Hyppää pääsisältöön

14.8.2023

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson
Jyväskylän kaupunginhallitus kokoontui hieman uudistuneella kokoonpanolla ensimmäiseen kokoukseensa ja käsitteli joukon syksyn kokouskäytänteisiin liittyviä asioita.

Kaupunginhallituksen kokoukset ja kokouskäytännöt

Kaupunginhallitus päätti pitää kokouksensa tai iltakoulunsa syyskaudella aina maanantaisin kello 14.00 alkaen Jyväskylän kaupungintalolla. Syyslomaviikolla kokousta ei pidetä. Ylimääräisiä kokouksia tai iltakouluja voidaan pitää puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Lisäksi kaupunginhallitus pitää talousarvioseminaarin 9.-10.11.2023. Kaupunginhallituksella on seminaari myös 4.-5.9.2023. 

Hallitus päätti esityslistan mukaisesti, että kokouskutsu ja esityslista sekä liitteet ja oheismateriaali lähetetään sekä julkaistaan hallituksen kokousta edeltävän viikon torstaina. Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään kokousta seuraavan viikon maanantaina.

Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätösten nähtävänä pitäminen

Kaupunginhallitus päätti esityslistan mukaisesti, että kaupunginhallituksen puheenjohtajan, kaupunginjohtajan ja konsernihallinnon viranhaltijoiden päätökset ovat nähtävinä kaupungin verkkosivuilla. Päätökset ovat nähtävinä päätöksentekopäivää seuraavan viikon maanantaina.

Kaupunginhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin ja johtokuntiin sekä vaikuttamistoimielimiin

Kaupunginhallitus valitsi edustajansa lautakuntiin ja johtokuntiin sekä vaikuttamistoimielimiin seuraavasti: 
- kaupunkirakennelautakunta: Tony Melville
- rakennus- ja ympäristölautakunta: Ira Vainikainen
- sivistyslautakunta: Arto Lampila
- kulttuuri- ja liikuntalautakunta: Timo Lehtonen 
- Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtokunta: Meri Lumela
- vanhusneuvosto: Tapio Puolimatka
- vammaisneuvosto: Jasmine Repo
- veteraaniasiain neuvottelukunta: Kati-Erika Timperi
- nuorisovaltuusto: Arto Lampila

Jäsenten ja varajäsenten valitseminen Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokuntaan

Kaupunginhallitus valitsi Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokuntaan seuraavat henkilöt:  

Caius Forsberg, puheenjohtaja (Kok), varalla Kati-Erika Timperi (Kok.)
Joni Parkkonen, varapuheenjohtaja (PS), varalla Timo Lehtonen (PS)
Mervi Hovikoski (SDP), varalla Tony Melville (SDP)
Meri Lumela (Vihr.), varalla Arto Lampila (Vihr.)
Jari Colliander (Kesk.), varalla Heidi Rentola (Kesk.)

Jäsenten valinta kaupunginhallituksen alaiseen elinkeino- ja työllisyysjaostoon

Kaupunginhallitus valitsi elinkeino- ja työllisyysjaostoon seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Kati-Erika Timperi, puheenjohtaja (Kok.), varalla Jaakko Selin (Kok.)
Meri Lumela, varapuheenjohtaja (Vihr.), varalla Leena Lyytinen (Vihr.)
Tony Melville (SDP), varalla Paavo Luukkonen (SDP)                                    
Mikko Seppälä (Kesk.), varalla Henna-Riikka Markkio (Kesk.)
Mikael Karjalainen (PS), varalla Mikko Räty (PS)
Ira Vainikainen (Vas.), varalla Irma Hirsjärvi (Vas.)
Marika Visakorpi-Kemppainen (KD), varalla Mia Puolimatka (KD)

Hyvinvointitoimikunnan asettaminen, jäsenten valitseminen ja toimintasäännön vahvistaminen

Kaupunginhallitus valitsi hyvinvointitoimikuntaan seuraavat henkilöt:  

Essi Rantanen, puheenjohtaja (Kesk.), varalla Kaisa Hyytiäinen (Kesk.)
Vilma Viitasaari, varapuheenjohtaja (Vihr.), varalla Minna Myllymäki (Vihr.)
Jussi Maasola (SDP), varalla Lea Leppänen (SDP)
Katri Asp-Dalfidan (SDP), varalla Irmeli Huuskonen (SDP)
Tanja Pihlaja (SDP), varalla Markku Hassinen (SDP)
Terhi Pulli (Kok.), varalla Marja-Liisa Kontio (Kok.)
Santeri Lohi (Kok.), varalla Lauri Kröger (Kok.)
Jassin Rezai (Vihr.), varalla Joni Rantala (Vihr.)
Mauno Vanhala (Kesk.), varalla Raimo Sopo (Kesk.)
Jyrki Ahlgrén (PS), varalla Karli Kelk (PS)
Henri Sorvali (PS), varalla Mikael Karjalainen (PS)
Sonja Karppinen (Vas.), varalla Vesa Välilä (Vas.)
Mia Puolimatka (KD), varalla Raija Sipinen (KD)

Toimintasäännöt jne. hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. 

Osa-aikaisten puheenjohtajien tehtäväkuvat

Kaupunginvaltuuston toimikaudella 1.8.2023–31.5.2025 valitsemista ja osa-aikaisuuteen oikeutetuista puheenjohtajista kaupunginhallituksen puheenjohtaja Caius Forsberg ja ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Hämäläinen ovat ilmoittaneet toimivansa osa-aikaisina luottamushenkilöinä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja toimii 40 % työajalla (hallintosäännön mukaisesti mahdollinen enimmäisaika on 50 % ja korvaus enintään 2 500 euroa/kuukausi). Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja toimii myös 40 % työajalla, jolloin korvaus on 2 000 euroa/kuukausi. 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa kuntalain mukaisesti sellaista poliittista yhteistyötä, jota kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää. Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa myös kaupunkistrategian sekä kaupunginhallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliittista yhteistyötä käymällä asioiden käsittelyn edellyttämiä keskusteluja poliittisten ryhmien kanssa sekä pitämällä sopivin tavoin yhteyttä kaupungin asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin. Hallituksen puheenjohtaja vastaa myös kaupunginjohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii kaupunginhallituksen ja valtuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja toimii myös kaupunginjohtajan esimiehenä ja vastaa siitä, että kaupunginjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut. Lisäksi hän seuraa lautakuntien ja niiden jaostojen, johtokuntien, toimikuntien ja luottamushenkilöiden sekä viranhaltijoiden päätösten laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä ryhtyy tarvittaessa laissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin asian ottamiseksi kaupunginhallituksen käsiteltäväksi (=otto-oikeus). 

Hallituksen puheenjohtaja myös johtaa asioiden käsittelyä kaupunginhallituksessa ja Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunnassa sekä kehittää kyseisten toimielinten toimintaa. Hän vastaa yhdessä kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kanssa kaupungin kansallisesta ja kansainvälisestä poliittisesta edunvalvonnasta ja edustaa kaupunkia sidosryhmätilaisuuksissa. Hallituksen puheenjohtaja toimii kaupungin puheenjohtajiston epävirallisen viikkopalaverin puheenjohtajana sekä kutsuu tarvittaessa muulloinkin puheenjohtajiston koolle. Hallituksen puheenjohtaja edistää omalta osaltaan aktiivisesti luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden rakentavaa yhteistyötä ja vuoropuhelua sekä huolehtii kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävässä tarvittavan osaamisen ajantasaisuudesta.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja toimii puolestaan puheenjohtajana valtuustoryhmien puheenjohtajapalaverissa valtuustopäivinä sekä kutsuu tarvittaessa muulloinkin valtuustoryhmien puheenjohtajat koolle. Hän vastaa yhdessä kaupunginhallituksen puheenjohtajan kanssa kaupungin kansallisesta ja kansainvälisestä poliittisesta edunvalvonnas ta ja edustaa kaupunkia sidosryhmätilaisuuksissa. Myös valtuuston puheenjohtaja edistää omalta osaltaan aktiivisesti luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden rakentavaa yhteistyötä ja vuoropuhelua sekä huolehtii kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävässä tarvittavan osaamisen ajantasaisuudesta

________________

Lisäksi hallitus lähetti valtuuston käsiteltäväksi Matleena Käpin (Vas.) Tuomas Raatikaisen (RKP) ja Touko Aallon (Vihr.) eronpyynnöt luottamustehtävistä.

Lisätietoja: 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Caius Forsberg, p. 044 061 1712
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 050 336 2819
 

Asiasanat: