Hyppää pääsisältöön

25.8.2023

Kuva
Kaupunkinäkymää Jyväskylän Harjulta. Kuva Ari Heinonen
Jyväskylän kaupunkiseudun ja valtion osapuolen edustajat kokoontuivat maankäytön, asumisen ja liikenteen kestävää kehitystä ohjaavan MAL-sopimuksen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen seurannan merkeissä Jyväskylässä 24.8.2023.

Ensimmäinen MAL-sopimuskausi 2021–2023 lähenee loppuaan, ja sen aikana seutuyhteistyö on kehittynyt uudelle tasolle. 

Kuluneen MAL-sopimuskauden aikana seudun kunnat ovat tehneet päätöksiä seudun joukkoliikenteen toimivalta-alueen laajentumisesta. Vuoden 2024 alussa seudullinen joukkoliikenne kattaa lähes koko kaupunkiseudun. Yhteistoimintasopimus hyväksyttiin mukana olevissa kunnissa keväällä 2023. Toimivalta-alueen laajentuminen edistää lähes kaikkia MAL-sopimukseen kirjattuja joukkoliikenteen kehittämisen tavoitteita. Laajemmalle toimivalta-alueelle voidaan tuottaa kustannustehokkaammin parempia joukkoliikennepalveluja, jotka tuottavat kunnille myös imago- ja ympäristöhyötyjä. 

Toinen keskeinen seudullisen yhteistyön tulos on Jyväskylän seudun MAL-kehityskuva, jonka kuntien valtuustot hyväksyivät vuoden 2023 alussa. Karttapohjainen MAL-kehityskuva on kuntien pitkän tähtäyksen näkemys alueen yhdyskuntarakenteesta, viherrakenteesta ja liikennejärjestelmästä. Tavoitteena on ohjata kasvua kestävästi ja olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen tukeutuen. Asumisen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittumista ohjataan kaavoituksella siten, että asukkaiden mahdollisuuksia liikkua kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä vahvistetaan. Valmistunut MAL-kehityskuva toimii lähtökohtana myös seuraavan MAL-sopimuskauden 2024–2027 tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelyssä.

MAL-sopimuksen keskeisenä tavoitteena on kestävien kulkumuotojen eli kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen. Valtio osoittaa vuosien 2022–2023 aikana yhteensä 3,3 miljoonaa euroa seudun kustannustehokkaisiin, liikenteen toimivuutta, kestävyyttä ja turvallisuutta edistäviin hankkeisiin. Valtion rahoitus kuitenkin edellyttää, että seudun kunnat kohdistavat toimenpiteisiin vastaavan summan omaa rahoitustaan. 

Merkittävä osa sopimuskauden MAL-rahoituksesta on suunnattu kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. Uusia, MAL-rahoitteisia väyliä on toteutettu Äänekoskella Sumiaistentien varteen Suolahden taajamaan ja Jyväskylässä Vesangantielle, Ruokkeentieltä Könkkölään johtavan tien varteen. Vuonna 2023 uusina jalankulku- ja pyöräilyväylinä rakennetaan Laukaassa Peurungan ja Kuusaan yhdistävä väylä sekä Jyväskylässä Tikkakoskella osa Autiokankaantien varren väylää. Lisäksi rahoitusta on kohdennettu pienempiin, liikenneturvallisuutta edistäviin hankkeisiin eri puolilla seutua. 

Seudullisen joukkoliikenteen tukemiseen valtion rahoitusta tulee sopimuksen mukaisesti yli 6,66 miljoonaa euroa vuosina 2021-2023. Jyväskylän seudun joukkoliikenteen tavoitteessa tuplata matkamäärät vuoteen 2030 mennessä on vielä kirittävää. Valtion MAL-sopimuksen kautta osoittama tuki joukkoliikenteeseen vie osaltaan tätä tavoitetta eteenpäin ja on edistänyt matkamäärien elpymistä koronaa edeltävälle tasolle. 

MAL-sopimuksella tavoitellaan myös monipuolista, kysyntää vastaavaa asuntotuotantoa. Seudun kuntien tavoite on ollut rakentaa 4500 uutta asuntoa vuosien 2021–2023 aikana. Vuosina 2021–2022 asuntoja on valmistunut yhteensä 3375. ARA-tuetun asuntotuotannon osuus uusista asunnoista on 30 %, mikä ylittää seudun asettaman tavoitteen. Jyväskylä on saanut kuluneella MAL-sopimuskaudella Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:sta yhteensä 1,68 miljoonaa euroa avustuksena kunnallistekniikan rakentamiseen neljälle eri alueelle eli Kauramäkeen, Kankaalle, Samulinniittyyn sekä Keljonkadun entisen vanhainkodin alueelle. Avustus on 30 % kokonaiskustannuksista ja sen tarkoituksena on vauhdittaa erityisesti täydennysrakentamista.

MAL-sopimusta tarkistetaan rullaavasti eduskuntavaalikausittain. Uuden hallitusohjelman mukaisesti MAL-sopimusmenettelyä jatketaan tulevina vuosina. Neuvottelut seuraavasta sopimuskaudesta 2024–2027 käynnistyvät syksyn aikana. 

- Ensimmäinen MAL-sopimuskausi on ollut monella tapaa tuloksellinen etenkin seutuyhteistyön vahvistamisessa. Tavoitteemme on jatkaa seuraavalla MAL-sopimuskaudella entistä kestävämmän ja elinvoimaisemman kaupunkiseudun rakentamista. Tämä edellyttää myös valtiolta uskottavaa ja ennakoitavaa tukea, niin liikennejärjestelmän kuin asumisen kehittämiseksi, summaa projektipäällikkö Anna Isopoussu.

Tutustu Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen seurantaraporttiin

Lisätietoja:

  • Anna Isopoussu, projektipäällikkö/Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmän sihteeri, Jyväskylän kaupunki, p. 040 566 2639
  • Leena Rossi, kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtaja, Jyväskylän kaupunki, p. 040 741 9187