Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kesäinen järvimaisema saarineen korkealta kuvattuna. Kuva Keijo Penttinen
Pääsisältö

Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

Omatyöntekijän avulla henkilökohtaista asiakaspalvelua

Työllisyyden kuntakokeilussa keskeistä on tuoda sekä työnhakijoiden että työnantajien palveluja henkilökohtaisemmiksi ja paremmin asiakkaiden tavoitteita tukeviksi kokonaisuuksiksi. Asiakkaille nimetään omatyöntekijä, joka suunnittelee asiakkaan kanssa yhdessä hänen tavoitteensa mukaiset palvelut. Tarkoituksena on sujuvoittaa ja nopeuttaa työllisyyteen liittyviä palveluja asiakkaan näkökulmasta. Omatyöntekijä hyödyntää eri asiantuntijoiden apua ja palveluja osana prosessia.

Kokeilussa yhdistetään sekä TE-toimiston että kunnan resursseja työllisyyteen liittyvissä palveluissa. Nykytilanteessa asiakkaalla voi olla hänen asioitaan hoitamassa useita työntekijöitä sekä TE-toimistossa että kunnan eri palveluissa. Kokeilussa resurssien yhdistämisen kautta palvelu tulee henkilökohtaisemmaksi ja omatyöntekijä malli mahdollistuu. Omatyöntekijä hoitaa kokeilussa asiakkaan työllistymiseen liittyvät palvelut nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Palveluja kehitetään ja suunnitellaan asiakaslähtöisesti organisaatiolähtöisyyden sijaan.

Sähköisen asioinnin sijaan omatyöntekijää tavataan kasvotusten ja hän tuntee asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti. Omatyöntekijä kartoittaa asiakkaan osaamista, löytää vaihtoehtoja ja osaa ohjata asiakasta tarpeen mukaan muihin palveluihin.

Työnhakijaksi ilmoittautuminen työllisyyskokeilussa

Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaaksi eli työttömäksi työnhakijaksi ilmoittaudutaan edelleen normaalisti ilmoittautumalla Keski-Suomen TE-toimistoon tai verkossa oma asiointi -palvelussa. Jos kuulut kuntakokeilun kohderyhmään, Keski-Suomen TE-toimisto ohjaa sinut kuntakokeilun asiakkaaksi.

Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilun asiakkaita ovat

  • työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.
  • kaikki alle 30-vuotiaat riippumatta siitä, saavatko he työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahan peruspäivärahaa vai ansiopäivärahaa.
  • kaikki vieraskieliset ja maahanmuuttajat iästä ja työttömyyteensä liittyvästä etuudesta riippumatta.

Kaikille työllisyyden kuntakokeilun asiakasryhmiin kuuluville henkilöille ilmoitetaan asiakkuudesta henkilökohtaisesti kirjeitse tai soittamalla. Voit odottaa rauhassa yhteydenottoa. Omavalmentajasi yhteystiedot löydät TE-palveluiden oma asiointi -verkkopalvelusta ja voit myös jättää verkossa yhteydenottopyynnön tarvittaessa.

Kuntakokeilun asiakkuus kestää 31.12.2024 saakka. Jos kokeilun kohderyhmään kuuluva asiakas pääsee koulutukseen tai työllistyy määräaikaisesti ja jää sen jälkeen uudelleen työttömäksi, ohjautuu hän takaisin kuntakokeilun asiakkaaksi, vaikka alkuperäiset asiakkuuskriteerit eivät enää täyttyisikään. Näin ollen kerran alkanut asiakkuus jatkuu koko kuntakokeilun ajan, 31.12.2024 saakka.