Hyppää pääsisältöön

20.10.2022

Kuva
Lapset ja ohjaaja teatterikerhossa leikkimässä. Kuva Petteri Kivimäki
Jyväskylän sivistyslautakunnan seuraava kokous on keskiviikkona 26.10.2022 klo 15.00. Lautakunnalle. Lautakunta päättää myös muun muassa perusopetuksen oppilaaksioton perusteisiin tehtävistä tarkennuksista ja lautakunnan kevätkauden kokousaikataulusta. Lisäksi lautakunnalle esitellään kasvun ja oppimisen palvelujen neljännesvuosikatsaus sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelukyselyjen tulokset. 

Hyvää palautetta varhaiskasvatuksen asiakas- ja henkilöstökyselyistä   

Varhaiskasvatuksen asiakkaat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä varhaiskasvatuspalveluihin; päiväkodin tai kerhon ilmapiiriin ja henkilöstön vuorovaikutusta edistävään ammattitaitoon. Huoltajat antoivat kokonaisarvosanasanaksi 9,2 (asteikolla 4-10). Huoltajat kokevat, että lapsen yksilölliset tarpeet huomioidaan arjessa hyvin. Myös lasten kaveri- ja tunnetaitoja kehittävä toiminta, kuten esimerkiksi vaihtuvat pienryhmät ja leikkipari-toiminta, koettiin hyväksi.  

Sen sijaan huoltajat kaipaavat lisää tietoa muun muassa, miten lapsen hoitopäivä sujuu sekä miten lasten keskinäisiin ristiriitatilanteisiin puututaan ja ennaltaehkäistään. Huoltajia pohditutti myös henkilöstöresurssiin riittävyys ja vaihtuvuus sekä ajoittainen kiireen tuntu. Useiden huoltajien mielestä varhaiskasvatuksen sähköisen asiakasjärjestelmän toiminnassa on paljon kehitettävää. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstökysely toteutettiin saman aikaan huoltajakyselyn kanssa, samoista teemoista. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on tyytyväinen omaan työhönsä ja työyhteisöön. Henkilöstön antama kouluarvosana omalle työyhteisölle oli 8,6 ja omalle itselleen 8,5. Oma vahva osaaminen tunnistetaan samoin, kuin myös varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisenprosessit. Lisääntynyt lasten tuen tarpeisiin vastaaminen käytännön työssä ja pedagogiikan suunnitteluun varatun SAK-ajan toteutuminen henkilöstöresurssin riittävyyden näkökulmasta on välillä koettu haastavaksi.    

Varhaiskasvatuksen asiakkaille ja henkilöstölle keväällä toteutettuihin kyselyihin saatiin 946 vastausta asiakkailta ja 616 vastausta lapsiryhmissä toimivalta henkilöstöltä.    

Oppilas- ja koulutyytyväisyyskyselyssä korostuvat kaverisuhteiden merkitys, riittävä lepo ja turvallinen olo kouluissa 

Perusopetuksen oppilas- ja koulutyytyväisyyskyselyjen tulokset korostavat kaverisuhteiden merkitystä oppilaan hyvinvoinnin edistämisessä sekä koulussa viihtymisessä. Muita kärkikolmikkoon nousseita teemoja olivat riittävä lepo ja turvallinen olo koulussa. Sekä oppilaat että huoltajat totesivat, että koulusta löytyy hyvin turvallisia aikaisia. 
Harrastamiseen viime vuosina tehdyt satsaukset ovat nähtävissä tuloksista. Yli 92 % vastanneista oppilaista ilmoitti harrastavansa. Harrastaminen painottuu edelleen pääosin oppilaan vapaa-ajalle, mutta 65 % vastaajista ilmoitti olevansa kuitenkin tietoinen harrastamisen mahdollisuuksista myös koulupäivän aikana.  

Kehitettävääkin vielä kuitenkin on. Lähes puolet vastanneista oppilaita ilmoitti, ettei koulupäivän aikana tarjottu harrastaminen kiinnosta toiminnan sisällön näkökulmasta. Edelleen itsensä koulussa yksinäiseksi tuntee lähes 8 % oppilasta. Myös 37,3 % oppilaista ilmoitti kokeneensa kiusaamista ja häirintää. Huoltajista 25 % ilmoitti lapsensa kokeneen kiusaamista tai häirintää.  

Oppilaskysely toteutettiin keväällä 3.–9. -luokkien oppilaille ja kyselyyn vastasi 5244 oppilasta. Huoltajille samaan aikaan, samoista teemoista toteutettuun kyselyyn vastaukset saatiin 1632 huoltajalta.  

Esityslista on luettavissa kokonaisuudessaan. Päätöstiedote kokouksen asioista julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla torstaina 27.10.2022. 

Lisätietoja:  
kehittämispäällikkö Tuija Rasinen, sivistyksen toimiala, p. 050 517 1832