Hyppää pääsisältöön

1.9.2022

Kuva
Kättely. Kuva Jenna Oksanen
Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt kulttuurin kumppanuussopimusten uudistamisen. Tavoitteena on kaupunkistrategian ja kulttuurisuunnitelman mukaisesti vahvistaa Jyväskylää kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina tukemalla muun muassa vapaan kentän toimintaa.

Uudistukseen liittyen nykyiset 14 taiteen vapaan kentän toimijoiden kumppanuussopimusta on irtisanottu elokuun lopussa ja uusi kumppanuussopimushaku on tarkoitus käynnistää 14.9. kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokouksen jälkeen. Sopimuskumppaneihin ollaan oltu yhteydessä  suoraan kulttuuripalveluista. Uudistusprosessi on käynnistetty ehdollisena ja on sidoksissa talousarviovalmisteluun. 

Tavoitteena on uudistaa taiteen vapaan kentän kumppanuussopimusten kriteeristö, laajentaa kumppanuussopimuksia tavoitteellisempaan ja pitkäjänteisempään suuntaan sekä lisätä rahoitusta. Lisäksi tullaan keskustelemaan mahdollisuudesta tarkistaa ylöspäin myös kulttuurin toiminta- ja kohdeavustussummaa. Näiden avustusten kriteeristöön ei ole kuitenkaan tulossa muutoksia.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa käsitellään 14.9. kumppanuussopimusten kriteeristö ja keskustellaan myös kumppanuussopimusten rahoituksesta. Tavoitteena olisi useampivuotinen ratkaisu, jossa seuraavina vuosina tarkasteluun tulisivat myös taiteen perusopetusta tarjoavien yhteisöjen ja museotoimijoiden kumppanuussopimukset.

Kulttuurin kumppanuussopimusten haku avataan syyskuun puolivälissä

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelee kumppanuus- ja avustusprosessin uudistamista ja kumppanuussopimusten kriteeristöä kokouksessa 14.9. Jos asia etenee suotuisasti, käynnistetään avoin haku uusille kumppanuussopimuksille syyskuun aikana. Uudistuvasta kriteeristöstä ja haun aikataulusta tiedotetaan 14.9. jälkeen. Avoin haku on tarkoitettu jyväskyläläisille oikeustoimikelpoisille taiteen vapaalla kentällä toimiville kulttuuritoimijoille ja yhteisöille. Haku käynnistetään ehdollisena ja on sidoksissa talousarviovalmisteluun.
Lisätietoja kumppanuussopimusten kriteereistä ja hausta julkaistaan 14.9. jälkeen osoitteessa: https://www.jyvaskyla.fi/avustukset/kulttuuriavustukset

Uudistusprosessin vuoksi nykyiset taiteen vapaata kenttää sitovat kumppanuussopimukset on irtisanottu sopimusten mukaisesti elokuun loppuun mennessä, ja kumppanuudet avataan avoimeen hakuun kriteerit täyttäville yhteisöille. Uudistuksen ehdollisuus tarkoittaa sitä, että mikäli asia ei etene syksyn päätöksenteossa, syyskuussa avattavaksi suunniteltu uusi kumppanuushaku keskeytyy ja vuoden 2023 kumppanuussopimukset valmistellaan nykyisten sopimuskumppaneiden kanssa vanhalla kriteeristöllä.

Lisätietoja:

Jyväskylän kaupunki,

  • Suunnittelija Riikka Polso, p. 050 573 9751, riikka.polso(a)jyvaskyla.fi
  • Kulttuuripäällikkö Mari Aholainen, p. 050 634 95, mari.aholainen(a)jyvaskyla.fi  (Huom! Tavoitettavissa 5.-8.9.)