Hyppää pääsisältöön

12.5.2022

Yhä useammalla lapsella ja nuorella tunnistetaan neuropsykiatrisia haasteita ja tarve tukeen, hoitoon, kuntoutukseen ja seurantaan on kasvanut.
Kuva
Iso ja pieni kävi vastakkain. Kuva Jiri Halttunen

Jyväskylän kaupungin uusi neuropsykiatrisen tuen ja kuntoutuksen tiimi auttaa niitä jyväskyläläisiä 5–18-vuotiaita lapsia ja nuoria, joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia ja joille ei esimerkiksi oppilas- ja opiskelijahuollon ja kouluterveydenhuollon tuki ole riittävä.

Nepsy-tiimi on perustettu arjen tarpeeseen. Tavoitteena on, että lapset, nuoret ja heidän perheensä saavat jäsentynyttä ja pitkäkestoista tukea neuropsykiatrisissa kysymyksissä. Yhä useammalla lapsella ja nuorella tunnistetaan neuropsykiatrisia haasteita ja tarve tukeen, hoitoon, kuntoutukseen ja seurantaan on kasvanut.

– Neuropsykiatrisia haasteita ymmärretään ja osataan tunnistaa paremmin. Tällä hetkellä palvelut ovat pirstaleisia, ja osa lapsista ja nuorista sekä heidän perheistään ei saa tarvitsemaansa tukea, selvittää Jyväskylän kaupungin perheneuvolan palveluesimies Anu Huovinen.

Nepsy-tiimistä tietoa, tukea, koordinointia ilman diagnoosia

Nepsy-tiimin tuki kohdentuu erityisesti tilanteisiin, joissa lasta ja nuorta lähellä olevat palvelut, muun muassa oppilashuolto tai kouluterveydenhuolto, eivät ole riittäviä, mutta myöskään erikoissairaanhoidon tai vammaispalveluiden kriteerit eivät täyty.

Nepsy-tiimi tarjoaa tietoa nepsystä ja diagnoosista asiakkaille sekä lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Tiimi toimii pitkäkestoisesti asiakkaan rinnalla, kokoaa, koordinoi ja seuraa asiakkaan palveluja. Se konsultoi asiakkaan tuen, hoidon ja kuntoutuksen kysymyksissä, tarjoaa palveluohjausta sekä tukea, hoitoa ja kuntoutusta yhteistyössä muiden palveluiden kanssa.  Lisäksi tiimi tekee rajatusti nepsy-haasteiden arviointia ja tutkimuksia.

Jyväskylän perheneuvolan nepsy-tiimin palvelu on maksutonta eikä lähetettä tai diagnoosia tarvita. Nepsy-tiimissä työskentelee tällä hetkellä psykologi ja kuntoutusohjaaja. Tiimi täydentyy myöhemmin toisella psykologilla ja lääkärillä.

Mikä on nepsy?

Nepsy-vaikeudet ovat aivojen toimintaan liittyviä kehityksellisiä häiriöitä. Niitä ovat ADHD, autismikirjon häiriö ja Touretten oireyhtymä. Nepsy-häiriöt aiheuttavat lapselle tai nuorelle tarkkaavaisuuden, tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn sekä toiminnan ohjaamisen vaikeuksia. Lapsi tai nuori voi kokea haasteita myös sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa sekä kielellisen ja ei-kielellisen viestinnän tilanteissa. 

Neuropsykiatriset eli nepsy-piirteet voivat näkyä lapsen ja nuoren arjessa, vaikka nepsy-häiriön diagnostiset kriteerit eivät täyttyisikään.

Miten yhteyttä nepsy-tiimiin?

Nepsy-tiimiin voivat ottaa yhteyttä perheet tai lasten ja perheiden kanssa toimivat ammattilaiset.

Perheiden yleinen ohjaus ja neuvonta nepsy-asioissa 

  • Soita torstaisin kello 13–15
    • numeroon 040 531 4972, psykologi Emmi Latvala tai
    • numeroon 040 637 5405, kuntoutusohjaaja Satu Tynkkynen

Perheiden asiakkaaksi ohjautuminen

  • Soita maanantaina tai tiistaina kello 9–12 perheneuvolan päivystysnumeroon 014 266 3590. Perhe ja alkutiimin ammattilainen yhdessä pohtivat, onko nepsy-tiimi perheelle oikea tukimuoto.

Nepsy-tiimin työntekijät osallistuvat nepsykonsultaatiota antaviin työryhmiin ja lasten kuntoutustyöryhmiin.

Lisätietoja