Hyppää pääsisältöön

26.10.2023

Kuva
Harjoitusjäähalli kenttä. Kuva Jyväskylän liikuntapalvelut
Jyväskylän Hippoksella Hipposhallin alakerrassa ja LähiTapiola Areenan päädyssä sijaitsevissa jääurheilun harjoitustiloissa tullaan käynnistämään kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus ja olosuhdekartoitus syksyn aikana tehtyjen havaintojen ja saadun palautteen perusteella. Tutkimusten tavoitteena on selvittää aiempaa tarkemmin tilojen nykykuntoa ja käyttöä sekä korjaus- ja kunnostustarpeita. Tutkimukset ajoittuvat loppuvuoteen sekä vuoden vaihteen ympärille ja tuloksien on luvattu valmistuvan 2024 helmi-maaliskuun taitteessa.

Uudet selvitykset ovat jatkoa Jyväskylän kaupungin sisäilmatyöryhmän vuonna 2020 aloittamalle Hipposhallin alakerran olosuhdeseurannalle. Aiempien vuonna 2020 tehtyjen tutkimusten perusteella harjoitusjäähalleissa tehtiin korjauksia alkuvuodesta 2021. Viimeisimmät muutostyöt Hipposhallin alakerrassa, harjoitusjäähallin väliseinärakenteissa ja jalkapallotilassa valmistuivat lokakuussa 2023. Vuosien 2021-2023 korjauksissa on muun muassa parannettu ja eriytetty tilojen ilmanvaihtoa, tiivistetty väliseinärakenteita, pinnoitettu kattorakenteita, uusittu käytävien lattiapinnoitteita ja korvattu vanhoja pölyäviä eristeitä uusilla eristeratkaisuilla.

Kuntotutkimukset tarpeen jatkotoimenpiteiden määrittämiseksi

Pääosin 80- ja 90-luvulla rakentuneen Hippoksen alueen liikuntatiloissa on korjaustarpeita, joita on rytmitetty ja priorisoitu viime vuosina tulevat uudisrakentamissuunnitelmat huomioiden. Suunnittelua on ohjannut vahvasti aiemman aluesuunnitelman mukainen aikataulu, jonka mukaan nykyisistä liikuntatiloista olisi luovuttu vuoden - parin sisällä. Uuden Hippoksen rakentamisaikataulun ja suunnitelmien tarkentuessa on syytä tarkentaa myös olemassa olevien tilojen käyttöikäarviota sekä tarvittavia korjaustoimenpiteitä.

Päivittyneen Hippoksen rakentamisaikataulun lisäksi uusiin tutkimuksiin on päädytty sekä Tilapalvelun että liikuntapalvelujen omien havaintojen, asiakkailta saadun palautteen sekä tiloissa tänä syksynä tehdyn katselmuksen perusteella. Tulevaan tutkimukseen on otettu yhteistyössä Jyväskylän Jäähalli Oy:n kanssa mukaan myös LähiTapiola Areenan päädyssä sijaitseva minijää sekä sen yhteydessä olevat puku- ja pesutilat. 

Lisäksi uudessa kuntotutkimuksessa tutkitaan ja tullaan ottamaan kantaa myös eri tilojen tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Syksyn katselmuksessa pantiin merkille muun muassa oheistilojen käyttöä eri tarkoituksissa kuin niitä on alun perin suunniteltu, esimerkiksi kuivatustiloina ja varastoina.

Tutkimukset käynnistyvät loppuvuodesta, tulokset valmistuvat helmi-maaliskuun taitteessa 2024 

Jyväskylän Tilapalvelu ja liikuntapalvelut ovat tilanneet tutkimuksen taloteknisen osuuden Granlund Oy:ltä ja rakennusteknisen osuuden Finnish Consulting Groupilta (FCG). Terveydensuojeluviranomaisena tutkimuksissa on mukana Jyväskylän kaupungin ympäristöterveys.

Tutkimukset käynnistyvät heti tekeillä olevan tutkimussuunnitelman valmistuttua loppuvuodesta 2023 ja ne tulevat jatkumaan alkuvuoteen 2024. Tutkimustulokset ja -raportti valmistuvat helmi-maaliskuun taitteessa. Tilojen käyttöä ja jatkotoimenpiteitä arvioidaan uudelleen tutkimustulosten valmistuttua. Ainakin siihen asti tilojen varaukset pyörivät normaalisti.  
 
Tilojen kuntoa seurataan ja tilanteen etenemisestä tiedotetaan laajemmin seuraavan kerran viimeistään vuoden 2024 puolella tutkimustulosten valmistuttua. 

Lisätietoja: 
Jyväskylän kaupunki 
- liikuntajohtaja Anna-Leena Sahindal, p. 050 3249314 
- kiinteistöjohtaja Tuomas Kuronen, p. 050 514 6221 
- johtava ympäristöterveystarkastaja Pirjo Lonka-Huotari, p. 050 3730414