Hyppää pääsisältöön

7.6.2022

Hiilineutraali kaukolämpö, tekstiilijätteen keruu ja kestävän liikkumisen järjestelyt ovat esimerkkejä kestävämmän arjen toimista, joihin Jyväskylän kaupunki tähtää päivittämällä Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelmaa. Jyväskylän tavoitteena on olla päästötön, jätteetön ja ylikulutukseton kestävän hyvinvoinnin kaupunki vuonna 2040 ja hiilineutraali vuonna 2030.
Kuva
Mies pyöräilee Kankaalla

Ohjelma sisältää käytännön toimia kohti hiilineutraalia ja kestävää Jyväskylää

Ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen ehtymisen ja luontokadon hillitsemiseksi ja ratkaisemiseksi kaivataan monialaista resurssiviisaustyötä. Kaupungeissa voidaan kokeilla uusia toimintamalleja, suunnitella resurssiviisaita ja kestäviä asuinalueita, päättää uudenlaisista liikenneratkaisuista ja tarjota yrityksille toimintaympäristö kehittää uusia innovaatioita tulevaisuuden haasteisiin. Jyväskylässä resurssiviisausohjelma tukee kaupungin eri palveluja ja toimialoja toimimaan hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Ohjelmalla Jyväskylän kaupunki luo edellytyksiä resurssiviisaalle elämäntavalle, vastuulliselle toiminnalle ja kestävälle hyvinvoinnille. 

- Ohjelman avulla koordinoimme resurssiviisaustyötä sekä yksinkertaistamme seurantaa ja raportointia. Tavoitteenamme on vähentää tehokkaasti päästöjä, edistää monipuolisesti kierto- ja jakamistaloutta sekä turvata luonnon kantokykyä ja monimuotoisuutta, kertoo ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen

Rakennetaan kestävää arkea yhdessä – vastaa kyselyyn!

Asukkaille ohjelmassa esitetyt toimet näkyvät monella tavalla. Liikkumisen tarve vähenee asumisen, työpaikkojen ja palveluiden fiksulla sijoittelulla ja digitaalisilla ratkaisuilla. Samaan aikaan kaupunki edistää toimivaa ja kattavaa joukkoliikennettä, parantaa kävely- ja pyöräilyväylästöä ja vaihtaa ulkovalaisimia LED-valaisimiksi. Kaupungin tilojen käyttämistä helpotetaan tilavarausjärjestelmää parantamalla, ja esimerkiksi kirjastojen saavutettavuutta lisätään aukioloaikoja laajentamalla ja omatoimikirjastoja lisäämällä. Kouluissa ja päiväkodeissa lapset ja nuoret saavat syödä aiempaa enemmän kasvisruokia. 

Asukkailta toivotaan verkkokyselyssä ideoita, miten kaupunki voisi tukea kaupunkilaisia kestävän elämäntavan saavuttamisessa. Kyselyssä voi myös antaa palautetta resurssiviisausohjelmasta. Kysely on auki kesäkuun loppuun.

Yrityksille ja yhdistyksille on oma kyselynsä, joka on niin ikään auki kesäkuun loppuun.

Päästötön, jätteetön ja ylikulutukseton Jyväskylä

Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman vision mukaan Jyväskylä on päästötön, jätteetön ja ylikulutukseton kestävän hyvinvoinnin kaupunki vuonna 2040 ja hiilineutraali vuonna 2030. Resurssiviisaus jatkaa myös uuden helmikuussa hyväksytyn kaupunkistrategian yhtenä kärkenä. Ohjelman sisältöä päivitetään valtuustokausittain, ja päivitetty ohjelmaversio eteneekin kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi tulevalla syyskaudella. Sisällön päivityksen yhteydessä selkeytetään myös ohjelman ulkoasua.

Resurssiviisausohjelman teemoja ovat
-    vähähiilinen energiantuotanto sekä tehokas energian ja veden käyttö
-    kestävä yhdyskuntarakenne ja vähähiilinen rakentaminen
-    ilmastokestävä liikennejärjestelmä
-    ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen ja sopeutuminen
-    resurssiviisas kulutus ja kiertotalous
-    viihtyisä ja monimuotoinen ympäristö sekä 
-    arjen resurssiviisaus ja vastuullisuus.

Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman toteuttamista seurataan puolivuosittain strategian seurannan yhteydessä, ja siitä raportoidaan vuosittain kaupunginhallitukselle.

- Ohjelman seurantaan on suunnitteilla myös digitaalinen alusta, jonka avulla kuka tahansa voi seurata tavoitteiden ja avaintoimenpiteiden toteutumista. Alusta saadaan käyttöön viimeistään vuoden 2023 aikana, kertoo Pietarinen. 


Päivitystä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman päivitys käynnistyi syksyllä 2021 ohjelman rakenteen hyväksymisellä. Ohjelmasisällön valmistelu aloitettiin tammikuussa 2022, ja sitä työstettiin kaupunkikonsernissa eri hallinnon aloilla kevään aikana. Kaupungin resurssiviisaustiimi kokosi ja yhteensovitti toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden tuottamat sisällöt loppukevään aikana Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman luonnokseksi. Ohjelmaluonnokseen on päivitetty tavoitteet ja niiden seurannan mittarit vuodelle 2030 sekä laadittu avaintoimenpiteet meneillään olevalle valtuustokaudelle. Päivitetystä ohjelmaluonnoksesta pyydetään lausunnot lautakunnilta ja johtokunnilta.

Ohjelmaluonnos on nähtävillä 25.8. saakka, ja siitä voi antaa mielipiteitä kaupungin kirjaamoon.

Alkuperäinen Resurssiviisas Jyväskylä 2030 -ohjelma on hyväksytty valtuustossa vuonna 2019. 

Lisätietoja

ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen
paivi.pietarinen[at]jyvaskyla.fi
p. 050 5260 436
 

Asiasanat: