Hyppää pääsisältöön

13.6.2022

Jyväskylän kaupunkiseudun ja valtion osapuolen edustajat kokoontuivat MAL-sopimuksen toimenpiteiden toteutumisen seurannan merkeissä Jyväskylässä 9.6.2022. Seudun ensimmäinen MAL-sopimus tuli voimaan kesällä 2021. Sopimuksella tuetaan kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Jo ensimmäisen sopimusvuoden perusteella MAL-sopimus on osoittanut paikkansa kaupunkiseudun kehittämisen välineenä.
Kuva
Vesistön ylittävällä sillalla liikennettä. Kuva Jiri Halttunen

MAL-sopimuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen. Kuva: Jiri Halttunen

MAL-sopimuksen neuvotteluryhmän puheenjohtaja Anna-Leena Seppälä ympäristöministeriöstä kiitti seudun kuntien edustajia hyvin edenneestä työstä, mikä näkyy kuntien välisen kumppanuuden ja yhteistyön vahvistumisena sekä konkreettisesti mm. asuntotuotannossa ja kävelyn ja pyöräilyn väylien kehittämisessä. Valtio-osapuolen edustajat pääsivät myös tutustumaan keskeisiin maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämiskohteisiin Jyväskylässä kiertoajelulla.

MAL-sopimuksen tarkemmat toimenpiteet kattavat vuodet 2021–23 sisältäen kuntien ja valtion yhdessä osoittamia resursseja asumiseen ja liikenteeseen. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen. Vuonna 2022 MAL-sopimuksen rahoituksen avulla toteutetaan pyöräilyn ja kävelyn väyliä Äänekosken Suolahdessa Sumiaistentiellä ja Jyväskylässä Vesangantiellä. Koronasta johtuen tavoite joukkoliikenteen matkamäärien kaksinkertaistamisesta on entistä haasteellisempi, mutta alkuvuoden 2022 matkamäärissä on jo nähtävissä elpymistä kohti koronaa edeltävää tasoa.

MAL-sopimuksella tavoitellaan myös monipuolisen, kysyntää vastaavan asuntotuotannon mahdollistamista. Vuonna 2021 seudulle valmistui yhteensä 1500 asuntoa, mikä vastaa MAL-sopimuksessa asetettua tavoitetta. ARA-tuetun asuntotuotannon osuus oli 40 %, mikä ylittää seudun asettaman tavoitteen. MAL-sopimuksen tavoitteena on kohdentaa asuntotuotantoa alueille, jotka ovat hyvin saavutettavissa etenkin joukkoliikenteen ja palvelujen näkökulmasta. Tämän tavoitteen tukemiseksi Jyväskylä sai vuoden 2021 ARA:n kunnallistekniikka-avustushaussa tukea 1,365 miljoonaa euroa yhteensä kolmelle eri kohteelle: Kauramäkeen, Samulinniittyyn sekä Keljonkadun entisen vanhainkodin alueelle. Avustus on 30 % kokonaiskustannuksista.

Kuluneen vuoden aikana seudun MAL-yhteistyönä on käynnistetty yhteisiä selvitystöitä, jotka etenevät suunnitellusti. Parhaillaan laaditaan selvitystä seudullisen joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alueen laajentumismahdollisuuksista. Toinen keskeinen selvitystyö on seudun yhteisen MAL-kehityskuvan laadinta, jossa muodostetaan seudun kuntien yhteinen, karttapohjainen pitkän tähtäimen näkemys alueen yhdyskuntarakenteesta, viherrakenteesta ja liikennejärjestelmästä.

-Jyväskylän seudulla on tehty yhteistyötä monien MAL-teemojen osalta jo aiemminkin. MAL-sopimuksen myötä yhteistyö maankäytön, asumisen ja liikenteen asioissa on tiivistynyt entisestään ja tuonut pitkäjänteisempää kehittämisotetta. Nämä ovat koko seudun elinvoiman kehittämisen kannalta tärkeitä elementtejä. MAL-sopimus on tukenut myös seudun ja valtion säännöllistä keskinäistä vuoropuhelua, summaa Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Tutustu Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen seurantaraporttiin.

Lisätietoja:

  • Anna Isopoussu, kaavoitustutkija/Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmän sihteeri, Jyväskylän kaupunki, p. 040 566 2639
  • Leena Rossi, kaupunkisuunnittelun ja maankäytön johtaja, Jyväskylän kaupunki, p. 040 741 9187
     
Asiasanat:  
MAL