Hyppää pääsisältöön

15.1.2024

Kuva
Kysely. Kuva Jyväskylän kaupunki
Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla (www.jyvaskyla.fi) oli käyttäjätyytyväisyyskysely ajalla 10.10. - 17.12.2023, jolloin kyselyyn osallistui yhteensä 512 vastaajaa.

Samanlainen kysely on toteutettu vuosittain vuodesta 2001 ja Jyväskylän kaupunki on osallistunut useimpiin kyselyihin - mutta ei kaikkiin. Edellinen kysely, mihin Jyväskylän kaupunki osallistui, oli vuonna 2021. Oman sivuston tulosten lisäksi talven kuluessa ilmestyy kyselyyn osallistuneiden kuntien välinen vertailu.

Käyttäjät olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä Jyväskylän kaupungin sivuihin, vaikkakin tyytyväisyys edellisestä kyselystä laskikin kymmenyksen verran. Nyt kouluarvosanaksi sivuille saatiin 7.54, kun se vuonna 2021 oli 7.63. Myös käyttäjätyytyväisyysindeksi laski kautta linjan, vaikka se onkin edelleen varsin hyvä.

"Vuoden 2023 aikana jyvaskyla.fi -sivuille tehtiin mahtava remontti, kun sosiaali- ja terveysasiat sekä pelastustoimi siirtyivät kaupungilta hyvinvointialueen vastuulle - ja heidän verkkosivuilleen. jyvaskyla.fi -sivuston rakenne uusittiin täysin, samoin ulkoasu ja käyttöliittymä. Sisällön parantamistyö on vielä kesken ja jatkuu yhä", kommentoi verkkoviestintäpäällikkö Mikael Ratschinskij

Kouluarvosanaksi 7.54, käyttäjätyytyväisyysindeksi 3.40

Vastaajia pyydettiin antamaan www-sivustolle kouluarvosana välillä 4-10. Kaikkien vastausten keskiarvoksi tuli 7.54 (2021 kyselyssä 7.63), Jyväskylän kaupungin asukkaiden antamaksi arvosanaksi 7.46 ja ulkopaikkakuntalaisten antamaksi arvosanaksi 7.9.

Käyttäjiä pyydettiin myös pisteyttämään asteikolla 1-5 (täysin samaa mieltä - täysin eri mieltä) erilaisia toteamuksia sen mukaan, miten toteamukset pitivät heidän mielestään paikkaansa. Kaikkien vastaajien käyttäjätyytyväisyysindeksi oli 3.4 (2021 3.45), josta Jyväskylän kaupungin asukkaiden antama indeksi oli 3.33 ja ulkopaikkakuntalaisten 3.72. Alla luonnehdinnat (suluissa vuoden 2021 lukemat):

- Sivusto on hyödyllinen 3.91 (4.06)
- Sivut toimivat ongelmitta 3.71 (3.65)
- Sivustolla on monipuolinen tarjonta 3.56 (3.67)
- Sivustolla on miellyttävä ulkoasu 3.46 (3.39)
- Sivustoa on yleisesti ottaen helppo käyttää 3.44 (3.47)
- Sivusto säästää aikaa ja vaivaa 3.43 (3.59)
- Sivusto on ajanmukainen 3.39 (3.49)
- Sivustolla oleva tieto on ajantasaista 3.38 (3.53)
- Sivustolla on helppo liikkua 3.35 (3.34)
- Sivustolla on tarpeeksi tietoa 3.32 (3.51)
- Sivusto on selkeä 3.32 (3.22)
- Pidän tästä sivustosta 3.27 (3.30) 
- Sivustolla oleva tieto on helppo löytää 3.04 (3.07)
- Sivusto erottuu edukseen 2.96 (3.02)

Miten parantaisit kuntamme verkkosivuja?

Vastaajilta pyydettiin myös kehitysehdotuksia kaupungin verkkosivujen parantamiseksi.

Käyttäjät toivoivat mm. enemmän ja näkyvämpää tiedottamista ajankohtaisista ja paikallisista asioista ja tapahtumista, erityisesti sähköisten asiointipalvelujen käyttäjäystävällisyyttä ja helppokäyttöisyyttä, enemmän panostusta kieliversioihin sekä parannuksia sivuston hakuun.

"Kiitos kaikille vastaajille, kehitysehdotuksia saimme runsaasti, noin 200 kappaletta. Kestää vähän aikaa, kun käymme ne kaikki läpi", kommentoi verkkoviestintäpäällikkö Mikael Ratschinskij.

Mitä asiaa verkkosivuiltamme hait ja löysitkö sen?

Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan ajankohtaistietoa (30 %), vapaa-aikaan, harrastuksiin ja liikuntaan (28 %), kirjastoon (1 5%), terveydenhoitoon (14 %) ja kulttuuriin (13 %) liittyvää tietoa .

70% vastaajista (2021:79 %) oli löytänyt hakemansa tiedon, kun taas 19 % ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa. 11 % ilmoitti ettei hakenut sivuilta mitään erityistä.

Asiointitoiveita

Eniten käyttäjät haluaisivat asioida sähköisesti hyvinvointialueille siirtyneen terveydenhuollon kanssa (3 6%). Kaupungin palveluista  asiointi kiinnosti eniten liikuntapalveluiden (34 %), yleisen kulttuuritoimen ja kulttuurilaitosten (26 %) sekä kirjaston (24 %) kanssa.

Mieluisin asiointitapa olisi 57 % mielestä sähköposti, sähköinen lomake tai linkki, 27 % mielestä perinteinen asiointi, eli käynti tai puhelinsoitto aukioloaikana ja 11 % mielestä etäasiointi esim chatin tai videokuvan välityksellä.

Vastaajista

82 % vastaajista oli Jyväskylän kaupungin asukkaita, 56 % naisia, suurin osa vastaajista yli 55-vuotiaita (23 %). Suurin osa eläkeläisiä (32 %), työntekijöitä (21 %) tai ylempiä toimihenkilöitä (12 %).

38% vastaajista tuli hakukoneen kautta, vanhasta muistista tuli 30% vastaajista. toisella sivustolle olleen linkin kautta tuli 8% ja sosiaalisen median kautta 6% vastaajista.

Vastaajista 26 % seuraa jotain kaupungin sosiaalisen median kanavista. Seuratuimmat kanavat ovat Facebook ja Instagram.

Taustaa

Jyväskylän kaupunki on osallistunut lähes vuosittain  Suomen OnlineTutkimus Oy:n käyttäjätyytyväisyyskyselyyn vuodesta 2001, tosin vuosien 2005, 2013, 2015, 2017, 2018, 2020 ja 2022 tutkimukset jäivät väliin.

Jyväskylän verkkosivut julkaistiin uudessa julkaisujärjestelmässä syyskuussa 2018. Julkaisujärjestelmä kävi läpi suuren päivityksen 2021 ja hieman pienemmän 2023. Vuonna 2023 sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyivät hyvinvointialueelle ja jyvaskyla.fi -sivusto sai uuden rakenteen, sisältöjä, ulkoasun ja uusia toiminnallisuuksia.

Vuonna 2023 pääsivuston noin 3400 sivua ladattiin 6 209 269 kertaa vajaan 3 miljoonan käynnin aikana aikana - ja etusivulla käytiin 449 501 kertaa. Kaupungin verkkosivustoja ylläpitää oman työnsä ohella yli 250 työntekijää. Sosiaalisen median palveluita kaupungilla on yli kaksi sataa.

Lisää mielenkiintoista tilastotietoa kaupungin www-palveluista täältä:
http://www.jyvaskyla.fi/viestinta

Kehittämistä

Tämän vuoden kehityskohteita www-asioissa on useampia:
- www-sivustojen saavutettavuuden edelleenparantaminen
- ptv (palvelutietovaranto)-tiedon integrointi sivuille ja sen parantaminen
- sisällön parantaminen
- ulkoasujen uudistaminen alasivustoilla 
- mobiilikäytettävyyden parantaminen

Lisätietoja:
Verkkoviestintäpäällikkö Mikael Ratschinskij
mikael.ratschinskij[at]jyvaskyla.fi
p. 040 094 2104 

Asiasanat:  
www