Hyppää pääsisältöön

4.8.2022

Mitä Jyväskylän metsäalueita sinä käytät ja mikä niistä tekee sinulle mieluisen? Jyväskylän kaupunki toivoo asukkailta vastauksia koko kaupunkia koskevaan metsäkyselyyn. Kysely on auki elokuun loppuun asti.
Kuva
Vehreää sekametsää. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Kyselyn tavoitteena on kartoittaa kaupunkilaisten metsien käyttöä: mitä metsäisiä alueita kaupunkilaiset käyttävät ja miten. Myös metsien tärkeys, metsiin liittyvät arvot sekä metsien saavutettavuus ovat osa kyselyä. Kyselyllä voi myös antaa kaupungille palautetta metsiin liittyvissä asioissa. Vastaajien kesken arvotaan 120 euron arvoinen lahjakortti Jyväskylän kaupunginteatteriin. Kyselyyn vastataan anonyymisti. Tästä pääset vastaamaan Jyväskylän metsäkyselyyn.

- Toivomme, että mahdollisimman moni asukas vastaisi kyselyyn. Metsiin ja metsien käyttöön liittyy monenlaisia mieltymyksiä. Osa haluaa kulkea valmiita reittejä pitkin hoidetussa ja helppokulkuisessa maastossa, osa taas poluttomassa luonnontilaisessa metsässä. Näitä molempia tarvitaan. Vuorovaikutus asukkaiden kanssa on tärkeää ja suunnittelun tueksi tarvitsemme asukkaiden näkemyksiä, sanoo metsäasiantuntija Reijo Puttonen Jyväskylän kaupungilta. 

Kysely järjestetään nyt kolmannen kerran. Edellisen kerran se järjestettiin vuonna 2019. Kolmen vuoden välein tehtävällä kyselyllä kaupunki saa arvokasta ja vertailukelpoista tietoa metsien hoidon, ulkoilupalveluiden ja maankäytön suunnitteluun. 

Vastauksia toivotaan erityisesti kyselyn postitse saaneilta 

Osa kaupunkilaisista saa kutsun kyselyyn postitse. Kutsun saaneet ovat valittu satunnaisesti iän ja postinumeron perusteella. Erityisesti kutsun saaneiden toivotaan vastaavan kyselyyn, jotta vastauksia saadaan mahdollisimman laajasti eri ikäluokista sekä kattavasti koko kaupungin alueelta. Myös kutsun saaneiden otantakysely on täysin anonyymi. 

Metsäohjelma linjaa kaupungin metsienhoitoa 

Kaikki kaupungin metsänhoidolliset toimenpiteet pohjautuvat kaupungin metsäohjelmaan. Metsäohjelma on Jyväskylän kaupungin metsien käyttöä ja hoitoa vuoteen 2030 saakka linjaava strateginen suunnitelma, joka on laadittu yhdessä laajapohjaisen yhteistyöryhmän kanssa. Metsäkyselyn tuloksia peilataan kaupungin metsäohjelmaan tulevia toimenpiteitä eri metsäalueille suunniteltaessa. 
- Käymme metsiemme käytöstä ja hoidosta aktiivisesti keskustelua asukkaiden kanssa ja sovitamme eri näkemyksiä yhteen, jotta mahdollisimman moni olisi tyytyväinen lopputulokseen, kertoo Puttonen. 

Metsäkyselyn tulokset julkaistaan syyskuun loppuun mennessä. Metsätalousinsinööriopiskelija tekee kyselyn tuloksista opinnäytetyö, jossa vertaillaan metsäkyselyjen tuloksia vuoden 2019 ja 2022 välillä.  Tämän koko kaupunkia koskevan metsäkyselyn lisäksi kaupunki tekee myös alueellisia asukastyytyväisyyskyselyjä aina kunkin alueen metsänhoitotöiden päätteeksi. Puhelimitse tehtävät asukastyytyväisyyskyselyt toteuttaa Tietoykkönen.  
 

 

Lisätiedot

metsäasiantuntija Reijo Puttonen
reijo.puttonen[at]jyvaskyla.fi

 

Linkki kyselyyn

Jyväskylän metsäkysely 2022

Asiasanat: