Hyppää pääsisältöön

19.8.2022

Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Kari Lehtinen
Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee 25.8. sosiaali- ja terveyspalveluiden talouden puolivuotiskatsausta. Lisäksi lautakunta ottaa kantaa Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelmaan.

Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee puolivuotiskatsauksen ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 9,5 miljoonalla eurolla. Lausuntokierroksella olevan hallituksen esityksen mukaan valtio tulee alentamaan valtionavustuksia kunnille korvattavista välittömistä koronakustannuksista. Tämä vaikuttaa osaltaan sosiaali- ja terveyspalveluiden ylitykseen. Lisäksi kasvavia kustannuksia aiheuttavat palvelutuottajien hintojenkorotukset.

Henkilöstön saatavuudessa on ollut laajoja haasteita eri palveluissa. Tämä kasvattaa alijäämää muun muassa hälytys- ja tuplavuorokorvausten kasvun kautta. Kaupunginsairaalan ja ikääntyneiden palveluiden paikkamääriä on henkilöstöpulan takia jouduttu tilapäisesti supistamaan, mikä pidentää odotusaikoja palvelusta toiseen pääsemiseksi.

Toimialan palveluissa on osallistuttu hyvinvointialuevalmisteluun. Henkilöstöä on mukana useissa erilaisissa valmistelutyöryhmissä ja erillisissä hankkeissa. Valmistelu sitoo merkittävästi johdon ja esihenkilöiden työaikaa.

Ukrainan sodan myötä saapuneiden turvapaikanhakijoiden palvelutarpeet näkyvät myös sosiaali- ja terveyspalveluissa: Jyväskylä tuottaa kiireelliset sosiaali- ja terveyspalvelut turvapaikanhakijoille. Sosiaali- ja terveyspalveluissa myös varaudutaan aineiden ja tarvikkeiden toimitusaikojen pidentymiseen ja hintojen nousuun.

Hoitovelan lisäksi palveluvelka näyttäytyy lasten ja nuorten palveluissa. Esimerkiksi merkittävästi lisääntyneet lastensuojelun tarpeet ja huostaanotot vaikuttavat pääosin sosiaalipalveluiden ylitysennusteeseen. Toimialan talouden ylityksestä suurin osa, 5,9 miljoonaa euroa, tulee sosiaalipalveluiden palvelualueelta. Sosiaalipalveluissa vammaispalveluiden laitoshoidon ylitysennustetta pyritään hillitsemään asiakkaiden palvelutarvetta aktiivisesti arvioimalla ja mahdollisuuksien mukaan kotiutuksilla avopalveluihin. Lastensuojelussa perhekuntoutuksen käyttöä tehostetaan. Suunnitelmallisia laitoshoitojaksoja pyritään lyhentämään ja kotiuttamaan asiakkaita muiden palveluiden turvin. Uuden Kukkumäen nuorisokodin 23.6. avaamisen myötä pystytään pienentämään ostettujen laitospalveluiden kustannuksia jo vuonna 2022. Omien laitosten toimintaa tehostetaan.

Ikääntyneiden palveluissa menot ylittävät budjetin 2 miljoonalla eurolla. Ylitys johtuu pääsääntöisesti kustannuskorvauksen noususta tehostetussa palveluasumisessa.

Avoterveydenhuollon palvelualueen ylitykseksi arvioidaan 1,8 miljoonaa euroa, joka aiheutuu korona- ja hoitotarvikekustannusten kasvusta. Koronaan liittyviin kustannuksiin ja niiden korvaamiseen on STM:n periaatepäätös. Sen mukaan valtio korvaa edelleen tänäkin vuonna koronaan liittyviä kustannuksia. Korvausmalli on lausuntokierroksella kunnissa.

Kokousmateriaalit

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistaan ja liitteisiin voi tutustua lautakunnan sivulta. Pdf-muotoiset materiaalit julkaistaan 19.8.2022.

Päätöstiedote julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla kokouksen jälkeen.

Lisätietoja:

Ulla Kuittu, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja ja sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijä, p. 050 353 8310, ulla.kuittu[at]jyvaskyla.fi

Lisätietoa saa myös eri asioiden kohdalla esityslistalla näkyviltä valmistelijoilta.