Hyppää pääsisältöön

23.8.2023

Kuva
Henkilö kirjoittaa valkotaululle tussilla asiakas
Työvoimapalvelut siirtyvät TE-toimistoilta kuntien vastuulle vuoden 2025 alussa. Valtakunnallisen uudistuksen tavoitteena on tuoda työvoimapalvelut entistä lähemmäs asiakkaita ja edistää työnhakijoiden nopeaa työllistymistä. Samaan aikaan päättyvät valtakunnalliset työllisyyden kuntakokeilut, joissa mukana ovat olleet Keski-Suomen kunnista Jyväskylä, Äänekoski, Laukaa ja Muurame sekä Jämsä, Keuruu ja Saarijärvi.

Keski-Suomessa työllisyysalueiden muodostumista Keski-Suomeen koordinoivat Jyväskylä, Jämsä ja Äänekoski Keski-Suomen liiton rahoittaman AKKE-rahoituksen avulla.

Työllisyysalueiden ja koko uudistuksen valmistelu etenee vaiheittain. Nyt käynnissä olevassa ensimmäisessä vaiheessa laaditaan työllisyysalueiden järjestämissuunnitelma. Suunnitelman tarkoitus on auttaa kuntia tunnistamaan työvoimapalvelujen järjestämiseen liittyvät olennaiset kysymykset ja teemat jo työllisyysalueiden muodostamisen vaiheessa. Työn ensimmäinen vaihe päättyy lokakuun 2023 lopussa, ja kokonaisuudessaan valmistelut jatkuvat kesään 2025 saakka. 

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Jyväskylän työllisyyspalveluiden palvelupäällikkö Tiina Mäenpää. 
— Meillä on maakuntana yhteinen iso ponnistus edessä ja tahtotila ottaa työllisyyden hoito kuntien vastuulle. Uudistuksen valmistelutyö on hyvää aikaa keskustelulle ja parhaiden toimintatapojen luomiselle. Valmistelu eteläisen ja pohjoisen työllisyysalueiden veturikuntien eli Jämsän ja Äänekosken sekä TE-palveluiden kanssa on osoittanut, että meillä on erinomainen yhteistyö ja valmistelu etenee hyvin, Mäenpää kertoo.

Uudistuksen myötä kuntien maksuvastuut laajenevat  ja kasvavat koskemaan sekä työllisyyttä edistävien palveluiden järjestämistä että työnhakijoiden työttömyysturvamaksuja. Työttömyysturvan maksamisesta syntyvät etuuskulut siirtyvät aiempaa nopeammin valtiolta kunnan maksettavaksi, jos työnhakijat eivät työllisty. Työllisyyden hoidon siirtyessä kuntien vastuulle tavoitteena on parantaa parhaalla mahdollisella tavalla työ- ja elinkeinopalveluiden tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Perusasiat pysyvät kuitenkin ennallaan.

— Tärkeintä on jatkossakin, että ihmisillä on osaamista vastaavaa työtä ja yrityksillä heidän tarpeitaan vastaavaa työvoimaa. Nyt kehitämme uusia tapoja toimia, ja se on meille maakuntana jatkuvaa kehittämistä ja tiivistä yhteistyötä vaativa haaste sekä mahdollisuus, Mäenpää kertoo.

Uudistusta toteuttava hanke tiedottaa valmistelusta sen edetessä.

Lisätietoja:
Tiina Mäenpää, projektipäällikkö
+358 40 776 7903
tiina.o.maenpaa@jyvaskyla.fi