Hyppää pääsisältöön

3.2.2023

Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Antti Laukkarinen
Keskiviikkona 8.2. kokoontuva Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta saa käsiteltäväkseen muun muassa määrärahojen uudelleenbudjetointeja sekä vuoden 2022 riskienarvioinnin raportin.

Investointimenoja esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2023 yli miljoona euroa

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen irtaimen käyttöomaisuuden investointisuunnitelmasta viime vuonna käyttämättä jääneistä 398 842 eurosta 318 900 euroa esitetään uudelleen budjetoitavaksi vuodelle 2023.

Summasta 199 300 euroa esitetään Säynätsalon kirjaston hankintoihin ja 119 600 euroa liikuntapalvelujen tulostaulun hankintaan. Säynätsalon kirjaston muutostöiden suunnittelun kestettyä ennakoitua pidempään kirjaston kalustohankintoihin varattuja investointirahoja ei ehditty käyttää viime vuonna, joten hankinnat siirtyivät tälle vuodelle. Liikuntapalveluissa irtaimen käyttöomaisuuden investointisuunnitelmaan oli varattu viime vuodelle rahat tulostaulun hankintaan, jota ei kuitenkaan ehditty hankkia viime vuoden puolella. Esityksen mukaan tulostaulun hankintaan varatut rahat ja tulostaulun hankinta siirtyvät vuodelle 2023.

Urheilu- ja retkeilyalueiden investointisuunnitelmasta jäi puolestaan käyttämättä viime vuonna peräti 1 767 276 euroa, josta 1 008 905 euroa esitetään uudelleen budjetoitavaksi vuodelle 2023.

Viime vuonna Maastis-maastopyörä ja -ulkoilureittien investointisuunnitelmasta käyttämättä jäänyt 92 100 euroa esitetään uudelleen budjetoitavaksi samaan tarkoitukseen vuodelle 2023, sillä suurin osa hankkeen kuluista tulee kohdentumaan vuodelle 2023. Loput uudelleenbudjetoitaviksi esitettävistä 916 800 eurosta esitetään kohdennettavan kesällä 2023 valmistuvan Hippoksen pesäpallostadionin rakennuskustannuksiin. Summa sisältyy kulttuuri- ja liikuntalautakunnan hyväksymään pesäpallostadionin hankesuunnitelman kustannusarvioon, eikä siirrolla ole vaikutusta hankkeen 8,2 miljoonan euron kokonaiskustannusarvioon.

Vuoden 2022 riskien arviointi kulttuuri- ja liikuntapalveluissa 

Lautakunta saa käsiteltäväkseen vuotuisen riskien arvioinnin raportin vuodesta 2022. Raporttiin on kirjattu arvio merkittävimpien riskien toteutumisesta sekä tehdyt toimenpiteet. Arvionkohteena ovat palvelutarpeen ennakoimattomat muutokset, resurssien kohdentaminen ja riittävyys sekä rekrytoinnit, toiminnan sopeuttaminen muuttuneeseen taloustilanteeseen ja talouden riskinsietokyky, turvattomuus ja uhkatilanteet palveluissa ja ja asiakaskohtaamisissa sekä tilakysymykset. Raportin mukaan suurimmat riskit sivistyspalveluissa aiheuttivat vuonna 2022 maailmantilanteesta johtuneet ennakoimattomat palvelutarpeen muutokset sekä arvaamaton asiakaskäyttäytyminen. Liikunta- ja kulttuuripalveluissa myös henkilöstön ikärakenne ja resurssien riittävyys sekä tilojen ikä ja kasvava peruskorjaustarve nähdään riskeinä, joilla on vaikutuksensa palveluihin.

Raportin kokonaisarvion mukaan riskienhallinnassa on kokonaisuudessaan onnistuttu kohtuullisen hyvin. Maailmanlaajuisesta turvallisuustilanteesta huolimatta toiminnan jatkuvuus ei olennaisesti vaarantunut, vaikka toimintaympäristön muutos on vaikuttanut muun muassa merkittävästi energian ja polttonaineen hintoihin, jota kautta riskejä siirtyy myös merkittäviin investointihankkeisiin. Toiminnan tarkoituksenmukaisuus on varmistettu ja jatkuvuus pyritty varmistamaan. Raportin mukaan myös sisäinen valvonta ja riskienhallinta on vähintäänkin kelvollisella tasolla.

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslistan voi lukea kokonaisuudessaan verkossa, tässä suora linkki kokouksen esityslistaan.

Esityslistaan ja pöytäkirjoihin pääsee myös lautakunnan sivulta: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaostot/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta.

Päätöstiedote kokouksen asioista julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla torstaina 9.2. Kokouksen virallinen pöytäkirja on luettavissa torstaina 16.2.2023 osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaostot/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta.

Lisätietoja:

  • toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987, eino.leisimo@jyvaskyla.fi, Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelut, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esittelevä viranhaltija