Hyppää pääsisältöön

1.9.2023

Kuva
kompostori. Kuva Kristiina Pentikäinen
Jyväskylän seudun jätelautakunnan seuraavassa kokouksessa 7.9.2023 on käsittelyssä jätehuoltomääräysluonnos. Jätehuoltomääräysluonnos on tarkoitus asettaa kokouksessa yleisesti nähtäville, jolloin kuntalaisilla on mahdollisuus jättää siitä mielipiteitä. Lisäksi lautakunta käsittelee vuoden 2024 talousarviota.

Jätehuoltomääräysten päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi jätelakiin vuonna 2021 voimaan tulleiden muutosten myötä. Jätehuoltomääräykset ovat sitovia paikallisia määräyksiä. Niillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittoja. Jyväskylän seudun jätelautakunta toimii neljän kunnan yhteisenä jätehuoltoviranomaisena Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa.


Harvempia tyhjennysvälejä, muutoksia biojätteen käsittelyyn ja joustavampi jätteiden kuormausaika

Määräysluonnoksessa esitetään tietyin edellytyksin jopa 12 viikon tyhjennysväliä sekajäteastioille. Jätteiden kierrättäminen on lisääntynyt. Määräysluonnoksessa esitetään tietyin edellytyksin jopa 12 viikon tyhjennysväliä sekajäteastialle sekä laajennusta kahdeksan viikon tyhjennysvälin ehtoihin. Muutoksella yhä useampi kotitalous voi pidentää sekajäteastian tyhjennysväliä, mikä myös vähentää kotitalouksien jätehuoltomaksuja.

Biojäteastioiden suojasäkkien käyttöä esitetään lopetettavaksi. Biojäteasioiden suojasäkit aiheuttavat ongelmia biojätteen käsittelyprosessissa, jolloin myös aiheutuu ylimääräisiä huoltokustannuksia. Jyväskylän seudun jätelautakunnan toimialueella on ollut kokeilu, jonka aikana biojäteastioiden suojasäkkien käyttö lopetettiin ja lopettamisen vaikutuksista kerättiin tietoa. 

Biojätteen kompostointiin esitetään tarkennuksia. Kompostoinnista tulee ilmoittaa kompostirekisteriin. Jatkossa biojätteen kompostointiin ei hyväksytä enää lantaloita eikä alkuperäisestä käytöstä poistettuja pakastimia tai jääkaappeja, koska ne eivät täytä lain vaatimuksia. Lantaloille sekä vanhoille kylmälaitteille on määritelty määräysluonnokseen siirtymäaika, jonka aikana niiden käytöstä on siirryttävä määräysten mukaiseen biojätteen käsittelyyn.

Jätteiden kuormausaikaa esitetään muutettavaksi aiempaa joustavammaksi. Kuormaus sallittaisiin lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä kello 7–22. Laajennuksen perusteena on taata toimiva jätehuolto viikonloppuisin myös yrityksille ja yleisötilaisuuksille.

Tavoitteena on lisätä kierrätystä voimakkaasti

Jätehuoltomääräykset koskevat kokonaisuudessaan asumisessa syntyvän jätteen sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän jätteen jätehuoltoa. Tämän lisäksi jätehuoltomääräykset koskevat valtion ja yritysten jätehuoltoa vain rajoitetusti.

Jätehuoltomääräyksillä edistetään myös jätelain mukaisen etusijajärjestyksen noudattamista sekä jätteiden kierrätystavoitteiden saavuttamista. Tavoitteena on voimakkaasti lisätä kierrätystä siten, että Suomen yhdyskuntajätteestä kierrätettäisiin 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Suomen kierrätystavoite on linjassa EU:n jätedirektiivin kierrätystavoitteen kanssa.


Anna mielipiteesi jätehuoltomääräysluonnoksesta


Jyväskylän seudun jätelautakunnan on tarkoitus kokouksessa asettaa jätehuoltomääräys yleisesti nähtäville. 

Määräysluonnos ja perustelumuistio asetetaan yleisesti nähtäville 12.9.2023-13.10.2023 väliseksi ajaksi ja kuntien virallisille ilmoitustauluille. 

Kuntalaisilla ja niillä, joiden oloihin asialla on vaikutus, on mahdollisuus jättää jätehuoltomääräysten luonnoksesta mielipide 13.10.2023 klo 15 mennessä osoitteeseen kirjaamo[at]jyvaskyla.fi tai Jyväskylän kaupunki, Kirjaamo, PL 193, 40101 Jyväskylä.

Kokouksessa käsitellään myös talousarvioesitystä vuodelle 2024

Kokouksessa käsitellään myös Jyväskylän seudun jätelautakunnan talousarvioehdotus 2024, jonka jälkeen talousarvioesitys toimitetaan edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Jätehuollon viranomaistoiminnan kustannukset katetaan kokonaisuudessaan jätemaksuilla. Osakaskunnille ei aiheudu kustannuksia jätehuollon viranomaistoiminnasta.

Kaikkien kaupungin lauta- ja johtokuntien sekä elinkeino- ja työllisyysjaoston tulee antaa talousarvioesityksensä 15.9.2023 mennessä. Tältä pohjalta kaupunginjohtaja laatii oman talousarvioesityksensä, joka julkaistaan 23.10.2023. 
Kaupunginvaltuustossa koko kaupungin talousarvio on hyväksymiskäsittelyssä 27.11.2023. Lauta- ja johtokunnat ja elinkeino- ja työllisyysjaosto vahvistavat tämän jälkeen oman tehtävänalueensa käyttösuunnitelmat joulukuussa 2023.

Kokouksen esityslistan linkki löytyy jätelautakunnan verkkosivulta
Esityslistamateriaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.
   

Lisätietoja:
johtava jätehuoltosuunnittelija Saana Minkkinen, puh. 040 6488 200, saana.minkkinen[at]jyvaskyla.fi
 

Lisätietoja:

johtava jätehuoltosuunnittelija Saana Minkkinen
puh. 040 6488 200
saana.minkkinen[at]jyvaskyla.fi