Hyppää pääsisältöön

4.10.2022

Jyväskylän seudun jätelautakunta kokoontuu päättämään jätehuollon asioista torstaina 6.10.
Kuva
Euron seteleitä ja kolikoita pöydällä. Kuva Tuija Ijäs

 

Lautakunta ottaa kokouksessa kantaa muun muassa vuoden 2023 jätetaksaluonnokseen. Jos esitys hyväksytään, taksaluonnos asetetaan julkisesti nähtäville ja asukkaat voivat lausua sitä koskevia mielipiteitään. Lopullinen päätös jätetaksasta tehdään jätelautakunnan seuraavassa kokouksessa 1.12.

Jätetaksa on kokoelma jätehuollon maksuja, joilla katetaan kaikki jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, kuten jätteiden keräys, kuljetus, käsittely ja hyödyntäminen sekä jäteneuvonta ja tiedotus.

Perusmaksu säilyy ennallaan

Jätehuollon neljä vuotta sitten käyttöön otettua perusmaksua ei ensi vuodelle ole tarvetta korottaa, vaan se esitetään säilytettäväksi entisen suuruisena. Jätehuollon perusmaksu peritään kaikilta asuinhuoneistoita, niin vakituisilta kuin vapaa-ajan asunnoilta.

Perusmaksulla katetaan muun muassa kotitalouksien vaarallisten jätteiden keräys, alueellisten hyötykeräyspisteiden ylläpito, tiedotus ja neuvonta sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta.

Tarkistuksia jäteastioiden tyhjennyshintoihin

Taksaluonnoksessa bio- ja sekajätteen käsittelyosuuksiin esitetään 4 prosentin hinnankorotuksia. Biojätteen käsittelyhinnan korotustarpeen taustalla on Mustankorkea Oy:n biokaasulaitoksen sähkön ja jäteveden hintojen nousu. Myös sekajätteen siirtokuormaus-, kuljetus- ja käsittelykulut ovat kasvaneet yleisen hintojen nousun myötä. Jyväskylän seudun sekajäte toimitetaan energiahyötykäyttöön Tampereella sijaitsevaan Tammervoiman hyötyvoimalaitokseen, jossa siitä tuotetaan lämpöä ja sähköä.

Kuljetusmaksuihin esitetään 11,6 prosentin korotusta pakkaavan jäteauton jätteenkuljetusindeksissä tapahtuneen nousun vuoksi. Kuljetusurakoitsijoille maksettavat jätteen kuljetushinnat on sidottu Tilastokeskuksen tuottamaan kuljetusindeksiin.

Lisähintaa biojäteastian kertatyhjennykselle tulisi jäteastian tilavuudesta riippuen 0,18—0,44 euroa. Sekajäteastian kertatyhjennyksen hintaan vaikutus olisi vastaavasti 0,15—0,57 euroa. Pienkiinteistön jätemaksuihin esitetyt hintamuutokset tarkoittavat kuukausitasolla 1,10–1,50 euron korotuksia. Myös isompien kiinteistöjen jätemaksuihin esitetyillä hinnanmuutoksilla on vaikutusta.

Jätemaksujen hintakehitykseen vaikuttaa isoilla asuinkiinteistöillä merkittävästi vuonna 2023 toteutettava biojätteen keräyskokeilu. Siinä vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöjen biojäteastioista jätetään pois biohajoavat suojasäkit, jolloin jätemaksujen korotukset jäävät isoilla kiinteistöillä suhteessa maltillisemmiksi. Kustannusten muutokset vaihtelevat kuntakohtaisesti vajaasta eurosta 8 euroon kuukaudessa.

Biojätteen keräyskokeilusta saatavien kokemusten pohjalta on tarkoitus päivittää biohajoavia suojasäkkejä koskevat käytännöt jätehuoltomääräyksiin. Määräykset päivitetään Jyväskylän seudun jätelautakunnan toiminta-alueelle vuoden 2023 aikana.

Muut asiat ja esityslista

Kokouksen esityslistan linkki löytyy jätelautakunnan verkkosivulta. Esityslistamateriaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.

Jyväskylän seudun jätelautakunta toimii neljän kunnan yhteisenä jätehuoltoviranomaisena Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa.  

 

Lisätiedot: Jyväskylän seudun jätelautakunnan esittelijä, palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[at]jyvaskyla.fi