Hyppää pääsisältöön

16.9.2022

Kuva
Oppilaat pyöräilevät. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Jyväskylän kaupunkiseudun kuntien hallitusten puheenjohtajista ja kuntajohtajista koostuva MAL-sopimuksen ohjausryhmä kokoontui perjantaina 16.9.2022. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa seudun pieniä MAL-liikennehankkeita sekä seudullisten MAL-selvitystöiden etenemistä.

MAL-sopimuksessa valtio on osoittanut kaupunkiseudun liikennejärjestelmän toimivuutta, kestävyyttä ja turvallisuutta edistävien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen yhteensä 3,3 miljoonaa euroa vuosille 2022−2023. Kunnat osoittavat toimenpiteisiin vastaavaan summan. 

Vuonna 2022 MAL-sopimuksen mukaisena pienenä liikennehankkeena toteutuu parhaillaan Sumiaistentien varteen Suolahden taajamaan Äänekoskelle uutta jalankulku- ja pyöräliikenteen väylää noin 650 metrin matkalle Äänekoskentien ja Keiteleentien välille. Hankkeen yhteydessä toteutetaan myös Sumiaistentien ja Äänekoskentien liittymän siirtäminen sekä muutetaan katujen liikennejärjestelyjä, jotka parantavat alueen liikenneturvallisuutta. Samoin Jyväskylään Vesangantielle rakennetaan uutta 2,2 kilometrin pituista jalankulun ja pyöräilyn väylää Ruokkeentieltä Könkkölään. Uusi väylä mahdollistaa turvalliset yhteydet Ruokkeelta muun muassa koululaisille ja työmatkaliikenteelle. Lisäksi Kinkovuorentien jalankulku- ja pyöräilyväylä toteutetaan Väyläviraston investointiohjelman mukaisena yhteisrahoitteisena hankkeena valtion, Muuramen kunnan ja Jyväskylän kaupungin kesken.

Vuonna 2023 toteutettaviksi kohteiksi seudun kunnat esittävät liittymäparannuksia Petäjäveden Palvalahden teollisuusalueella (vt 18) sekä pysäkki- ja liittymäparannuksia Rautakylässä (vt 23), joukkoliikenneterminaalin kehittämistä Jyväskylässä Vaajakoskella, jalankulku- ja pyöräilyväylän toteuttamista Laukaassa välillä Peurunka–Kuusa sekä Hankasalmen Niemisjärvellä Venekoskentien liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Lisäksi suunnitteilla on 21 kohdetta sisältävä liityntäpysäköintikokonaisuus, jossa eri puolilla seutua toteutetaan keskeisille bussipysäkeille katokset sekä katettu pyöräpysäköinti.

−Yksi MAL-sopimuksen keskeisiä tavoitteita on parantaa joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä ja tämä näkyy myös rahoituksen kohdentamisessa, summaa Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin.

−Laukaassa Peurunka−Kuusa-jalankulku- ja pyöräilyväylä on erittäin odotettu hanke, joka yhdistää Kuusan kylätaajaman kuntakeskukseen ja edelleen Jyväskylään, kertoo Laukaan kunnanjohtaja Linda Leinonen.

MAL-liikennehankkeiden ohjelmointia on tehty tiiviissä yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Seuraavaan MAL-sopimuskierrokseen varaudutaan jo nostamalla hankkeiden suunnitteluvalmiutta. Valmistelussa on ollut esillä muun muassa seututien 618 parantaminen Toivakassa sekä seututien 627 jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelu Uuraisilla sekä Muuramen Kinkovuorentien ja Muuramentien liittymän parantaminen. Suunnittelua jatketaan yhteistyössä myös muissa kohteissa.

Tämän vuoden puolella valmistuu myös seudun MAL-yhteistyönä laadittuja selvitystöitä. Selvitys Jyväskylän seudun Linkki -joukkoliikenteen mahdollisesta laajentumisesta on loppusuoralla. Selvityksen tarkoituksena on selvittää, miten joukkoliikenteen järjestäminen muuttuisi kokonaisuutena, mikäli nykyinen toimivalta-alue laajenisi joko kaikkiin tai osaan MAL-sopimusalueen kunnista. Nykyisellään Jyväskylän seudun joukkoliikenne järjestää paikallisliikenteen palvelut Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen alueella. Uusien kuntien kuntakohtainen käsittely ja kuntien päätökset mahdollisesta liittymisestä Jyväskylän seudun toimivalta-alueeseen tehdään vuoden 2022 loppuun mennessä. Myös seudun karttapohjaisen MAL-kehityskuvan laadinta on edennyt luonnosvaiheeseen ja se asetetaan lokakuussa julkisesti nähtäville. Tavoitteena on kehityskuvan hyväksyminen seudun kuntien kunnanvaltuustoissa vuoden 2022 loppuun mennessä.
 

Lisätietoja

Jaakko Selin
Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmän puheenjohtaja
Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja
p. 0400 778 779

Linda Leinonen
kunnanjohtaja, Laukaa
p. 040 188 0566