Hyppää pääsisältöön

15.9.2022

Kuva
Neljä oppilasta tutkii padi ja suunnittelee koulun käytävällä. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Jyväskylän sivistyslautakunnan seuraava kokous on keskiviikkona 21.9.2022 klo 15.00. Lautakunta käsittelee osaltaan sivistysjohtajan vuoden 2023 talousarvioesitystä. Lisäksi lautakunta päättää kasvun ja oppimisen palvelujen vuoden 2022 talousarvioon esitettävistä muutoksista sekä kouluissa käyttöönotettavasta uudesta kiusaamisen estämisen toimintamallista.

Kasvun ja oppimisen palvelujen vuoden 2023 talousarviokehys 9,8 miljoonaa euroa suurempi 

Sivistyslautakunnan alaisten palvelujen eli varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalvelujen vuoden 2023 toimialajohtajan talousarvioesitys on valmisteltu kaupunginhallituksen antamaan talousarviokehykseen. Kehyksessä kasvun ja oppimisen palvelujen vuoden 2023 toimintakatteeksi on asetettu 246 739 miljoonaa euroa. Kehys on 9,8 miljoonaa euroa suurempi kuin kuluvan vuoden tilinpäätösennuste. Esityksen on tehnyt toimialajohtaja Eino Leisimo.  

Talousarviokehyksen antamisen jälkeen kasvun ja oppimisen palveluista on noussut lisätarpeita, jotka perustuvat yleisen kustannustason kehitykseen ja toiminnallisiin muutoksiin. Näitä ovat esimerkiksi kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen ja oppilasmäärän kasvusta johtuvat lisärahan tarpeet sekä yleisen kustannustason ja polttoaineen hinnan nousu. Lisätarpeet eivät sisälly toimialajohtaja esitykseen.  

Irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin esitetään 2,2 miljoonaa euroa. Suurimmat kuluerät ovat elokuussa 2023 valmistuvien Pohjanlammen päiväkodin ja Haukkamäen uudisosan sekä Lohikosken (valmis syksyllä 2023 ) ja Tikan (valmis vuoden 2024 alussa) väistöpäiväkotien kalustaminen. Yhteensä varhaiskasvatuksen irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan esitetään 925 000 euroa.  

Perusopetukseen kalusteiden uusintaan ja hankintaan esitetään 470 000 euroa. Nuorisopalveluihin kalusteiden uusimiseen ja liikkuvan mopopajan varusteluun esitetään 50 000 euroa. Kasvun ja oppimisen palvelujen digitalisoinnin edellyttämiä ict-investointeja esitetään yhteensä 765 000 euron edestä.  

Sivistyslautakunnan käsittelyn jälkeen kaupunginjohtaja antaa oman talousarvioesityksensä kaupunginhallitukselle 24.10.2022. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä seminaarissaan 10.-11.11.2022. Talousarvio hyväksytään kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.11.2022. Lautakunnat ja johtokunnat vahvistavat oman tehtäväalueensa käyttösuunnitelmat talousarvion hyväksymisen jälkeen joulukuussa. 

Perusopetuksen kouluille uusi kiusaamisen vastainen malli  

Jyväskylän perusopetuksen kouluissa otetaan käyttöön uusi toimintamalli kiusaamisen, häirinnän ja syrjinnän ennaltaehkäisyyn, niihin puuttumiseen, seurantaan ja jälkitukeen syksyn 2022 aikana. Painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä, kuten läpi lukuvuoden jatkuvassa ryhmäytymisessä, tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisessa, myönteisessä vuorovaikutuksessa sekä koko henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien sitoutumisessa yhteiseen toimintakulttuuriin.  

Yhtenäinen malli selkeyttää opettajien, huoltajien ja oppilaiden yhteistyötä sekä yhtenäistää kaikkien koulujen toimintaa. Jokaisen koulun kiusaamisen vastaisen työn perustana on turvallinen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvon periaatteisiin rakentuva oppimisympäristö. Kiusaamista ennaltaehkäistään suunnitelmallisesti, siihen puututaan systemaattisesti ja tarjotaan tukea kiusaamiskokemuksista selviytymiselle. Lisäksi kiusaamisen esiintymistä ja kiusaamisen vastaisen työn toteutumista seurataan koulun tasolla. Jokaiseen kouluun perustetaan tiimi tai nimetään vastuuhenkilö, joka ylläpitää ja koordinoi työtä koululla sekä on mukana koulun yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä.  

Esityslista on luettavissa kokonaisuudessaan. Päätöstiedote kokouksen asioista julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla torstaina 29.9.2022. 

 

 

 

Lisätietoja:  
sivistyspalveluiden toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987