Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kesäinen järvimaisema saarineen korkealta kuvattuna. Kuva Keijo Penttinen
Pääsisältö

Kompostointitarkastukset 

Kompostointitarkastuksia tehdään kesällä 2024 Jyväskylän seudulla

Jyväskylän seudun jätelautakunnan toimialueella tehdään touko-elokuussa kompostointitarkastuksia. Jyväskylän seudun jätelautakunta toimii jätehuoltoviranomaisena Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa. Kompostointitarkastuksia on tarkoitus tehdä kaikissa neljässä kunnassa.

Tarkastusten aikataulu:

Viikko 21 Jyväskylä (Mattilanpelto ja Kukkumäki)

Viikot 22–23 Jyväskylä (Ritoniemi ja Heinälampi)

Viikot 24–25 Jyväskylä ja Muurame (Säynätsalo, Lehtisaari ja Kinkomaa)

Viikot 26–28 Muurame (Kinkomaa, Kotiranta, Pitkälä ja Rajala)

Viikot 29–30 Jyväskylä (Tikkakoski)

Viikot 31–33 Laukaa (Leppävesi, Vihtavuori, Kantola, Keskustaajama)

Viikko 34 Toivakka

Kiinteistöille ei ilmoiteta tehtävästä tarkastuksesta etukäteen. Tarkastettavat kiinteistöt on valittu satunnaisotannalla, eikä kompostointitarkastus edellytä kiinteistön omistajan paikalla oloa. Tarkastajalla on päällään keltainen huomiovaatetus ja näkyvillä Jyväskylän kaupungin henkilökortti. 

Lisätietoa tarkastuksista

Kompostointi Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa

Jos kompostoit asumisessa syntyvät biojätteesi, tee kompostoinnin alkaessa Mustankorkean verkkosivuilla kompostointi-ilmoitusIlmoitusvelvollisuus koskee kaikkia vakituisesti asuttuja ja vapaa-ajan kiinteistöjä, joilla biojäte kompostoidaan.

Kompostointi-ilmoitus on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen ilmoitus on uusittava. Teethän uuden ilmoituksen myös siinä tapauksessa, että ilmoitettaviin tietoihin tulee muutoksia. Muista ilmoittaa myös kompostoinnin lopettamisesta Mustankorkealle.

Ilmoituksessa kysytään seuraavat tiedot:

  • kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot (kompostoinnin vastuuhenkilö)
  • kiinteistön osoite
  • rakennuksen tyyppi (omakotitalo/paritalo/vapaa-ajan asunto)
  • kompostorin vuosittaiset käyttökuukaudet
  • onko kompostori haittaeläinsuojattu
  • onko kompostori lämpöeristetty (talvikäyttö)
  • tehdasvalmisteisen kompostorin merkki ja malli
  • onhan omatekoinen kompostori ilmastoitu ja sisältää umpinaisen kannen, seinät ja pohjan
  • kompostorin tilavuus litroina
Kuva
Piirroskuva, jossa ruskeahiuksinen naishenkilö seisoo selin katsojaan. Hänellä on edessään kannettava tietokone, jolla hän tekee kompostointi-ilmoitusta netissä. Kuva Jyväskylän seudun jätelautakunta


Jos ilmoitus koskee lähikiinteistöjen tai huoneistojen yhteistä kompostoria, tulee lomakkeella ilmoittaa kaikkien kimpan osakkaiden yhteystiedot. Kimpassa voi olla osakkaina 2–5 naapuria. Ilmoituksen tekee kimpan vastuuhenkilö eli se, jonka kiinteistöllä kompostori sijaitsee.

Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä kompostointi-ilmoitusta.

Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa biojätteen lajitteluvelvoite koskee kaikkia asuinkiinteistöjä. Jos et kompostoi asumisessa syntyvää biojätettä, tulee kiinteistön kuulua biojätteen erilliskeräyksen piiriin. Tällöin biojäte kerätään biojäteastiaan, jonka tyhjennys tilataan Mustankorkealta. Biojäteastia tulee hankkia kiinteistölle itse. Missään tilanteessa biojätettä ei saa laittaa sekajäteastiaan.

Biojätteen kompostointi

Asukas voi kompostoida biojätteen kiinteistöllään asianmukaisessa kompostorissa. Kompostori voi olla myös useamman naapurikiinteistön (2–5 kiinteistön) tai huoneiston yhteinen. 

Jos kompostoit vain kesäaikana ja kiinteistöllä oleskellaan myös talvisin, tulee talvikuukausille hankkia biojäteastia ja tilata sen tyhjennys Mustankorkealta. 

Kompostori voi olla tehdasvalmisteinen tai itse tehty, kunhan se on jätehuoltomääräysten mukainen. Jätehuoltomääräysten mukaan kompostorin on oltava sijoitettu, rakennettu ja ylläpidetty niin, ettei sen käytöstä aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

Kuva
Kuvassa on vasemmalla musta kompostori, jonka kansi on auki. Oikealla on listattu asianmukaisen kompostorin ominaisuudet. Nämä ovat kansi, haittaeläinsuojaus, riittävä ilmankierto, lämpöeristys (jos talvisin käytössä), riittävä tilavuus ja pohja. Kompostori voi olla tehdasvalmisteinen tai itse rakennettu. Kuva Jyväskylän seudun jätelautakunta

 

Käytöstä poistetut pakastimet ja muut kylmälaitteet hyväksytään biojätteen kompostointiin 31.12.2026 saakka (jätehuoltomääräykset 46 §). Tämän jälkeen vanhasta kylmälaitteesta valmistettu kompostori tulee korvata jätehuoltomääräysten mukaisella kompostorilla. Uusia ilmoituksia kylmälaitteista valmistetuista kompostoreista ei enää hyväksytä.

Alkuperäisestä käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet määritellään sähkö- ja elektroniikkaromuksi. Sähkö- ja elektroniikkaromua pidetään lähtökohtaisesti vaarallisena jätteenä. Kylmälaitteesta valmistetun kompostorin rakenteisiin sisältyy ympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita. Vanhojen kylmälaitteiden rakenteissa on käytetty kylmä- eli jäähdytysaineena CFC-yhdisteitä (freoneja), jotka ovat otsonikerrokselle vaarallisia. Uudemmissa kylmälaitteissa CFC-yhdisteet korvanneet jäähdytysaineet eivät nekään ole ympäristölle vaarattomia.

Puutarhajätteen kompostointi

Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa tai kompostikehikossa. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä kompostointi-ilmoitusta. 

Miksi kompostoinnista kerätään tietoa?

Kompostointi-ilmoitusten tekeminen perustuu nykyisin jätelakiin (646/2011) ja jäteasetukseen (978/2021). Tiedot kompostoinnista merkitään jätehuoltoviranomaisen ylläpitämään kompostointirekisteriin (jätelaki 143 §).

Kompostointia seuraamalla pyritään saamaan tietoa kompostoitavan biojätteen määrästä, mikä on tärkeää kierrätysasteen seuraamiseksi. Ilmoitusten avulla seurataan myös kompostoinnin asianmukaisuutta ja pyritään varmistamaan, ettei puutteellisesta kompostoinnista aiheudu ympäristöhaittoja, kuten esimerkiksi haittaeläimiä.

Jätehuoltoviranomaisen kompostointitarkastukset

Jätehuoltoviranomainen voi jätelain § 123 nojalla tehdä kiinteistöllä kompostointitarkastuksen, jolla seurataan kompostoinnin asianmukaisuutta ja esimerkiksi kompostorista ilmoitettujen tietojen paikkansapitävyyttä. Tarkastuksista ilmoitetaan etukäteen kuulutuksin jätehuoltoviranomaisen verkkosivuilla sekä paikallisissa sanomalehdissä, eikä kiinteistön haltijan läsnäoloa tarkastuskäynnillä edellytetä. Tarkastuksesta toimitetaan kiinteistön haltijalle tarkastuspöytäkirja. Mikäli tarkastuskäynnillä havaitaan kompostoinnissa puutteita, tulee kompostointi saattaa jätehuoltomääräysten mukaiseksi tarkastuspöytäkirjassa annettuun määräaikaan mennessä.

Kompostointi-ilmoitusten puuttuvia tietoja kysellään tekstiviestillä 

Puutteellisten kompostointitietojen täydentämistä kokeillaan lähettämällä kompostoinnin yhteyshenkilölle tekstiviesti, jossa pyydetään täydentämään kompostointi-ilmoituksen tietoja. Tekstiviestin lähettäjänä näkyy Jyväskylän kaupunki. Tekstiviestissä on linkki kyselyyn, jossa jätehuoltoviranomaiselle voi lähettää tarkempia tietoja omasta kompostorista.

 

Lisätietoa kompostoinnista

Alueelliset jätehuoltomääräykset

Tietoa kotikompostoinnista ja kompostoreista (Rakasta joka murua -kampanja, KIVO ja Kuntaliitto) 

Tulostettava kompostointiopas (pdf, Rakasta joka murua -kampanja, KIVO ja Kuntaliitto)

Kompostointiopas (Marttaliitto)

Puutarhajätteen kompostointi (Marttaliitto)

Katso myös yleisimmät kysymykset jätehuoltoviranomaisen Usein kysyttyä -osiosta.

Asiasanat:  
jätehuolto