Hyppää pääsisältöön

25.9.2023

Kuva
Mies seisoo pyörän vieressä ja lapsi on kyydissä. Kuva Mika Nuorva
Jyväskylän kaupunki on valittu Euroopan unionin tukemaan eurooppalaisten ilmastokaupunkien vertaisoppimisohjelmaan. Ohjelmaan mukaan valitut kaupungit pääsevät oppimaan parhaita ilmastokäytäntöjä EU:n ilmastoedelläkävijäkaupunkien eli Net Zero Cities -verkoston kaupungeilta. Oppimisohjelman tarkoituksena on vauhdittaa ja kehittää Jyväskylän ilmastotyötä. Ohjelmaan valittiin 40 kaupunkia 85 hakijan joukosta.

Valmennusapua ja hyväksi koettuja malleja toisilta kaupungeilta

– Edelläkävijäkaupungit toimivat ikään kuin valmentajina meille vertaisoppimisohjelmaan osallistuville. Jyväskylän valmentajiksi valikoitui kolme saksalaista kaupunkia: Aachen, Mannheim ja Münster. Nämä kaupungit keskittyvät erityisesti asukkaiden kanssa tehtävään ilmastotyöhön. Ne kehittävät ratkaisuja, joilla asukkaat voivat olla tiiviimmin mukana suunnittelemassa, millaisia asukkaiden kestävää elämäntapaa tukevia toimenpiteitä kaupungeissa tehdään, kertoo ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen

Asukkaat tiiviimmin mukaan suunnittelemaan ratkaisuja, jotka tukevat kestävää arkea

Myös Jyväskylän tavoitteena on kehittää toimia, joilla voidaan tukea asukkaiden vähähiilistä ja kestävää arkea. Tarkoitus on löytää keinoja, joilla saadaan asukkaita innostettua ja sitoutettua mukaan arjen ilmastotekoihin. Tähän mennessä asukaslähtöistä ilmastotyötä on tehty pienimuotoisesti erilaisissa hankkeissa ja kokeiluissa. 

Vertaisoppimisohjelman tavoitteena on suunnitelmallisemmin monistaa ja ottaa käyttöön onnistuneimpia ratkaisuja omalta ”valmentavalta” kaupungilta. Jyväskylä hakee oppeja muun muassa siihen, millä tavoin asukkaiden arjessa syntyviä liikkumisen, asumisen ja kuluttamisen päästöjä saataisiin tehokkaasti vähennettyä yhteistyössä asukkaiden kanssa. 

Yhteistyöllä kohti hiilineutraalia Jyväskylää

Jyväskylän tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. 

– Emme voi kuitenkaan saavuttaa tuota tavoitetta yksin vaan tarvitsemme kaikki – niin yritykset, yhteisöt kuin asukkaatkin – mukaan yhteistyöhön. Ilmastotyö koostuu pienistä arjen valinnoista. Noin kolmasosa Jyväskylän päästöistä muodostuu liikenteestä, mutta esimerkiksi kävelemällä tai pyöräilemällä joitakin lyhyempiä arjen matkoja emme vähennä vain päästöjä vaan lisäämme myös hyvinvointiamme, kun liikumme enemmän lihasvoimin, toteaa Pietarinen.

Vertaisoppimisohjelma on osa EU:n isompaa ohjelmaa eli niin kutsuttua Ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit -missiota. Mission tarkoituksena on tukea ja konkreettisesti edistää sataa eurooppalaista kaupunkia muuttumaan hiilineutraaleiksi vuoteen 2030 mennessä. Nämä kaupungit toimivat kannustajina ja esimerkkeinä myös muille eurooppalaisille kaupungeille siirtymässä hiilineutraaliuteen viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

---
Jyväskylässä kestävä arki tarkoittaa tekoja. Sitä, että pidämme yhdessä huolta ympäristöstämme ja hyvinvoinnistamme. Käytämme energiaa järkevästi, ja tilamme taipuvat moneen käyttöön. Kompaktissa kaupungissamme on helppo liikkua fiksusti. Kulutamme vähemmän ja kierrätämme tehokkaasti. Luontoelämykset löytyvät läheltä. 
 

 

Lisätietoja

ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 050 526 0436, paivi.pietarinen[at]jyvaskyla.fi
ympäristöasiantuntija Outi Manninen, p. 040 565 3066, outi.manninen[at]jyvaskyla.fi