Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kesäinen järvimaisema saarineen korkealta kuvattuna. Kuva Keijo Penttinen
Pääsisältö

Tilaa tyhjennys

Jyväskylässä, Muuramessa, Laukaassa ja Toivakassa kiinteistön haltija tilaa ja huolehtii itse saostus- ja umpisäiliöiden sekä pienpuhdistamoiden lietetilojen tyhjennyksen valitsemansa yrittäjän kanssa. Kuljetusyrittäjä laskuttaa asiakastaan palvelusta hinnastonsa mukaan. Tarjousta kannattaa pyytää useammalta kuljetusyritykseltä.

Saostus- ja umpisäiliöitä tyhjentävät urakoitsijat Jyväskylän seudulla (pdf)

Tyhjennysvälit

Jätehuoltomääräysten mukaan saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Kiinteistöjen, joiden käyttö on erityisen vähäistä, kuten vain kesäaikana käytössä olevien vapaa-ajan asuntojen tai tyhjillään olevien asuinkiinteistöjen, saostussäiliöt on tyhjennettävä vähintään kahden vuoden välein. Umpisäiliöiden täyttymistä tulee seurata ja säiliö on tyhjennettävä tarvittaessa.

Kuva
Kuvassa ilmoitettu lietesäiliöiden tyhjennysvälit. Vakituisesti asutulla kiinteistöllä saostussäiliö ja pienpuhdistamo on tyhjennettävä vuoden välein sekä umpisäiliö tarvittaessa. Vapaa-ajan kiinteistöllä on tyhjennettävä saostussäiliö ja pienpuhdistamo kahden vuoden välein sekä umpisäiliö tarvittaessa. Huomioitava, että jos saostussäiliö sisältää vain harmaavesilietteitä, riittää tyhjennys vähintään kahden vuoden välein. Kuva Johanna Ahonen

Ilmoitus omatoimisesta lietteen käsittelystä

Kiinteistön haltija voi poikkeustapauksissa käsitellä asumisessa syntyviä saostussäiliölietteitä omatoimisesti. Asianmukaisesti käsitellyn, hygienisoidun jätevesilietteen voi erillisestä ilmoituksesta levittää lannoitustarkoituksessa omalle, viljelyksessä olevalle pellolle. Myös muutaman lähikiinteistön pienimuotoinen yhteiskäsittely on tietyin edellytyksin mahdollista. Omatoimisen käsittelyn ehdottomana edellytyksenä on, että jätevesiliete käsitellään kalkkistabiloimalla tai muulla hyväksytyllä tavalla. Pienpuhdistamojen lietepussit ja vähäiset määrät harmaita jätevesilietteitä on mahdollista kompostoida kiinteistöllä.

Ilmoitus jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä

Sakokaivolietteen kalkkistabilointiohje (pdf)

Kuva
Piirretty kuva, jossa lieteauton kuljettaja tyhjentää pihan kaivoa lieteauton säiliöön. Kuva Johanna Ahonen

 

Miten mökilläsi käsitellään jätevettä?

Omistatko kesämökin? Jyväskylän seudun jätelautakunta tarvitsee mökkiläisten apua jätevesijärjestelmään liittyvän rekisterin päivityksessä, joten ilmoita mökilläsi oleva järjestelmä pikimmiten. Iso kiitos avustasi jo etukäteen.

Ilmoita jätevesijärjestelmästä

Asiasanat:  
jätehuolto