Jätehuollon palvelutehtävät

Jätehuollon palvelutehtävät kuuluvat kuntien yhteiselle jäteyhtiölle, Mustankorkea Oy:lle. Yhtiön omistajakunnat ovat Jyväskylän kaupunki sekä Laukaan, Muuramen ja Toivakan kunnat.

Mustankorkea vastaa jätehuollon käytännön järjestämisestä eli se tarjoaa kuntalaisille jätehuoltopalvelut huolehtimalla jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta, vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä sekä jäteneuvonnasta.

Anna palautetta ja kerro havaintosi!

Anna palautetta jätehuollon käytännön järjestelyistä. Risuja, ruusuja, ideoita ja ehdotuksia voit lähettää: Mustankorkea - Asiakaspalaute

Kerro havaintosi Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen aiheuttamista ympäristövaikutuksista: Mustankorkea - Ympäristöhavainto

Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa

Ota yhteyttä Mustankorkeaan, kun

 • ilmoitat kiinteistön jätehuoltojärjestelyistä (oma tai yhteinen jäteastia)
 • muutat omia jätehuoltopalveluja, esimerkiksi tyhjennysväliä tai laskutustietoja
 • haluat selvittää jätelaskuun liittyviä asioita
 • haluat saada lisätietoa jätteiden lajittelusta tai käsittelystä
 • ilmoitat kompostoinnista tai yhteisestä jäteastiasta
 • haluat antaa palautetta hyötykeräyspisteistä ja vaarallisen jätteiden keräyksestä

Toivakassa

Toivakassa kiinteistön haltija sopii jäteastian tyhjennyksistä haluamansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Toivakassa siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.4.2021.

Toivakassa toimivat jätteenkuljetusyritykset:

 • Sydän-Suomen kuljetus Oy, p. 020 7613 660
 • Lassila & Tikanoja Oyj, p. 010 636 5000

Ota yhteyttä Mustankorkeaan, kun

 • tarvitset tietoa jätehuoltopalveluista
 • tarvitset tietoa jätteiden lajitteluun ja käsittelyyn liittyvissä asioissa
 • haluat antaa palautetta hyötykeräyspisteistä ja vaarallisen jätteiden keräyksestä
Asiasanat: