Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kesäinen järvimaisema saarineen korkealta kuvattuna. Kuva Keijo Penttinen
Pääsisältö

Jätehuoltomääräykset ovat jätelakiin perustuvia paikallisia säännöksiä jätehuollosta. Määräykset sitovat kaikkia kunnan asukkaita. Jätehuoltomääräyksiä annetaan muun muassa eri jätelajien lajittelusta ja keräyksestä sekä jätteiden hyödyntämisestä. Määräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristöhaittaa.

 

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset 1.1.2024 alkaen

Jyväskylän seudun jätelautakunta on hyväksynyt jätehuoltomääräykset, jotka ovat voimassa 1.1.2024 alkaen. 

 

Jätehuoltomääräysten tiivistelmä kotitalouksille

Tiivistelmään on koottu keskeisimmät ohjeet kotitalouksien jätehuollon järjestämisestä.

 

Jätehuollon tarvitsema tila -opas

Kiinteistöjen jätehuoltosuunnittelun avuksi on laadittu opas, jossa esitellään jätehuollon vaatimaa tilantarvetta ja kiinteistöille kohdistuvia velvoitteita eri jätteiden keräämiseen. Opas on tarkoitettu isännöitsijöille, suunnittelijoille sekä rakennusvalvonnan ja kaavasuunnittelun ammattilaisille. Opas on laadittu yhteistyössä jätehuoltoviranomaisen, Mustankorkea Oy:n ja toimialueen kuntien kanssa.

Asiasanat:  
jätehuolto