Hyppää pääsisältöön

6.3.2023

Kuva
Vastaanottotiski, jossa lukee työllisyyspalvelut. Kuva Tero Takalo-Eskola
Eduskunta on hyväksynyt lain julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä kunnille 1.1.2025 alkaen. Jyväskylässä on valmistauduttu uudistukseen työllisyyden kuntakokeilun avulla jo kahden vuoden ajan. TE-palvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025.

Eduskunta hyväksyi 1.3.2023 hallituksen esityksen julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä kunnille. Laki vaatii vielä presidentin vahvistuksen. TE-henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella kuntiin. Siirron yhteydessä kunnille on luotu rahoitusmalli, joka kannustaa kehittämään toimintaa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saavutetaan 7 000–10 000 lisätyöllistä koko Suomessa.

– Muutos on historiallisen suuri, mutta olemme valmistautuneet siihen hyvin. Suurin osa jyväskyläläisistä työnhakijoista saa tukea työnhakuun jo nyt kaupungin omavalmentajilta käynnissä olevan kuntakokeilun takia. Olemme valmistautuneet ottamaan työllisyyden tehtävät vastaan lopullisesti vuoden 2025 alusta alkaen, kertoo vs. työllisyysjohtaja Hanna Lähteelä.

Kuntien vastuulle siirtyvillä TE-palveluilla halutaan edistää työllisyyttä, osaavan työvoiman saatavuutta ja yritysten kasvua entistä vaikuttavammin. Kun työllisyyspalvelut, koulutusmahdollisuudet sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, ne tukevat tavoitetta nopeammasta työllistymisestä.

Kaupunki kokoaa palvelut, työnhakijat ja työnantajat yhteen

TE-palvelujen siirto kuntiin kokoaa palveluita yhteen ja tuo ne lähemmäksi asiakkaita. Omassa kunnassa tunnetaan hyvin asukkaat ja paikallinen elinkeinoelämä. Työnhakija- ja työnantaja-asiakkaille voidaan räätälöidä yksilöllisiä, paikallisiin tarpeisiin sopivia palveluja. Kuntien paikallistuntemuksen ansiosta työn ja tekijöiden kohtaamista voidaan auttaa monin eri tavoin.    

– Parhaillaan on käynnissä tiivis valmistelutyö Keski-Suomen kuntien kesken muodostettavista työllisyysalueista, sillä työllisyyden tehtävät vastaanottavalla alueella tulee olla vähintään 20 000 henkilön työvoimapohja, kertoo vs. työllisyysjohtaja Hanna Lähteelä.

Lisätietoa Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.