Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kohti jätteetöntä Jyvässeutua 2030. Piirroskuvassa jäteauto, jäteastia, kerrostaloja. Kuva Kaisa Ristimella
Pääsisältö

Jyväskylän seudulle on laadittu jätepoliittinen ohjelma, jolla linjataan jätepoliittisia tavoitteita seuraavalle kymmenelle vuodelle. Ohjelman visiona on jätteetön Jyvässeutu 2030. Eli vähemmän jätettä, enemmän kierrätystä - laajalla yhteistyöllä. Jätepoliittinen ohjelma muodostuu neljästä tavoitteesta, kunkin tavoitteen indikaattorista ja toimenpiteistä.

Tavoite 1: Jätteen synnyn vähentäminen

Jätteen määrän vähentäminen on ensisijainen tavoite kaikessa toiminnassa. Se tarkoittaa, että jätettä ei synny edes kierrätettäväksi. 

Indikaattori: Yhdyskuntajätteen määrä, kg/asukas

Toimenpiteet:

 • Kunnissa edistetään lainaus- ja kierrätystoimintaa vuokraamalla tiloja tai tarjoamalla lainattavia tavaroita
 • Kuntien hankinnoissa otetaan huomioon jätteen synnyn vähentäminen
 • Kuntien toimipisteissä seurataan ruokahävikkiä ja vähennetään sitä
 • Perusopetukseen lisätään jäteneuvontaa
 • Järjestetään kampanjoita ja kilpailuja jätteen määrän vähentämiseksi
Kuva
jäteauto kerrostalon pihassa, lähde flaticon.com. Kuva Johanna Ahonen

 

Tavoite 2: Kierrätysasteen nostaminen

Valtakunnallinen yhdyskuntajätteen kierrätystavoite vuonna 2030 on 60 prosenttia. Vuonna 2020 Jyväskylän seudun kierrätysaste oli 46 prosenttia. Kierrätystavoitteiden saavuttaminen vaatii kaikkien toimijoiden panostusta ja lajitteluinnokkuuden lisääntymistä.

Indikaattori: Kierrätysaste, %

Toimenpiteet:

 • Nostetaan biojätteen lajitteluaktiivisuutta
 • Jätetaksan ja jätehuoltomääräysten kannustavuutta vahvistetaan hyötyjätteiden lajittelun tehostamiseksi
 • Tehostetaan sekajätteen sisältämien hyötyjätteiden talteenottoa syntypaikkalajittelulla
 • Tehdään selvitys tekstiilijätteen keräyksen aloittamisesta
 • Tehostetaan muovijätteen erilliskeräystä
Kuva
jäteastioita rivissä. lähde flaticon.com. Kuva Johanna Ahonen

 

Tavoite 3: Asukaslähtöiset palvelut

Jätehuolto on helppoa ja vaivatonta asukkaille. Asukkaat kokevat lajittelun merkitykselliseksi. Palvelut ovat kattavia ja helposti saavutettavissa. Asiakastyytyväisyys on korkea.

Indikaattori: Asiakastyytyväisyys

Toimenpiteet:

 • Määritellään jätehuollon palvelutaso kerran valtuustokaudessa
 • Kehitetään hyötyjätteiden keräystä
 • Kehitetään sähköisiä palvelukanavia, joista asiakas voi helposti tarkastaa ja muuttaa omia tietojaan
 • Kokeillaan ja toteutetaan erilaisia keräysmenetelmiä
 • Kannustetaan jätteiden lajittelun helppouteen keittiösuunnittelun avulla erityisesti kunnan omissa uudis- ja remonttikohteissa

 

Kuva
jäteauto kerrostalon pihassa, lähde flaticon.com. Kuva Johanna Ahonen

Tavoite 4: Yhteistyöstä voimaa ja tuloksia

Jyväskylän seudulla on paljon jätehuollon osaamista. On erilaisia toimijoita, yrityksiä, oppilaitoksia, tutkimusta ja kehittämistä. Yhteistyötä tehdään yli kuntarajojen. Yhteistyön tuloksellisuutta edistetään säännöllisillä ja suunnitelmallisilla sidosryhmätapaamisilla.

Indikaattori: Tapaamiskerrat

Toimenpiteet:

 • Verkostoidutaan oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja keskeisten sidosryhmien kanssa
 • Toimitaan aktiivisesti ELY-keskuksen perustamassa alueellisessa yhteistyöryhmässä valtakunnallisen jätesuunnitelman toteuttamiseksi
 • Tehdään tiivistä kuntien ja viranomaisten välistä yhteistyötä
 • Selvitetään Keski-Suomen jätehuoltoviranomaisten ja jäteyhtiöiden yhteistyön kehittämistä
Kuva
Ihmiset pöydän ympärillä, lähde flaticon.com. Kuva Johanna Ahonen

 

Asiasanat:  
jätehuolto