Hyppää pääsisältöön

30.8.2023

Kuva
Yöllinen Kuokkalan silta. Kuva Jyväskylän kaupunki
Elinkeino- ja työllisyysjaos antaa maanantain 4.9. kokouksessa näkemyksensä vuoden 2024 talousarviosta. Kokouksessa käsitellään myös Keski-Suomen työllisyysalueiden muodostamiseen liittyvä työllisyysalue-esitys.

Budjetin virkamiesesitys on tehty talousarvion laadintaohjeen mukaisesti talousarviokehykseen.

Elinkeino- ja työllisyysjaoston esityslistaan ja liitteisiin pääsee lautakunnan sivulta: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginhallitus/elinkeino-ja-tyollisyysjaosto

Vuoden 2024 talousarviokehys edellyttää 1,2 miljoonan euron säästöjä elinkeino- ja työllisyyspalveluista

Kaupungin talousarviota valmistellaan poikkeuksellisen haastavassa tilanteessa, sillä Jyväskylän kaupungin tulee tasapainottaa talouttaan vuosina 2024–2026 pysyvästi vuositasolla noin 40 miljoonalla eurolla. Tasapainottamistavoitteen taustalla vaikuttavat muun muassa vuosina 2021–2022 kasvaneet sote-menot, jotka leikkaavat pysyvästi Jyväskylän kaupungin valtionosuuksia hyvinvointiuudistuksen jälkeisinä vuosina. Sote-menoista johtuvan valtionosuusleikkauksen lisäksi kaupungin taloudessa on jo useampia vuosia käyttötalouden alijäämää. Myös verotuksen rytmitys, inflaatio ja kuntien palkkaratkaisu ovat syitä talouden tasapainottamiseen. 

Elinkeino- ja työllisyyspalveluissa nettomenot voivat olla vuonna 2024 enintään 30 912 900 euroa. Toimialajohtajan talousarvioesitys pitää sisällään yhteensä 1,2 miljoonaa euroa sopeutustoimenpiteitä suhteessa syksyn muutettuun talousarvioon. 

Toimialan sopeutustavoitteeseen päästään esityksen mukaan henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöresurssien käyttöä tehostamalla muun muassa vähentämällä määräaikaisen henkilökunnan määrää ja eläkepoistumaa hyödyntämällä.

Toimialan tulot kertyvät pääsääntöisesti erilaisista tuista, joten talouden tasapainotusta ei ole voitu lähteä tekemään tulotavoitteiden korottamisen kautta. Tämän vuoksi toimialan tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2024 muodostuvat toimintamenojen vähennyksistä.

Elinkeinopalvelualueen merkittävimmät toimintamenojen leikkaukset ovat supistukset elinkeinomarkkinointiin ja yhteistyökumppanuuksiin sekä palveluostoihin kohdistuvat vähennykset (vähennys 125 000). Merkittävää säästöä haetaan myös luopumalla yrityspalveluseteleistä (vähennys 120 000). 

Työllisyyspalvelualueen merkittävimpiä säästötoimenpiteitä ovat työ- ja oppisopimusyksikön toiminnan uudelleen organisointi (vähennys 200 000), työllisyyden kuntalisän poistaminen (vähennys 400 000) sekä työllisyyden toiminta-avustusten ja dynaamisen pienhankinnan poistaminen vaiheittain vuosina 2024–2026 (vähennys 150 000 vuonna 2024).  

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 27.11.2023 

Kaupungin kaikkien lauta- ja johtokuntien sekä elinkeino- ja työllisyysjaoston tulee antaa talousarviokehykseen perustuvat talousarvioesityksensä viimeistään 15.9.2023 mennessä. Tältä pohjalta kaupunginjohtaja laatii oman talousarvioesityksensä, joka julkaistaan 23.10.2023. 

Kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun talousarvioesityksestä 6.11.2023 ja päättää samalla veroprosentit vuodelle 2024. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä seminaarissaan 9.-10.11.2023 ja talousarvio hyväksytään kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.11.2023. Lautakunnat, johtokunnat ja elinkeino- ja työllisyysjaosto vahvistavat oman tehtäväalueensa käyttösuunnitelmat joulukuussa 2023 talousarvion hyväksymisen jälkeen. 

Kokouksen muut asiat ja esityslista

Lisäksi kokouksen asialistalla Keski-Suomen työllisyysalueiden muodostamiseen liittyvä työllisyysalue-esitys. Esityslistahaku-esityslistan asiat (jkl.fi)

Esityslistaan ja pöytäkirjoihin pääsee myös lautakunnan sivulta: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginhallitus/elinkeino-ja-tyollisyysjaosto

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 12.9.2023 Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla. Pöytäkirjahaku-kokoukset (jkl.fi)

Lisätietoja: 

Jyväskylän kaupunki, elinkeino- ja työllisyyspalvelujen toimialajohtaja Ari Tolonen, p. 040 556 7822, [email protected]