Hyppää pääsisältöön

25.8.2022

Kuva
Sivistyslautakunnan jäsenet yhteiskuvassa koulun ruokasalin rappusissa. Kuva Minna Hakkarainen
Jyväskylän sivistyslautakunnan syyskauden ensimmäinen kokous on keskiviikkona 31.8.2022 klo 15.00. Kokouksen asialistalla on muun muassa kasvun ja oppimisen palvelujen talouden puolivuotiskatsaus, Resurssiviisas Jyväskylä 2040 –ohjelma, Kauramäen päiväkodin perustaminen sekä muilta kunnilta perittävien varhaiskasvatuspalvelujen korvaukset. Lisäksi lautakunnalle esitellään aluehallintovirastolle annettava selvitys varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisestä lakon aikana.

Kasvun ja oppimisen palvelujen talouden puolivuosikatsaus ennakoi noin 1,2 miljoonan budjettiylitystä  

Kasvun ja oppimisen palvelujen määrärahan toimintakate toteutui ajalla 1.1.-30.6.2022 - 108.163.878 euroa, joka on 45,9 % koko vuoden talousarviosta. Talousarvion arvioidaan ylittyvän loppuvuoden aikana noin 1,2 miljoonalla eurolla.   
Keskeisimpiä syitä ylitysuhkaan ovat kuluvan vuoden talousarviopohjan riittämättömyys, koronatilanne ja sen vaikutukset henkilöstön poissaoloihin. Palveluntarve on lisääntynyt vuoden aikana ja muun muassa varhaiskasvatuksen piirissä on lapsia keskimääriin 240 lasta enemmän. Ukrainan sota on aiheuttanut lisätarpeita valmistavalle opetukselle. Voionmaan koulukiinteistö on varattu valmistavan opetuksen tarpeita varten lukuvuodelle 2022–2023 ja valmistavan opetuksen ryhmien määrän arvioidaan lisääntyvän keväällä perustettujen viiden ryhmän lisäksi.   

Syksyn talousarviomuutoksissa tehdään keskitetysti henkilöstömenojen talousarviomuutos vuoden 2022 palkankorotuksia varten. Kasvun ja oppimisen palvelujen osuus tästä on 0,4 miljoonaa euroa.   
Kasvun ja oppimisen irtaimen käyttöomaisuuden investointikokonaisuudessa ennustetaan talousarvion ylittyvän noin 580.000 eurolla. Syynä ylitykseen johtuu Kortepohjan päiväkotikoulun sekä varhaiskasvatuksen uusien päiväkotien kalustamisista.  

Lausunto resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelmaluonnoksesta 

Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelma rakentuu seitsemästä teemasta: 1) vähähiilinen energiantuotanto sekä tehokas energian ja veden käyttö 2) kestävä yhdyskuntarakenne ja vähähiilinen rakentaminen 3) ilmastokestävä liikennejärjestelmä 4) ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen ja sopeutuminen 5) resurssiviisas kulutus ja kiertotalous 6) viihtyisä ja monimuotoinen ympäristö ja 7) arjen resurssiviisaus ja vastuullisuus. 

Kasvun ja oppimisen palveluissa lasten ja nuorten ympäristötietoisuutta lisätään muun muassa hyödyntämällä luontoa oppimisympäristönä ja ympäristökasvatuksessa. Kouluille ja päiväkodeille laaditaan kestävän kehityksen suunnitelmat käytännön ympäristötyön toteuttamiseen osana opetussuunnitelmaa ja päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelmaa. Resurssiviisas Jyväskylän 2040 –ohjelma toimii käytännön työvälineenä palveluissa sekä toteuttaa ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen ehtymisen ja luontokadon hillitsemisen ja ratkaisemisen eteen tehtävää työtä. 
 
Esityslista on luettavissa kokonaisuudessaan. Päätöstiedote kokouksen asioista julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla torstaina 8.9.2022. 


 

Lisätietoja:  
sivistyspalveluiden toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987