Hyppää pääsisältöön

7.9.2022

Kuokkalan alueella on tehty tilapäisiä ratkaisuja varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikoissa vielä lukuvuonna 2022-2023. Tilapäiset järjestelyt johtuvat uuden Pohjanlammen päiväkodin rakentamisen aikataulusta. Vanha Pohjanlammen päiväkoti on purettu pois, ja paikalle valmistuu uusi iso päiväkoti 1.8.2023.
Kuva
Salmirannan päiväkoti. Kuva Pilvi Pekkinen

Kuokkalan alueen kouluilla on ollut kuluvana vuonna esiopetusryhmiä, mutta näiden määrää joudutaan pienentämään koulujen oppilasmäärien lisääntymisen vuoksi. Lisätilan tarpeisiin varhaiskasvatuksessa vaikuttavat myös varhaiskasvatusta tarvitsevien 1-2-vuotiaiden lasten ennakoitua suurempi määrä ja Ukrainasta Jyväskylään tulevien lasten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeet.  

Edellä mainituista syistä johtuen Kuokkalan alueelle perustetaan esiopetukseen painottuva Salmirannan päiväkoti (Salmirannantie 8) lukuvuodeksi 2022-2023. Päiväkotiin tulee kolme esiopetusryhmää eli noin 60 lasta. Salmirannan esiopetuksesta siirrytään molempiin alueen kouluihin eli Kuokkalan ja Tikan kouluihin. Toiminta päiväkodissa alkaa 1.8.2022.

Salmirannan päiväkotiin on mahdollista sijoittaa vain esiopetusikäisiä lapsia. Muihin päiväkoteihin pystytään näin järjestämään paikkoja pienemmille varhaiskasvatuksen tarvitsijoille. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu vaikuttaa myös esiopetuspaikan määräytymiseen. 

Kasvun ja oppimisen palveluohjaus on yhteydessä esiopetusta hakeneisiin perheisiin. Lapsen esiopetuspaikka järjestetään lähialueperiaatteen mukaisesti mahdollisimman läheltä kotia. Ne esiopetusikäiset lapset, jotka eivät aiemmin ole mahtuneet kotiosoitteen mukaiseen lähialueen päiväkotiin, pyritään viimeistään esiopetusvuonna sijoittamaan omalle lähialueelle. Näin pystytään paremmin takaamaan opinpolun jatkumo lapselle.

 

Lisätietoja  
palveluohjauksen palveluesimies Saija Riihinen, p. 014 266 3189
palvelujohtaja Päivi Koivisto, p. 040 747 9723
päiväkodinjohtaja Kirsi Jonninen, p. 040 528 0561
lapsen päiväkodin johtaja