Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kesäinen järvimaisema saarineen korkealta kuvattuna. Kuva Keijo Penttinen
Pääsisältö

Jätehuoltomääräykset ovat jätelakiin perustuvia paikallisia säännöksiä jätehuollosta. Määräykset sitovat kaikkia kunnan asukkaita. Jätehuoltomääräyksiä annetaan muun muassa eri jätelajien lajittelusta ja keräyksestä sekä jätteiden hyödyntämisestä. Määräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristöhaittaa.


Jyväskylän seudun jätelautakunta on hyväksynyt jätehuoltomääräykset, jotka ovat voimassa 1.4.2020 alkaen.
 


 

Jätehuollon tarvitsema tila -opas

Kiinteistöjen jätehuoltosuunnittelun avuksi on laadittu opas, jossa esitellään jätehuollon vaatimaa tilantarvetta ja kiinteistöille kohdistuvia velvoitteita eri jätteiden keräämiseen. Opas on tarkoitettu isännöitsijöille, suunnittelijoille sekä rakennusvalvonnan ja kaavasuunnittelun ammattilaisille. Opas on laadittu yhteistyössä jätehuoltoviranomaisen, Mustankorkea Oy:n ja toimialueen kuntien kanssa.

Jätehuollon tarvitsema tila -opas (pdf)

Jätehuoltomääräykset 1.1.2024 alkaen

Jyväskylän seudun jätelautakunta hyväksyi 2.11.2023 päivitetyt jätehuoltomääräykset, jotka tulevat voimaan 1.1.2024. Jätehuoltomääräykset ja niiden perustelumuistio ovat nähtävillä 8.11.–15.12.2023 jätehuoltoviranomaisen sekä toimialueen kuntien verkkosivuilla.

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1.1.2024 alkaen (pdf)

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut 1.1.2024 alkaen (pdf)

Kuulutus jätehuoltomääräysten hyväksymisestä.

Asiasanat:  
jätehuolto