Hyppää pääsisältöön

1.3.2023

Kuva
Henkilö istuu ja puhuu puhelimeen
Suuri osa ukrainalaisista työnhakijoista saa tukea työnhakuunsa maaliskuusta alkaen TE-toimiston sijaan omasta asuinkunnasta. Jyväskylän seudulla Jyväskylässä, Äänekoskella, Laukaassa ja Muuramessa tilapäisen suojelun piirissä olevien ukrainalaisten työnhaun yhteyshenkilöt muuttuvat.

Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilukunnissa asuvat ja tilapäistä suojelua hakeneet ukrainalaiset saavat maaliskuusta alkaen tukea työnhakuun TE-toimiston sijaan oman asuinkunnan työllisyyspalveluista. Syynä muutokseen on kuntakokeilun asiakkuutta koskeva lainsäädäntömuutos. 1.3.2023 alkaen muiden asiakasryhmien lisäksi tilapäisen suojelun piirissä olevat työttömät työnhakijat kuuluvat kuntakokeiluun asuinpaikan mukaisesti.  

TE-palvelut ilmoittaa viestillä työnhakijalle, jos hänen asiakkuutensa siirretään asuinkunnan työllisyyspalveluihin. Työnhakijan ei tarvitse olla yhteydessä TE-palveluihin tai asuinkunnan työllisyyspalveluihin kuntakokeiluun siirtymisen takia.  

Tukea työnhakuun saa kasvokkain ja puhelimitse 

Jyväskylän seudun kuntakokeilukunnissa palvelua työnhaun asioissa saa oman asuinkunnan työllisyyspalveluista ajanvarauksella ja Jyväskylässä myös ilman ajanvarausta.  
Tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset ja muut vieraskieliset asiakkaat voivat asioida International Jyväskylässä osoitteessa Kilpisenkatu 1 D. Päivystävä omavalmentaja on paikan päällä maanantaista perjantaihin kello 12 – 15.  
 
Äänekoskella ja Laukaassa asiakaspalvelu ilman ajanvarausta ukrainalaisille työnhakijoille alkaa myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana. Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilukunnissa aloittaa maaliskuun aikana uusia omavalmentajia tilapäistä suojelua saavien työnhakijoiden palvelutehtävissä. 

International Jyväskylä kokoaa vieraskielisten palvelut yhteen 

Maahanmuuttanut henkilö saa International Jyväskylästä taustastaan ja maahantulosyystä riippumatta ohjausta ja monia eri palveluja. Yhden katon alta löytyvät kotoutumisohjaus, Maahanmuuttaneiden osaamiskeskus, Info Center Jyväskylä, Jyväskylän kaupungin työllisyyden omavalmentajat sekä TE-palvelut 

International Jyväskylä sijaitsee Tietotalolla osoitteessa Kilpisenkatu 1 D, Jyväskylä.  

Uuden työnhakijan ilmoittautuminen edelleen TE-toimistossa 

Uudet vieraskieliset asiakkaat ilmoittautuvat työnhakijoiksi edelleen TE-palveluissa, missä tarkistetaan kuntakokeiluun kuulumisen edellytysten täyttyminen.  Kuntakokeiluun kuuluvan asiakkaan työnhakijaksi ilmoittautumisen jälkeen työnhakija saa viestillä kutsun oman asuinkunnan omavalmentajan kanssa käytävään työnhaun alkuhaastatteluun. 
Omavalmentajan kanssa voi keskustella esimerkiksi työnhausta, viranomaisasioista sekä koulutuksen vaihtoehdoista.  

Kuntakokeilun tavoite nopeuttaa töihin pääsemistä

Kuntakokeilu tarkoittaa sitä, että oma kunta hoitaa työnhakijoiden työnhaun asioita valtion TE-palveluiden sijaan vuoden 2024 loppuun asti.  Kuntakokeilulain mukaisiin asiakasryhmiin kuuluvat työttömät ja lomautetut työnhakijat, työllistetyt ja työllistymistä edistävissä palveluissa oleva henkilöt, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan tai jotka ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä kotikunnan perusteella. 1.3.2023 alkaen tilapäistä suojelua saavat työttömät työnhakijat kuuluvat kuntakokeiluun asuinpaikan mukaisesti.  Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvat Jyväskylä, Äänekoski, Laukaa ja Muurame. Keski-Suomessa työllisyyden kuntakokeilussa ovat mukana myös Jämsä, Keuruu ja Saarijärvi.  Työnhaun palvelut siirtynevät kuntiin kaikkien työnhakijoiden osalta vuoden 2025 alusta alkaen. 

Lisätiedot:

International Jyväskylä 
Päivi Pöntinen   
palvelupäällikkö  
p. 050 576 0579   
paivi.pontinen (at) jyvaskyla.fi   
 
Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilu,  
työllisyyspalvelupäällikkö 
Sari Miettinen 
p. 050 311 81 68  
[email protected]

Asiasanat: