Hyppää pääsisältöön

4.8.2022

Jyväskylässä varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrä jatkaa kasvua. Uudet päiväkodit Kortepohjassa, Salmirannassa ja Kauramäessä sekä päiväkoti Fabriikin laajennus tuovat kaivattua helpotusta lasten varhaiskasvatus- ja esiopetusjärjestelyihin. Lisäksi uusia lapsiryhmiä on perustettu Kortesuon päiväkotiin ja Ilvespuiston tiloihin.  
Kuva
päiväkodin leikkitilan leikkimökki. Kuva Kaisa-Sisko Kangas

Kortepohjan uusi päiväkotikoulu vastaanotti ensimmäiset lapset elokuun alussa. Päiväkotikoulussa on varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisille neljä ryhmää, jotka jakautuvat kukin 2-3 pienryhmään. Ajanmukaiset ja muuntojoustavat tilat tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet eri-ikäisten lasten yhdessä oppimiseen. Uuden päiväkotikoulun myötä luovuttiin Kortepohjan vanhasta päiväkotikiinteistöstä.  Kortesuon päiväkodin tiloissa käynnistyy 3 uutta lapsiryhmää, alueen avoimen varhaiskasvatuksen lasten kerhot ja perhekahvila.  

Eteläiseen Jyväskylään rakentuvalle Kauramäen asuinalueelle avautuu uusi päiväkoti syksyn aikana. Päiväkodin neljä ryhmää tarjoavat varhaiskasvatusta 1–6-vuotiaille lapsille. Osa perheistä on saanut jo päätöksen lapsen varhaiskasvatuspaikasta Kauramäen päiväkotiin 1.8.2022 alkaen. Näille lapsille järjestyy varhaiskasvatus tilapäisratkaisujen avulla siihen saakka, kunnes uusi päiväkoti on valmis. Tilapäisjärjestelyistä ollaan huoltajiin erikseen yhteydessä. 

Kuokkalan alueen esiopetus on keskitetty Salmirantaan avattuun päiväkotiin 31.5.2023 saakka. Esiopetuksen keskittämisellä saatiin lisäpaikkoja varhaiskasvatusikäisille lapsille. Kuokkalan alueen tilapäisjärjestelyistä voidaan luopua elokuussa 2023, kun uusi Pohjanlammen päiväkotikiinteistö valmistuu.  

Halssilassa sijaitsevan Ilvespuiston tilat varataan lukuvuonna 2022–2023 alueen esiopetuksen käyttöön. Puistossa aikaisemmin järjestetty kerhotoiminta keskittyy jatkossa Mäki-Matin ja Yrttisuon perhepuistoihin sekä Kortesuon päiväkotiin. Liikunta- ja luontokerhoja järjestetään Palokassa ja Vesangassa. 

Keskustan alueen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen saadaan lisää paikkoja 9.1.2023, kun Fabriikin päiväkodin laajennus valmistuu. Laajennusosaan sijoittuu 4 uutta lapsiryhmää. 
 
Lisätietoja: 
palvelujohtaja Tarja Ahlqvist, varhaiskasvatus, puh. 040 516 7269