Hyppää pääsisältöön

6.6.2022

Kaupungin metsissä toteutettiin viime vuonna hoitotöitä suunnitellusti. Kaupunki hoitaa metsiämme eri arvot ja luonnon monimuotoisuus huomioiden.
Kuva
metsää, puita. Kuva Lassi Savolainen

Kaiken kaikkiaan kaupungin metsissä tehtiin vuoden 2021 aikana metsänhoidollisia hakkuita noin 303 hehtaarilla. Etenkin kipakka kylmä talvi mahdollisti metsätöiden tekemisen. Eniten metsien hoitotöitä tehtiin talousmetsissä. Myös lähimetsissä oli vilkas vuosi aiemmilta vuosilta kesken jääneiden kohteiden viimeistelyn myötä. Lähimetsissä metsänhoidollisia hakkuita tehtiin 80 hehtaarilla. 

”Pääasiassa toimenpiteet kaupungin metsissä olivat harvennuksia ja jatkuvan kasvatuksen poimintahakkuita”, kertoo metsäasiantuntija Lassi Savolainen Jyväskylän kaupungilta. 

“Metsiemme hoito on monitavoitteista. Lähimetsissä painotetaan etenkin asukkaiden toiveita, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Harvennukset, poimintahakkuut ja pienpuustojen hoidot ovat hyviä työkaluja näiden tavoittelussa”, hän jatkaa. 

Uudistushakkuita tehtiin maltillisilla pinta-aloilla. Ainespuuta hakkuista kertyi 33 300 kuutiometriä ja energiapuuta 4 710 kuutiometriä. Jyväskylän kaupungin metsäohjelma ohjaa hoidon periaatteita kaupungin metsissä. Tarkemmin Jyväskylän kaupungin metsävuoteen voi tutustua kaupungin verkkosivuilta löytyvästä vuoden 2021 toimintakertomuksesta

Lähimetsäkyselyn mukaan asuinalueiden metsienhoito on asukkaille tärkeää

Asukastyytyväisyyskyselyt tehtiin Sarvivuoren, Nenäinniemen ja Sääksvuoren asukkaille. Kyselyiden perusteella valtaosa asukkaista pitää omien asuinalueidensa lähimetsien hoitotöitä tärkeinä. Sarvivuoressa kaikki kyselyyn vastanneet ja Nenäinniemessä 96 % vastanneista piti lähimetsien hoitoa tärkeänä. Sääksvuoressa oli eniten hajontaa, mutta kuitenkin 64 prosenttia piti lähimetsien hoitotöitä tärkeinä.  

Asukkaat olivat myös tyytyväisiä hoitotöiden toteuttamisen turvallisuuteen, ja valtaosa vastaajista koki, ettei hoitotöistä aiheutunut suuresti häiriöitä.  Kyselyihin vastanneista suurin osa oli sitä mieltä, että lähimetsien viihtyisyys parani hoitotöiden ansiosta. Yleisarvosanat saadusta palvelusta ja hoitotöiden lopputuloksesta vaihtelivat kyselyissä välillä 3,3 - 3,9 asteikolla 1 - 5, jossa 1 on huono ja 5 on erinomainen. 

Kyselyt Sarvivuoreen ja Nenäinniemeen on toteuttanut Tietoykkönen Oy otantakyselynä puhelimitse. Nenäinniemessä haastateltavia oli 120 ja Sarvivuoressa 80. Sääksvuoressa kaupunki kokeili uutta robottikyselymenetelmää, jossa ennalta nauhoitettu puhelinkysely keräsi asukkaiden mielipiteitä hoitotöistä. Robottikysely teki automaattisia soittoja lähes tuhannelle Sääksvuoren asukkaalle, mutta loppuun asti vietyjen haastattelujen määrä jäi 38:aan.  

Kyselyiden tulokset löytyvät kokonaisuudessaan kaupungin verkkosivuilta.

Kuokkalassa lähimetsien hoitotyöt jatkuvat ensi talvena

Viime syksynä aloitetut Kuokkalan lähimetsien hoitotyöt jäivät osittain kesken. Syksyn raivaustyöt saatiin tehtyä, mutta talvelle suunnitellut koneelliset hakkuut toteutuivat vain Kuokkalanpellon alueella. Kaupungin puukauppakumppani UPM:n lakot vaikuttivat töiden toteutumiseen siinä määrin, että korjuut jouduttiin Kuokkalassa keskeyttämään.  

”Töitä jatketaan Kuokkalan keskustan, Tikan ja Ristonmaan metsissä ensi talvena. Koneelliset hakkuut ajoitetaan pääasiassa talveen, koska routa, jää ja lumipeite suojaa maastoa. Parhaiten kantavilla paikoilla töitä saatetaan tehdä jo syksyllä, jos säät sen sallivat”, Savolainen sanoo.  

Nuoret kesätyöläiset mukana alueiden siistimisessä

Kaupungin metsäpalvelut tukevat nuorten työllistymistä ja on palkannut kesätyöntekijöitä metsätöihin. Kesätyöntekijät siistivät alueita viime syksynä ja talvena hoidetuilla lähimetsäalueilla Kuokkalassa, Kinkovuoressa ja Muuratsalossa. 

Lisäksi kevään ja kesän aikana siistitään autoteiden sekä kävely- ja pyöräväylien pusikoituneita penkkoja liikenneturvallisuuden parantamiseksi.