Hyppää pääsisältöön

10.6.2022

Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunta saa 16.6. kokouksessaan huhtikuussa pyytämänsä selvityksen vammaispalveluista. Lisäksi esillä on esimerkiksi virkojen perustamisia.
Kuva
puheenjohtajan nuija pöydällä. Kuva Kristiina Pentikäinen

Ylen MOT-ohjelma käsitteli huhtikuussa Jyväskylän kaupungin vammaispalveluiden kotiin annettavia avustajapalveluja. Tämän jälkeen lautakunta pyysi vammaispalveluilta selvitystä muun muassa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksistä ja palautuksista päätöksentekoon ja Aluehallintoviraston (AVI) näkemystä vammaisten hoitoapuun käytettävän henkilöstön koulutusvaatimuksista.

Hallinto-oikeuden päätökset ja palautukset

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on käsitellyt vuodesta 2016 lähtien 159 kaupungin vammaispalveluiden päätöksistä tehtyä valitusta. Valtaosan valituksista hallinto-oikeus on hylännyt (98 valitusta), hallinto-oikeuden kumoamia tai uudelleen käsiteltäväksi palauttamia päätöksiä on 52. Muutamia valituksia hallinto-oikeus päätti jättää tutkimatta tai osittain hylkäsi ja osittain palautti uudelleen käsittelyyn. Hallinto-oikeuden päätösten palauttamisen keskiarvo vuodesta 2016 lähtien on 36 prosenttia. Vuonna 2021 palautettujen määrä on kuitenkin laskenut: vuonna 2021 valitusten palautusprosentti oli 14 prosenttia ja kuluvana vuonna tähän mennessä 16 prosenttia. Vammaispalveluissa käydään hallinto-oikeuden päätökset läpi tarkasti.

AVI:n näkemys koulutusvaatimuksista

Vammaisten hoitoapua järjestetään kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisena yksilöllisen hoidon ja muun huolenpidon palveluna. Vaikka kyseessä on kehitysvammalain nojalla järjestettävä palvelu, vastaa palvelun sisältö pääosin sosiaalihuoltolain mukaista kotipalvelua. Vammaisten hoitoapu on vammaisten lasten kotona annettavaa hoitoa, huolenpitoa sekä ohjausta, eli se on eri palvelua kuin henkilökohtainen apu. Jyväskylässä hoitoapuun käytettävän henkilöstön koulutuksen vähimmäisvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto.

Aluehallintoviraston kanta hoitoavun henkilöstön koulutusvaatimuksiin on yhteneväinen kaupungin vammaispalveluiden toimintatavan kanssa. AVI:n mukaan kunta voi palvelun tilaajana määritellä palvelun sisältöön ja tuottamistapaan liittyviä kriteerejä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää vammaisille lapsille järjestettävien palvelujen osaamisvaatimuksiin.

Lisäksi lautakunnalle selvitetään vammaisten hoitoavun koulutusvaatimuksia Keski-Suomen muissa kunnissa sekä Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa vireillä olevat vammaispalveluita koskevat valitusasiat.

Virkojen perustamisia toimialalle

Lautakunnalle esitetään psykiatrian apulaisylilääkärin viran perustamista mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Lautakunnan esityslistalla on myös sosiaaliohjaajan määräaikaisen viran perustaminen ikääntyneiden palvelualueelle vuoden 2023 loppuun asti Keski-Suomen tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen. Vuodenvaihteessa hyvinvointialueelle siirtyvälle viralle on myönnetty rahoitus ensi vuoden loppuun asti. Lisäksi ohjelmaan aiotaan palkata kuusi määräaikaista sosiaaliohjaajaa heinäkuun alusta vuoden 2022 loppuun sosiaalipalveluiden palvelualueelle. Jatko edellyttää virkojen perustamista hyvinvointialueella mahdollisen myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen.

Määrärahasiirrolla helpotusta lääkäriin pääsyyn

Lautakunnalle ehdotetaan kuluvan vuoden käyttösuunnitelman muutosta, jolla hoitovelkaa pienennetään ja lääkäriin pääsyä helpotetaan. Tämän vuoden talousarviossa digitalisuuteen ja sähköisten palveluiden laajentamiseen varatusta määrärahasta 200 000 euroa ehdotetaan siirrettäväksi avoterveydenhuoltoon lääkärityön vahvistamiseen. Lääkäriin pääsyä helpotetaan joko rekrytoimalla tai ostopalvelulääkäreitä käyttämällä.

Kokousmateriaalit

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistaan ja liitteisiin voi tutustua lautakunnan sivulta https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaostot/sosiaali-ja-terveyslautakunta. Pdf-muotoiset materiaalit julkaistaan 10.6.2022.

Päätöstiedote julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla kokouksen jälkeen.

Lisätietoja

- Ulla Kuittu, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja ja sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijä, p. 050 353 8310, ulla.kuittu[at]jyvaskyla.fi

- Lisätietoa saa myös eri asioiden kohdalla esityslistalla näkyviltä valmistelijoilta.