Hyppää pääsisältöön

2.5.2024

Kuva
Kaksi maapallon muotoista vihreää kompostoria. Kuva Saana Minkkinen
Jyväskylän seudun jätelautakunnan toimialueella tehdään touko-elokuussa kompostointitarkastuksia. Jyväskylän seudun jätelautakunta toimii jätehuoltoviranomaisena Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa. Kompostointitarkastuksia on tarkoitus tehdä kaikissa neljässä kunnassa.

Tarkastusten aikataulu:

Viikko 21 Jyväskylä (Mattilanpelto ja Kukkumäki)
Viikot 22–23 Jyväskylä (Ritoniemi ja Heinälampi)
Viikot 24–25 Jyväskylä ja Muurame (Säynätsalo, Lehtisaari ja Kinkomaa)
Viikot 26–28 Muurame (Kinkomaa, Kotiranta, Pitkälä ja Rajala)
Viikot 29–30 Jyväskylä (Tikkakoski)
Viikot 31–33 Laukaa (Leppävesi, Vihtavuori, Kantola, Keskustaajama)
Viikko 34 Toivakka

Kompostointitarkastusten ajankohdasta tiedotetaan myös kuntakohtaisesti kuntien omissa tiedotuskanavissa, verkkosivuilla, jätehuoltoviranomaisen verkkosivuilla sekä paikallislehdissä. Kiinteistöille ei ilmoiteta tehtävästä tarkastuksesta etukäteen.

Tarkastuksilla tarkastetaan kompostorin asianmukaisuus – tarkastettavat kiinteistöt on valittu satunnaisotannalla 

Tarkastettavat kiinteistöt on valittu satunnaisotannalla, eikä kompostitarkastus edellytä kiinteistön omistajan paikalla oloa. Kompostointitarkastuksella tarkastetaan kompostorin asianmukaisuus sekä kompostorin tyyppi tai malli. Kompostorin tulee olla tarkoitukseen sopiva eli ilmastoitu ja haittaeläinsuojattu. Ympärivuotisessa käytössä olevan kompostorin tulee olla myös lämpöeristetty. 

Tarkastajalla on päällään keltainen huomiovaatetus sekä ja näkyvillä myös Jyväskylän kaupungin henkilökortti.  Tarkastaja tekee tarkastuspöytäkirjan, joka toimitetaan asukkaalle tarkastuksen jälkeen. Jos kompostoinnissa on puutteita, tarkastaja antaa toimintaohjeet tilanteen korjaamiseksi. 

Tarkastusten taustalla on jätelaki, joka velvoittaa alueellista jätehuoltoviranomaista pitämään rekisteriä biojätteensä kompostoivista kiinteistöistä. Lisäksi jätelain 123 § antaa jätehuoltoviranomaiselle oikeuden tehdä tarkastuksia.

Biojätettä hyödynnetään biokaasun ja multatuotteiden tuotannossa

Tarkastusten tavoitteena on myös tiedottaa biojätteen erilliskeräyksen merkityksestä. Jätehuoltomääräysten mukaisesti kaikilla Jyväskylän seudun asuinkiinteistöillä on biojätteen erilliskeräysvelvoite. Tämä tarkoittaa sitä, että biojätettä ei saa laittaa sekajätteeseen, vaan se tulee lajitella omaan tai naapureiden kanssa yhteiseen biojäteastiaan tai kompostoriin. 
Jyväskylän seudulla tämä biojätettä koskeva erilliskeräysvelvoite on ollut voimassa vuodesta 1996. Erilliskeräysvelvoitteesta huolimatta kotitalouksilta kerättävän sekajätteen seassa on edelleen jopa 21 prosenttia biojätettä. Tämä selvisi vuonna 2023 tehdystä sekajätteen koostumustutkimuksesta. 

Biojätteen huolellisella lajittelulla on merkitystä, koska lajittelu vähentää Tampereelle polttoon kuljetettavan sekajätteen määrää ja painoa, ja siten myös jätteen kuljetuksista aiheutuvia aiheutuvat kustannukset vähenevät. Koostumukseltaan märkä biojäte aiheuttaa myös ongelmia polttolaitoksessa. Biojäte on myös arvokas raaka-aine, joka hyödynnetään biokaasun ja multatuotteiden tuotannossa.  
 

Lisätietoa

jatelautakunta[at]jyvaskyla.fi
tai 014 569 0178 (ti–ke klo 9–12, to klo 12–15)

Jyväskylän seudun jätehuolto