Hyppää pääsisältöön

20.6.2022

Kuva
äiti ja tytär kävelykadulla. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Jyväskylä kaupunki on saanut palautetta keskustan Kompassin viereisten istumapaikkojen määrän supistumisesta. Istumapaikkoja kuitenkin lisätään, kun taideteokseen kuuluvat penkit ilmestyvät kaupunkikuvaan tällä viikolla. Penkkejä on myös liiketilojen edustoilla.

Keskustelu istumapaikkojen määrästä sai alkunsa, kun Keskusta sai viheristutuksista muodostuvan Viridisduct -taideteoksen toukokuun alussa 2022. Taideteos toteutettiin Kompassilla sijainneiden istutusaltaiden sekä niiden ympärillä sijainneiden istumapaikkojen päälle. Taideteoksen toteutuksen taustalla on kokeilu, joka lisää myös asukkaiden toivomaa vihreyttä kaupunkikeskustaan.

Taideteokseen kuuluu sen ilmeeseen soveltuvia penkkejä. Penkkien toimituksessa oli kuitenkin ongelmia, joten ne saadaan kokonaisuudessaan asennettua paikoilleen vasta tällä viikolla.  

- Valitettavasti ensimmäiset penkit eivät vastanneet laadultaan tilattua tuotetta, joten jouduimme tekemään uuden tilauksen juuri teoksen valmistumisen kynnyksellä. Tästä syystä istumapaikkoja on jouduttu odottamaan alustavaa aikataulua pidempään ja ihmisille muodostui kuva siitä, että istumapaikkoja on vähennetty pysyvästi. Kokonaisuudessaan Jyväskylän kaupunkikeskustan istumapaikkojen määrä tulee kasvamaan aiemmasta, kaupunkikeskustan kehittämisen projektipäällikkö Pirkko Flinkman iloitsee.

Penkkejä sijoitetaan kiinteästi taideteoksen viereen sekä irtonaisina lähellä sijaitsevien liikkeiden edustoille. Liiketilojen edustalla sijaitsevat penkit ovat käytettävissä aina liikkeiden aukioloaikoina. Taideteoksen vierelle sijoitetut penkit kiinnitetään maahan ja ovat käytettävissä kaikkina vuorokaudenaikoina.

Kävelykadun uudistava peruskorjaus käynnistyy vuonna 2025

Jatkuvasti kehittyvästä ydinkeskustasta pidetään huolta uudistamalla ja peruskorjaamalla vanhoja rakenteita. Väinönkatu peruskorjattiin entistä viihtyisämmäksi muutama vuosi sitten ja tulevina vuosina on peruskorjattava myös Kauppakadun kävelykatuosuus. Peruskorjauksen suunnittelu käynnistyy vuoden 2023 alussa koko Kauppakatua tarkastelevalla yleissuunnittelulla. Yleissuunnitelman valmistuttua sen pohjalta toteutetaan tarkempi rakennussuunnitelma peruskorjattavalle alueelle, joka kattaa Kauppakadun Aren aukiolta Kilpisenkadun risteykseen saakka.

- On tärkeää, että saamme palautetta asukkaille tärkeistä asioista. Tämän keskustelun myötä tiedämme, että asukkaat arvostavat taiteen ja viheristutusten lisäksi mahdollisuutta kohdata toisiaan ja seurata ihmisvilinää keskustassa. Ilman muuta tämä huomioidaan myös uuden kävelykadun suunnittelussa, Flinkman sanoo.

Kävelykadun puhtaanapidon edistämiseksi tehdään toimenpiteitä

Katujen kunnossapitovastuut jakautuvat kunnossapitolain mukaisesti kunnan ja kiinteistön omistajien välillä. Kävelykadulla kaupunki vastaa kaupungin roska-astioiden tyhjentämisestä sekä istutusten hoidosta. Kävelykadun puhtaanapidosta vastaavat kiinteistöt.

Kaupunkikeskustassa työskentelee tänäkin kesänä nuorista koottu kollektoripartio, joka siivoa kaupunkikeskustan katuja irtoroskista, siirtää väärinpysäköityjä polkupyöriä ja antaa pienimuotoista matkailuneuvontaa. Toiminta on mahdollistettu yhteistyössä kaupungin, Kauppakadun kiinteistöjen, Jyväskylän elävä kaupunkikeskusta ry:n ja Jyvässeudun 4H yhdistyksen kanssa.

Yhteistyö kiinteistöjen kanssa on erittäin tärkeää, jotta kaupunkikeskusta säilyy viihtyisänä. Ratkaisuja puhtaanapidon parantamiseksi tulee hakea yhdessä kiinteistöjen kanssa. Yksi ratkaisu voisi olla esimerkiksi se, että kaupunki ottaa kävelykadun puhtaanapidon vastuulleen ja laskuttaa siitä kiinteistöjä. Kaupungille keskitetty puhtaanapito vaatii asian hyväksymiskäsittelyä kaupunginvaltuustossa.