Hyppää pääsisältöön

22.9.2022

Kuva
Lapset katsovat kirjaa. Kuva Riikka Kaakkurivaara
Jyväskylän sivistyslautakunta hyväksyi asiat 76, 77, 79, 80, 81 esityslistan mukaisesti. Poikkeuksena oli asia 78 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2023.

Asia 78: Sivistyslautakunta päättää yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle kasvun ja oppimisen palveluihin vuodelle 2023 liitteiden mukaisen irtaimen käyttöomaisuuden investointisuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman. 
 
Kasvun ja oppimisen palvelujen talousarvion menoihin vuodelle 2023 sivistyslautakunta esittää 5 183 000 euroa lisää kehykseen nähden, jolloin toimintakate on 251 922 000 euroa.

Menolisäysesitys koostuu seuraavista osista: 
 
•    4 183 000 euroa hallinnon ja yhteisten palvelujen, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalvelujen toimintoihin, joilla varmistetaan mm. oppimisen tuen riittävyyttä, ukrainalaisten lasten valmistavan opetuksen toteuttamista, digivalmiuksien kehittymistä ja nuorisotyön vaikuttavuutta sekä vastataan oppilasmäärän kasvun ja OVTES-muutosten aiheuttamiin kustannustarpeisiin (tästä osuudesta valtio kompensoi Jyväskylän kaupungille 1 860 000 euroa vuonna 2024 ukrainalaisten lasten valmistavasta koulutuksesta aiheutuvista kuluista).

•    1 000 000 euroa valtuuston päättämän strategisen tavoitteen mukaisesti perusopetuksen keskimääräisen ryhmäkoon pienentämiseen sekä aineisiin ja tarvikkeisiin käytettävän määrärahan korottamiseen opetuksen laadun nostamiseksi. Nämä toimet edistävät Jyväskylän kaupungin strategian mukaista sijoittumista varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen resurssoinnissa viiden parhaan joukkoon asukaslukuun suhteutettuna Suomen 10 suurimman kaupungin vertailussa. 

Esityslista ja pöytäkirja

Linkit kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät lautakunnan verkkosivulta. Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.

 

Lisätietoja: 
- Mirja Hirvensalo, sivistyslautakunnan puheenjohtaja, p. 040 805 3944, mirja.hirvensalo(at)jyvaskyla.fi
- Eino Leisimo, sivistyspalveluiden toimialajohtaja, sivistyslautakunnan esittelijä, p. 050 584 8987, eino.leisimo(at)jyvaskyla.fi