Hyppää pääsisältöön

28.4.2022

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta kokoontuu 4.5.2022 ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään Hippoksen uuden pesäpallostadionin rakentamisen vaihtoehtoja. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta palautti asian 13.4. olleessa kokouksessaan uudelleen valmisteltavaksi ja pyysi tarkentamaan hankkeen mahdollisia riskejä sekä käymään läpi eri vaihtoehtoja hankkeen etenemisen osalta.
Kuva
Hippoksen pesäpallostadion. Kuva Liikuntapalvelut

Hankkeen jatkosta lautakunnalle esitetään 5 erilaista vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto - jota toimialajohtaja myös esittää lautakunnan ja edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi - on kustannusarvion kattohinnan nostaminen 8,2 miljoonaan euroon. 

Tässä vaihtoehdossa uusi pesäpallostadion sijoittuu Hippokselle, josta vaadittavat suunnitelmat, kilpailutukset ja lupa-asiat ovat valmiina tai parhaillaan käsittelyssä. Kustannusarvio kuitenkin kasvaa kaupunginhallituksen 13.12.2021 hyväksymään hankesuunnitelmaan lähden 1,7 miljoonaa euroa johtuen Ukrainan kriisistä ja sen vaikutuksista rakentamisen kustannuksiin. 

Vaihtoehdon 1 perusteluissa todetaan, että pesäpallostadionin rakentamisesta tehdyt urakkatarjoukset on tehty sitovina kokonaisurakkatarjouksina. Kattohinnan sisällä on varauduttu myös mahdollisiin lisäkustannuksiin varaamalla lisä- ja muutostöille 220 000 euroa. Lisäksi on tehty 95.400 euron (alv 0 %) riskivaraus. Urakoitsijoiden kanssa on käyty neuvottelut, joissa on varmistettu hankkeen aikataulut ja niiden pitävyys. 

Valmistelijoiden mukaan vaihtoehdolla 1 varmistetaan pesäpallon sarjatoimintojen ja harjoitusvuorojen jatkuminen ilman häiriöitä. Uuden pesäpallostadionin sijoittaminen Hippokselle mahdollistaa koko alueen kehittämisen monimuotoisesti ja tarjoaa tarvittaessa eri vaihtoehtoja liikuntapaikkojen sijoittumiseen alueella. 

Vaihtoehdossa 2 säilytetään nykyinen kustannustaso 6,5 miljoonaa euroa. Tämä vaihtoehto kattaa nykyisillä rakennuskustannuksilla kentän, perustukset ja osan rungon kustannuksista. Vaihtoehtoisesti budjetti kattaa katsomorakennuksen ilman kenttää. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että hanke joudutaan myöhemmin toteuttamaan loppuun, mutta tulevien vuosien rakentamiskustannusten tasosta ei ole tietoa.

Vaihtoehdossa 3 siirretään hankkeen alkamisajankohtaa. Tällöin olemassa olevat tarjoukset raukeavat ja hanke joudutaan kilpailuttamaan kokonaisuudessaan uudestaan toisena ajankohtana. Tulevien vuosien kustannustasoista ei kuitenkaan tässä kohtaa ole varmaa tietoa. Näin ollen hanke todennäköisesti keskeytyy pidemmäksi aikaa ja aiheuttaa mahdollisen hinnan nousun myöhemmin. Samalla on huomioitava, että mikäli Hippos-hankkeen rakentaminen käynnistyy, niin käytössä ei ole korvaavaa kenttää, jolloin pesäpalloa ei toistaiseksi voitaisi pelata. 

Vaihtoehto 4 on, että hanke keskeytetään eikä uutta stadionia rakenneta. Vaihtoehdossa on huomioitava, että uuden pesäpallostadionin tarve ei kuitenkaan ole poistunut. Hippos-hankkeen käynnistyessä Jyväskylässä ei tällöin ole tarjolla pesäpallon korkeimpien sarjatasojen otteluille sääntöjen mukaisia olosuhteita.

Vaihtoehdossa 5 esitetään, että hanke toteutetaan nykyiselle sijainnille. Nykyisten suunnitelmien mukaista stadionia se ei kuitenkaan mahdollista, sillä katsomorakenne ei mahdu nykyisen kentän ja Köyhänlammen väliseen kohtaan. Näin ollen vaihtoehto 5 vaatii uutta hankesuunnitelmaa ja suunnittelutyön käynnistämistä alusta ja hankkeen aikataulun siirtymistä vähintään vuodella. Vaihtoehto myös estää Hippos-hankkeen toteuttamisen suunnitellussa muodossa.

Riskeinä edelleen hankkeen aikataulu ja kustannusten nousu

Lautakunnalle esitetään myös hankkeeseen liittyvät riskit. Aikataulu on riskeistä olennaisin ja todennäköisin. Kilpailutukset ja tarjoukset on tässä vaiheessa tehty niin, että pesäpallostadionin valmistuisi 12/22 mennessä, joskin asian käsittely on jo päätöksenteossa viivästynyt. Rakennusaikataulussa on kuitenkin varauduttu mahdollisiin aikataulumuutoksiin niin, että stadionin valmistumista keväällä 2023. Mahdollisen aikataulun venymisen kannalta lopullisessa stadionin valmistumisessa kriittiseksi tekijäksi nousee tekonurmipinnoitteen asentaminen ennen pesäpallokauden 2023 alkua.

Materiaalien saatavuus on myös riskitekijä. Mikäli jotain tiettyä materiaalia ei ole saatavissa, voidaan joutua etsimään vaihtoehtoinen tuote. Talla voi sitten olla taas hinta- ja aikatauluvaikutuksia. Riskiä pyritään hallitsemaan siten, että mikäli materiaalien saatavuudessa esiintyy aikatauluongelmia, kaupunki edellyttää urakoitsijan ryhtymään toimenpiteisiin aikataulussa pysymiseksi. 

Vallitsevan maailmantilanteen takia hintojen raju nousu on edelleen yksi keskeisistä riskeistä. Urakoitsija on kilpailutuksessa kuitenkin tehnyt tarjouksen kokonaisurakasta, jossa on sitova kiinteä hinta ja täten urakoitsija on vastuussa kustannuksista. Lisäksi nyt hyväksyttäväksi esitetyssä rahoitusmallissa on varauduttu lisä- ja muutostöihin.

Kustannusarvion nousun taustalla Ukrainan kriisi

Pesäpallostadion kustannusarvion nousuun on vaikuttanut rakennusurakan tarjousten ennakoitua korkeammat hinnat. Tammi-helmikuussa kilpailutetun maanrakennusurakan kustannustaso pysyi vielä arviossa, mutta 22.3. päättyneen stadionin rakennusurakan tarjoukset ylittivät selvästi kustannusarvion. 

Ylitys johtuu nopeasti muuttuneesta maailmantilanteesta. Yksi merkittävimmistä kustannuksiin ja aikatauluihin vaikuttavista tekijöistä on elementtitoimitukset. Urakan lähtiessä laskentaan oli tiedossa, että elementtien toimitusajat ovat pitkiä ja laskenta-aikana tilanne Ukrainan kriisin myötä vain paheni. Monilla urakoitsijoilla ei ole täyttä varmuutta, milloin elementtejä voisi saada, koska alihankkijat eivät pysty sitoutumaan toimitusaikatauluihin ja täten he eivät pysty antamaan hintoja urakoitsijoille. Rakennusurakan kilpailutukseen saatiin kuitenkin määräaikaan mennessä kaksi tarjousta. 

Rakennusalalla markkinahintojen kustannusnousu vaihtelee 20–50 % tuotteesta riippuen ja monissa paikoin rakennusindeksi ei pysy jatkuvasti nousevien hintojen mukana. Teräksen raaka-aineista iso osa tulee Ukrainasta. Energian hinta on tällä hetkellä ennätyskorkealla, mikä vaikuttaa esimerkiksi sementin valmistuksen hintoihin. Myös betoniteräksen hinta on tuplaantunut ja jänneteräksien saatavuus on heikentynyt huomattavast. Öljyn hinta on Ukrainan kriisin myötä noussut, joka näkyy muun muassa toimituskustannuksissa. Rakennuskustannusindeksi nousi tammikuussa 6,9 % ja helmikuussa 7,5 % vuodentakaisista ja maaliskuussa nousu on jatkunut. Tilanneselvityksessä todetaan myös, että rakentamiskustannusten ei odoteta laskevan lähitulevaisuudessa, vaikka maailmantilanne rauhoittuisikin. 

Hippoksen uuden pesäpallostadionin on tarkoitus korvata nykyinen vuonna 1968 rakennettu pesäpallostadion. Suunnitelman mukaan rakennustyöt olisi tarkoitus käynnistää tänä keväänä ja stadion valmistuisi kesäksi 2023.

Lisätietoja: Sivistyspalveluiden toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987, eino.leisimo@jyvaskyla.fi