Hyppää pääsisältöön

15.3.2024

Kuva
Rakennusalan haastekilpailun voittaja Baronan edustaja Laura Åvall kukitettavana.

Jyväskylä, Kuopio ja Lahti järjestivät yhteisvoimin rakennusalan työttömyyttä ratkovan haastekilpailun keväällä 2024 ja sen päätöstilaisuus järjestettiin 15.3.2024. Kilpailun tarkoituksena oli haastaa yritykset, palveluntuottajat ja kumppanit kehittämään uudenlaisia palveluita, joiden avulla rakennusalan työttömät ja lomautetut löytäisivät pysyvän tai väliaikaisen työpaikan. Kilpailuun finaaliin valittiin kuusi parasta ideaa. Voitosta kilpailivat Barona Oy, BearIt Oy, Gradia koulutuspalvelut Oy, Spring House Oy, Sunura Oy sekä ryhmittymä Gesund Partners Oy ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr.  

Kilpailun voittajatiimiksi valittiin Barona Oy. Heidän voittoideassaan korostui erilaiset palvelupolut työttömien saattamiseksi työpaikoille sekä erilaisiin täydentäviin palveluihin. Baronan toimintamalli perustuu vahvaan toimialan asiantuntemukseen sekä laajaan palveluvalikkoon, jolla he pystyvät palvelemaan erilaisia asiakkaita heidän yksilöllisistä lähtökohdistaan käsin, niin digitaalisia palveluratkaisuja kuin henkilökohtaista palveluotetta yhdistellen. Voittajaratkaisussa korostettiin myös kansainvälisiä työmahdollisuuksia, jossa työnhakija voi kasvattaa osaamistaan tuetusti myös kansainvälisissä rakennusprojekteissa.  

-Olemme iloisia siitä, että Jyväskylällä, Kuopiolla ja Lahdella on rohkeutta lähteä ratkomaan työllisyyden haasteita yhdessä yritysten kanssa. Toivomme, että myös muut kaupungit ja tulevat työllisyysalueet lähtisivät mukaan uusiin tapoihin ratkaista yhteisiä yhteiskunnallisia haasteita, kuten työttömyyttä, kannustaa ideakilpailun voittaneen Barona Oy:n julkisen sektorin asiakkuuksista vastaava Laura Åvall

Voittajatiimi osoitti omaavansa kattavaa osaamista haasteen ratkaisemiseksi ja ratkaisujen kehittämiseksi. Heidän osaamisensa koostui palvelumuotoilusta, teknologiasta ja liiketoiminnasta sekä tutkimuksesta ja kokeilutoiminnasta. Lisäksi heillä oli kyseistä haastetta koskevaa poikkeavan monipuolista substanssiosaamista. Heidän alustavaa konseptia koskeva kuvaus vastasi kilpailussa kuvattuun haasteeseen kattavasti. Kohderyhmää koskeva analyysi oli haasteen ratkaisun näkökulmasta tehty kattavasti, minä lisäksi alustavan konseptin arvioitiin tuottavan merkittävää lisäarvoa suhteessa kuvattuun haasteeseen.    

Haastekilpailun tuomaristoon kuuluivat työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen, Kansaneläkelaitoksen palvelujohtaja Antti Jussila, Lahden elinvoimajohtaja Henna Eskonsipo-Bradshaw, Jyväskylän elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimialajohtaja Ari Tolonen sekä Kuopion elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen. Tuomaristo arvioi, että ideat olivat huolellisesti tutkittuja ja rakennusalan työttömyyden haasteita ratkaisevia. Saimme kilpailuun runsaasti ideoita, joissa näkyi selkeä kokonaisote työn kaikilla tasoilla, ja joista välittyi visio rakennusalan työttömyyshaasteiden ratkaisemiseksi.  

- Rakennusalan tilanne koskettaa monia työntekijöitä ja heidän perheitään. Kaupunkien yhteishankinnalla varmistetaan, että työtä löytyisi mahdollisimman monelle rakennusalan työnhakijalle ja kenenkään työttömyys ei pitkittyisi turhaan. Haastekilpailu on uusi tapa hankkia työllistymistä edistäviä palveluita työnhakijoille tulevaisuudessa, kommentoi Jyväskylän kaupungin työllisyysjohtaja Hanna Lähteelä.    
 
Rakennusalan työttömyyden ja lomautuksien ennakoidaan kasvavan vuonna 2024 noin 20 000–30 000 hengellä Suomessa. Työttömyyden kasvu koskettaisi erityisen voimakkaasti kaupunkeja. Nykyennusteiden valossa Jyväskylään, Kuopioon ja Lahteen voidaan odottaa yhteensä vähintään 1500 uutta rakennusalan työtöntä työnhakijaa.