Hyppää pääsisältöön

19.4.2022

Jyväskylän kaupunginhallitus piti tänään lyhyen kokouksen, jossa teknisten pykälien lisäksi ainoa varsinainen käsiteltävä asia oli Suomi-rata Oy:n yhtiökokous.
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Hallitus nimesi kaupungin yhtiökokousedustajaksi kehittämispäällikkö Riikka Perkiön ja antoi hänelle ohjeet hyväksyä asiat yhtiökokouksessa esitetyllä tavalla.

Yhtiön toimialana on Helsingin ja Tampereen väliseen Helsinki – Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiöllä on 22 omistajaa. Suomen valtio omistaa 51 % ja Jyväskylän kaupunki 1,28 % yhtiön osakkeista.

Yhtiökokouksessa käsiteltävänä oleva jatkettu tilikausi 4.12.2020–31.12.2021 oli yhtiön ensimmäinen toimintavuosi. Toiminnan keskiössä oli operatiivisen toiminnan käynnistäminen. Kokouksessa käsitellään tilinpäätös sisältäen toimintakertomuksen sekä tuloslaskelman ja taseen, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta. Lisäksi kokouksessa päätetään mm. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Lisätietoja: 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin p. 0400 778 779
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
 

Asiasanat: