•    Liiteraportti B: Seudullinen pyöräverkko
•    Liiteraportti C: Maatie- ja rataverkon kehittäminen
•    Liiteraportti D: Viherrakenteen päärunko

Voit antaa palautetta kehityskuvaluonnoksesta, -raportista ja muusta aineistosta tämän kyselyn kautta. Voit vastata kyselyyn yksityishenkilönä tai yhdistyksen edustajana. Kyselyssä voit kohdentaa kommenttisi myös karttapohjalle. Kyselyyn voi vastata 11.11.2022 saakka.

Esittely- ja keskustelutilaisuus seudun asukkaille, yhdistyksille ja sidosryhmille järjestetään Teamsin välityksellä torstaina 13.10.2022 klo 18. Liittymislinkki lisätään tähän ennen tilaisuutta.

Lisätietoa MAL-kehityskuvasta saat projektiryhmän jäseniltä.

 

MAL-kehityskuva laaditaan kolmessa vaiheessa

  1. Alkuvuonna 2022 tunnistettiin keskeiset seudulla vaikuttavat maankäytön, asumisen ja liikenteen ilmiöt sekä seudun eri alueiden erityispiirteet. Tutustu 3/2022 valmistuneeseen seudun MAL-tilannekuvaraporttiin.
  2. Keväällä tarkennettiin kehityskuvatyön tavoitteita. Kehityskuvakarttaluonnos valmistui alkusyksystä ja jonka jälkeen se asetettiin nähtäville lokakuussa 2022.
  3. Marraskuussa 2022 kehityskuvakartta viimeistellään annetun palautteen perusteella. Tavoitteena on, että MAL-kehityskuva hyväksytään seudun kuntien kunnanvaltuustoissa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Tutustu Jyväskylän seudun MAL-kehityskuvatyön lähtökohtiin tästä dokumentista.
 

Lisätietoa MAL-kehityskuvasta:

Anna Isopoussu, projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki p. 040 566 2639, anna.isopoussu(a)jyvaskyla.fi

Jouni Mäkäräinen yleiskaavasuunnittelija, Jyväskylän kaupunki p. 040 186 5093 jouni.makarainen(a)jyvaskyla.fi

Tiina Pellinen, tekninen päällikkö, Hankasalmen kunta, p. 014 2671 229, tiina.s.pellinen(a)hankasalmi.fi

Mari Holmstedt, kaavoitusjohtaja, Laukaan kunta, p. 0400 317 759, mari.holmstedt(a)laukaa.fi

Susanna Paananen, kehittämisjohtaja, Muuramen kunta, p. 044 704 6280, susanna.paananen(a)muurame.fi

Mika Kyrö, tekninen johtaja, Petäjäveden kunta, p. 040 6618 125, mika.kyro(a)petajavesi.fi

Janne Koskenkorva, tekninen johtaja, Uuraisten kunta, p. 0400 643 890, janne.koskenkorva(a)uurainen.fi

Päivi Muhonen, aluearkkitehti, Petäjäveden ja Uuraisten kunnat, p. 044 4598 434, paivi.muhonen(a)saarijarvi.fi

Jari Lämsä, tekninen johtaja, Toivakan kunta, p. 040 630 4035, jari.lamsa(a)toivakka.fi

Carita Kosonen, vs. kaavoituspäällikkö, Äänekosken kaupunki, p.  020 632 2036, carita.kosonen(a)aanekoski.fi
 

Asiasanat:  
MAL