Hyppää pääsisältöön

16.6.2022

Tiistaina 21.6. kokoontuvan Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä on suunnitteilla olevan Vaajakosken ohitustien asemakaavamuutoksen luonnos. Lisäksi käsiteltävänä on Lutakon sataman kehittämisen mahdollistava kaavamuutos, liikerakentamisen ja asumisen kaavoja sekä päivitetty Viherpalveluohjelma eli KymppiV.
Kuva
Ilmakuva, johon on merkitty ohitustien linjaus punaisella. Kuva Jyväskylän kaupunki / asemakaavoitus

Vaajakosken ohitustien suunnittelu etenee

Valtateitä 4 ja 9 halutaan parantaa Vaajakoskella välillä Haapalahti-Ruokosaari. Noin kuuden kilometrin pituinen suunnittelualue sijoittuu Jyskän, Vaajakosken, Varassaaren, Kanavuoren ja Ruokosaaren alueille. Liikenneyhteyksien kehittämiseksi laaditaan parhaillaan tiesuunnitelmaa ja alueen asemakaavoja tulee muuttaa ja laajentaa, jotta tiesuunnitelma voidaan hyväksyä. Kaavamuutos on lautakunnassa ensimmäisessä, luonnosvaiheen käsittelyssä.

Valtatie 4 rakennetaan Vaajakosken kohdalla Varassaaren kautta kulkevaan uuteen maastokäytävään. Uusi valtatie rakennetaan moottoritieksi, jonka tavoitenopeus on 100 km/h.  Haapalahden nykyistä suuntaisliittymää parannetaan rakentamalla uudet rampit Vaajakosken suuntaan. Kanavuoreen valtateiden 4 ja 9 liittymään rakennetaan kokonaan uusi eritasoliittymä ja raskaan liikenteen taukoalue. Valtatie 9 parannetaan suunnittelualueella 2+2 kaistaiseksi. Valtatielle rakennetaan Mustaniemen eritasoliittymä ja olemassa oleva Ruokosaaren eritasoliittymä puretaan. Kanavuoren eritasoliittymäalueen sisälle tutkitaan mahdollisuutta uudelle liiketontille. Tiesuunnitelmalla on vaikutuksia liikenteeseen, meluolosuhteisiin, luontoon, rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä kulttuurimaisemaan.

Kaupunkirakennelautakunnan hyväksyessä kaavaluonnoksen se asetetaan nähtäville, jolloin siitä voi antaa palautetta joko suoraan suunnittelijalle tai kirjallisesti kaupungin kirjaamon kautta. Kaavan verkkosivulta löytyvät ajankohtaiset aineistot ja aikataulut. Verkkosivulla voi myös liittyä kaavan postituslistalle ja saada tietoa hankkeesta sähköpostitse.

Kaavan verkkosivut
Väyläviraston hankesivut 


Lutakon sataman kehittäminen jatkuu

Jyväsjärven rannassa, ydinkeskustan kupeessa sijaitseva Lutakon satama on kaupungin pääsatama. Satama on kehittynyt vieressä olevan Rantaväylän ja Lutakonaukion rakentumisen myötä vesiliikenteeseen käytetystä alueesta kaupunkilaisten ja siellä vierailevien ”olohuoneeksi”, jossa voi nauttia erilaisista tapahtumista, palveluista ja virkistysalueesta veden äärellä. Käynnissä olevan kaavamuutoksen tarkoituksena on todeta nykyinen sekä mahdollistaa lähivuosille suunniteltu maankäyttö ja rakentaminen. Parhaillaan satamaan rakennetaan koppelia Alvar Aallon veneelle. Tulevina vuosina koppeleiden rivistö tulee jatkumaan Aallon venekoppelista Rantaväylän suuntaan, tarjoten tilat erilaisille palveluille. Satamankärkeen puolestaan rakennetaan kulkuväyliä ja puistomaisia alueita sekä tilaa paikoitukselle.

Lutakon satamaan rantautuu juhannusviikolla kontti, jonka kiertämällä voi tutustua alueen kehitykseen kaupungin eteisestä kaupunkilaisten olohuoneeksi. Kontti on satamassa 20.6.–3.7.

Kaavan verkkosivut

Tammirinteen uuden asuinalueen suunnittelu jatkuu

Jyskän ja Halssilanrinteen väliin kaavoitettavan uuden Tammirinteen rivi- ja pientaloalueen kaavasuunnittelu on etenemässä. Asemakaavaratkaisu oli kaupunkirakennelautakunnan ehdotusvaiheen käsittelyssä elokuussa 2021, josta se palautui uudelleen valmisteltavaksi. Alueella on tutkittu vaihtoehtoisia liikenneyhteyksiä syksyn 2021 aikana sekä tehty lintuselvitys keväällä 2022. Kaavamuutos on nyt uudelleen ehdotusvaiheen käsittelyssä ja suunnitteluratkaisua on muutettu.


Aikaisemmasta suunnitelmasta poiketen liikenne uudelle asuinalueelle ohjautuu Kirrinkydöntien sijaan Mesikämmenen kautta. Alueelle johtavan kadun, Tammilenkin varrelle esitetään rivitaloasumista ja yleistä pysäköintialuetta. Uudisrakentaminen tukeutuu naapuruston kerrostalokortteleihin. Pysäköintialue palvelee erityisesti ulkoilureitin käyttäjiä. Lisäksi katualueelle on tehty levennys Tammirinteen päiväkotikoulun viereen. Jatkosuunnittelussa tontille on mahdollista osoittaa uusi liittymä Tammilenkin suunnalta. 
Kaupunkirakennelautakunnan hyväksyessä muutosehdotuksen asetetaan se nähtäville, jolloin suunnitelmasta on mahdollista antaa palautetta jättämällä kirjallinen muistutus kaupungin kirjaamoon. Ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät kaavan verkkosivuilta.

Kaavan verkkosivut


Schaumanin linnan alueella muutetaan asemakaavaa

Lutakossa sijaitsevan Schaumanin linnan alueella on tarkasteltu alueelle jo aiemmin mahdollistetun rakentamisen käyttötarkoitusta sekä tarkennettu alueen suojelumääräyksiä alueen arvot paremmin huomioon ottaviksi. Kaavaluonnoksessa korttelialueen käyttötarkoitus on laajennettu osittain liikerakentamisesta myös asumisen sallivaksi. Alueelle voisi rakentaa kaksi rivitaloa voimassa olevan asemakaavan mukaisesti linnan ja Jyväsjärven väliselle alueelle symmetrisesti suhteessa linnaan ja sen sivurakennuksiin. Voimassa olevan kaavan mukaisesti myös erillisen saunarakennuksen ja pienen sivurakennuksen toteuttamismahdollisuus on säilytetty. Piha- ja puutarha-alueelle on laadittu lähiympäristösuunnitelma, jolla ohjataan niiden kehittämistä alueen arvot huomioon ottaen. Maisemallisesti keskeiselle sijainnille ja merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön toteutuvan rakentamisen tulee olla kaupunkikuvallisesti erittäin korkealaatuista. Kaavamuutoksessa alueen rakennusoikeus vähenee 880 kerrosalaneliömetrillä nykyisestä.

Kaavan verkkosivut


Keljonkeskukseen uusi kaupallinen toimija

Keljoon Pumperinkadulle on suunnitteilla uutta liikerakentamista. Muun muassa maan varastoinnissa toimineelle rakentamattomalle alueelle kaavaluonnos mahdollistaisi vähittäistavarakaupan suuryksikön sijoittumisen. Rakennusoikeutta tontille esitetään 6000 kerrosalaneliömetriä, josta päivittäistavarakauppaa saa olla enintään 800 kerrosalaneliömetriä. Keljonkeskukseen sijoittuva uusi kaupan toimija täydentäisi ja vahvistaisi Jyväskylän eteläosien palveluverkkoa.

Kaavan verkkosivut


Kukkumäkeen uutta asumista

Keskussairaalantien ja Kannaksenkadun kulmaukseen on suunnitteilla asumista. Tontilla sijaitsevan liikekiinteistön tilalle kaavaluonnoksessa esitetään kerrostaloa, jossa olisi neljän asuinkerroksen lisäksi myös ullakkoasumista. Rakennusoikeutta kaavan luonnoksessa on uudisrakentamiselle osoitettu 1890 kerrosalaneliömetriä, joka mahdollistaa asunnon noin 40 asukkaalle.

Kaavan verkkosivut


Kaupungin ulkokenttien kehittämisen suuntaviivat lisätty viherpalveluohjelmaan

Viherpalveluohjelma eli KymppiV on pitkän tähtäimen suunnitelma, jossa esitellään viheralueiden kehittämisen tavoitteet seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Viherpalveluohjelman tavoitteena on kohdentaa kunnostuksia ja uusia investointeja tasapuolisesti ja oikea-aikaisesti suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin sekä hallita viherpalveluverkon kattavuutta. 

Tässä vuosipäivityksessä uutena teemasisältönä on viherpalveluiden ulkokentät. Päivityksen tueksi toteutettiin asukaskysely ja asiantuntijatyöpajoja, joiden pohjalta laadittiin ulkokenttien palveluverkkoselvitys. Selvityksellä linjataan kaupungin ulkokenttien ja eri lajien harrastamiseen tarkoitettujen ulkoalueiden kehittämistä. 

Lue lisää KymppiV:n verkkosivuilta


Kokouksen esityslista ja pöytäkirja

Kaikki kaupunkirakennelautakunnan kokoukseen etenevät asiat ovat luettavissa liitteineen lautakunnan kokouksen esityslistalta. Linkit kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät lautakunnan verkkosivulta. Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.


Lisätiedot