Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kesäinen järvimaisema saarineen korkealta kuvattuna. Kuva Keijo Penttinen
Pääsisältö

Kompostointi Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa

Jos kompostoit asumisessa syntyvät biojätteesi, tee kompostoinnin alkaessa Mustankorkean verkkosivuilla kompostointi-ilmoitusIlmoitusvelvollisuus koskee kaikkia vakituisesti asuttuja ja vapaa-ajan kiinteistöjä, joilla biojäte kompostoidaan.

Kompostointi-ilmoitus on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen ilmoitus on uusittava. Teethän uuden ilmoituksen myös siinä tapauksessa, että ilmoitettaviin tietoihin tulee muutoksia. Muista ilmoittaa myös kompostoinnin lopettamisesta Mustankorkealle.

Ilmoituksessa kysytään seuraavat tiedot:

  • kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot (kompostoinnin vastuuhenkilö)
  • kiinteistön osoite
  • rakennuksen tyyppi (omakotitalo/paritalo/vapaa-ajan asunto)
  • kompostorin vuosittaiset käyttökuukaudet
  • onko kompostori haittaeläinsuojattu
  • onko kompostori lämpöeristetty (talvikäyttö)
  • tehdasvalmisteisen kompostorin merkki ja malli
  • onhan omatekoinen kompostori ilmastoitu ja sisältää umpinaisen kannen, seinät ja pohjan
  • kompostorin tilavuus litroina
Kuva
Piirroskuva, jossa ruskeahiuksinen naishenkilö seisoo selin katsojaan. Hänellä on edessään kannettava tietokone, jolla hän tekee kompostointi-ilmoitusta netissä. Kuva Jyväskylän seudun jätelautakunta


Jos ilmoitus koskee lähikiinteistöjen tai huoneistojen yhteistä kompostoria, tulee lomakkeella ilmoittaa kaikkien kimpan osakkaiden yhteystiedot. Kimpassa voi olla osakkaina 2–5 naapuria. Ilmoituksen tekee kimpan vastuuhenkilö eli se, jonka kiinteistöllä kompostori sijaitsee.

Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä kompostointi-ilmoitusta.

Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa biojätteen lajitteluvelvoite koskee kaikkia asuinkiinteistöjä. Jos et kompostoi asumisessa syntyvää biojätettä, tulee kiinteistön kuulua biojätteen erilliskeräyksen piiriin. Tällöin biojäte kerätään biojäteastiaan, jonka tyhjennys tilataan Mustankorkealta. Biojäteastia tulee hankkia kiinteistölle itse. Missään tilanteessa biojätettä ei saa laittaa sekajäteastiaan.

Biojätteen kompostointi

Asukas voi kompostoida biojätteen kiinteistöllään asianmukaisessa kompostorissa. Kompostori voi olla myös useamman naapurikiinteistön (2–5 kiinteistön) tai huoneiston yhteinen. 

Jos kompostoit vain kesäaikana ja kiinteistöllä oleskellaan myös talvisin, tulee talvikuukausille hankkia biojäteastia ja tilata sen tyhjennys Mustankorkealta. 

Kompostori voi olla tehdasvalmisteinen tai itse tehty, kunhan se on jätehuoltomääräysten mukainen. Jätehuoltomääräysten mukaan kompostorin on oltava sijoitettu, rakennettu ja ylläpidetty niin, ettei sen käytöstä aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

Kuva
Kuvassa on vasemmalla musta kompostori, jonka kansi on auki. Oikealla on listattu asianmukaisen kompostorin ominaisuudet. Nämä ovat kansi, haittaeläinsuojaus, riittävä ilmankierto, lämpöeristys (jos talvisin käytössä), riittävä tilavuus ja pohja. Kompostori voi olla tehdasvalmisteinen tai itse rakennettu. Kuva Jyväskylän seudun jätelautakunta

Puutarhajätteen kompostointi

Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa tai kompostikehikossa. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä kompostointi-ilmoitusta. 

Miksi kompostoinnista kerätään tietoa?

Kompostointi-ilmoitusten tekeminen perustuu nykyisin jätelakiin (646/2011) ja jäteasetukseen (978/2021). Tiedot kompostoinnista merkitään jätehuoltoviranomaisen ylläpitämään kompostointirekisteriin (jätelaki 143 §).

Kompostointia seuraamalla pyritään saamaan tietoa kompostoitavan biojätteen määrästä, mikä on tärkeää kierrätysasteen seuraamiseksi. Ilmoitusten avulla seurataan myös kompostoinnin asianmukaisuutta ja pyritään varmistamaan, ettei puutteellisesta kompostoinnista aiheudu ympäristöhaittoja, kuten esimerkiksi haittaeläimiä.

Jätehuoltoviranomaisen kompostointitarkastukset

Jätehuoltoviranomainen voi tehdä kiinteistöllä jätelain 123 §:n nojalla kompostointitarkastuksen. Tarkastuksella seurataan kompostoinnin asianmukaisuutta ja esimerkiksi kompostorista ilmoitettujen tietojen paikkansapitävyyttä. 

Tarkastuksista ilmoitetaan etukäteen. Mikäli tarkastuskäynnillä havaitaan kompostoinnissa puutteita, tulee kompostointi saattaa jätehuoltomääräysten mukaiseksi annettuun määräaikaan mennessä.

Lisätietoa kompostoinnista

Alueelliset jätehuoltomääräykset

Tietoa kotikompostoinnista ja kompostoreista (Rakasta joka murua -kampanja, KIVO ja Kuntaliitto) 

Tulostettava kompostointiopas (pdf, Rakasta joka murua -kampanja, KIVO ja Kuntaliitto)

Kompostointiopas (Marttaliitto)

Puutarhajätteen kompostointi (Marttaliitto)

Asiasanat:  
jätehuolto