Hyppää pääsisältöön

7.4.2022

Keskiviikkona 13.4. kokoontuvalla Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnalla on asioina muun muassa kulttuurisuunnitelma 2022-2025, pesäpallostadionin lisärahoitus sekä lausunto Lyseo-rakennuksen hankesuunnitelmasta.
Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Antti Laukkarinen

Jyväskylän kaupungin kulttuurisuunnitelma 2022-2025

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan hyväksyttäväksi tulee Jyväskylän kaupungin kulttuurisuunnitelma vuosille 2022 – 2025. Kulttuurisuunnitelmalla on kolme kärkiteemaa, jotka ovat: lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima. Teemat ovat yhteneväiset helmikuussa hyväksytyn kaupunkistrategian kanssa. Kulttuurisuunnitelma konkretisoi strategiassa kirjatut ylätason tavoitteet kulttuurin yhteisiksi konkreettisiksi kehittämistoimenpiteiksi ja tavoitteiksi vuosille 2022-2025. Suunnitelma huomioi myös sen, että sivistyskaupunki-teema vahvistuu hyvinvointialueuudistuksen myötä. Kulttuurin näkyvyys ja painoarvo kasvavat osana kaupungin perustoimintaa. Myös kulttuurihyvinvoinnin uudet mahdollisuudet vahvistavat taiteen ja kulttuurin asemaa osana yhteiskunnan rakenteita. Osana suunnitelman seurantaa tullaan toteuttamaan monivuotinen seurantatutkimusyhteistyö Jyväskylän yliopiston kulttuuripolitiikan oppiaineen kanssa.

Kulttuuriyksiköiden johtajat esittivät suunnitelman päivittämistä lautakunnalle kesällä 2021 ja työ alkoi syksyllä 2021. Mukana valmistelussa ja työpajoissa on ollut kaupungin omien kulttuuriyksiköiden lisäksi myös vapaan kentän toimijoita sekä luottamushenkilöitä. Suunnitelman laadinnan tueksi toteutettiin alkuvuodesta kuntalaiskysely, jonka vastaukset ohjasivat suunnitelman muotoiluja sekä strategisten kärkien sisältöä. Luonnos Jyväskylän kulttuurisuunnitelmasta 2022-2025 esityslistan liitteenä.


Hippoksen pesäpallostadionille haetaan lisärahoitusta

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle esitetään Hippoksen pesäpallostadionin uudishankkeen joulukuussa päätetyn kattohinnan nostamista 6 539 000 eurosta 8 200 000 euroon. Esityksen mukaan vuodelle 2023 urheilu- ja retkeilyalueiden investointiohjelmaan tulisi varata Hippoksen pesäpallostadion hankkeelle 1 700 000 euron lisärahoitus. Lautakunnan päätöksen jälkeen asian on tarkoitus edetä kaupunginhallitukseen.

Kustannusarvion nousuun on vaikuttanut rakennusurakan tarjousten ennakoitua korkeammat hinnat. Tammi-helmikuussa kilpailutetun maanrakennusurakan kustannustaso pysyi vielä arviossa, mutta 22.3. päättyneen stadionin rakennusurakan tarjoukset ylittivät selvästi kustannusarvion. Ylitys johtuu nopeasti muuttuneesta maailmantilanteesta. Yksi merkittävimmistä kustannuksiin ja aikatauluihin vaikuttavista tekijöistä on elementtitoimitukset. Urakan lähtiessä laskentaan oli tiedossa, että elementtien toimitusajat ovat pitkiä ja laskenta-aikana tilanne Ukrainan kriisin myötä vain paheni. Monilla urakoitsijoilla ei ole täyttä varmuutta, milloin elementtejä voisi saada, koska alihankkijat eivät pysty sitoutumaan toimitusaikatauluihin ja täten he eivät pysty antamaan hintoja urakoitsijoille. Rakennusurakan kilpailutukseen saatiin kuitenkin määräaikaan mennessä kaksi tarjousta. Rakennusalalla markkinahintojen kustannusnousu vaihtelee 20–50 % tuotteesta riippuen ja monissa paikoin rakennusindeksi ei pysy jatkuvasti nousevien hintojen mukana. Teräksen raaka-aineista iso osa tulee Ukrainasta. Energian hinta on tällä hetkellä ennätyskorkealla, mikä vaikuttaa esimerkiksi sementin valmistuksen hintoihin. Myös betoniteräksen hinta on tuplaantunut ja jänneteräksien saatavuus on heikentynyt huomattavasti. Öljyn hinta on Ukrainan kriisin myötä noussut, joka näkyy muun muassa toimituskustannuksissa. Rakennuskustannusindeksi nousi tammikuussa 6,9 % ja helmikuussa 7,5 % vuodentakaisista ja maaliskuussa nousu on jatkunut. Tilanneselvityksessä todetaan myös, että rakentamiskustannusten ei odoteta laskevan lähitulevaisuudessa, vaikka maailmantilanne rauhoittuisikin. 

Hippoksen uuden pesäpallostadionin on tarkoitus korvata nykyinen vuonna 1968 rakennettu pesäpallostadion. Suunnitelman mukaan rakennustyöt olisi tarkoitus käynnistää tänä keväänä ja stadion valmistuisi kesäksi 2023.

Tilapalvelun lausuntopyyntö lyseorakennuksen peruskorjauksen hankesuunnitelmasta

Jyväskylän tilapalvelu pyytää kulttuuri- ja liikuntalautakunnalta lausuntoa Jyväskylän lyseorakennuksen peruskorjauksen hankesuunnitelmasta. Suunnitelman mukaan Jyväskylän Lyseon entinen koulurakennus peruskorjataan kansalaisopiston ja kuvataidekoulun käyttöön. Näin rakennus säilyy opetuskäytössä, mutta normaalin koulutoiminnan vaatimia keittiö-, ruokailu- ja liikuntasalitiloja ei tarvita. 

Suunnitelman mukaan Lyseo-rakennuksesta muodostuu kansalaisopiston ydinpiste keskelle kaupunkia ja pääkirjastolla toimivista kursseista suuri osa siirtyy Lyseon tiloihin. Kuvataidekoulu sijoitetaan rakennuksen alimpiin kerroksiin. Opetukseen liittyy verstastoiminta, jota ei vanhaan rakennukseen ole mahdollista sijoittaa, joten verstastilat on hahmoteltu kuvataidekoulun tarpeiden mukaisella sisällöllä ja mitoituksella pihan uudisrakennukseen. Hankesuunnitelman mukaan Lyseon tilat tulevat jakautumaan seuraavasti: museotilat (kirjasto ja opettajanhuone) 122 m², kuvataidekoulun opetus 437,5 m², kansalaisopiston opetus 639,5 m² ja toimistotilat 205 m².

Lautakunnalle esitetään hankesuunnitelman hyväksymistä. Lyseokiinteistön peruskorjaus, uusi sivistyksellinen kaupunkistrategian mukainen käyttötarkoitus sekä korttelin muu kehittäminen lisäävät keskustan houkuttelevuutta.

Koulurakennuksen luokkiin perustuva pohjarakenne on ryhmäopetukseen soveltuva ja hyvällä suunnittelulla lyseorakennukseen saadaan yhdistettyä kaksi nyt erillään toimivaa kokonaisuutta.
Opetuskäyttöön soveltuvien tilojen, henkilökunnan työtilojen sekä varastotilojen neliömäärät vaativat toimintakonseptin ja työskentelytapojen kehittämistä. Suunnittelussa on pidettävä mukana myös keskustan muut opetuskäyttöön soveltuvat tilat niille kansalaisopiston ainekokonaisuuksille, jotka eivät mahdu lyseorakennuksen uudistettuihin tiloihin. 

Kellarikerroksessa sijainneet Lyseon museon näyttelysalit otetaan muuhun käyttöön ja museon tiloiksi on osoitettu tilat historiallisesta koulukirjastosta ja opettajainhuoneesta. Muutoksen myötä Jyväskylän lyseon vaiheista ja koulurakennuksen historiasta tullaan kertomaan eri tavoin myös rakennuksen aula- ja käytävätiloissa.

Alustava rakennushankkeen toteutusaikataulu: suunnittelun kilpailutus 3–5/2022, suunnittelu 6/2022–5/2023, urakoiden kilpailutus 6–7/2023, rakentaminen 8/2023–12/2024 (16 kk), tilojen vastaanotto 01/2025 ja irtokalustaminen sekä varustelu 1/2025–3/2025.

Hankkeen tavoitehintalaskelman mukainen laajuus on 3 241 brm2 ja kustannusarvio on 14 212 000 €. Hankepäätökseen esitetään Jyväskylän lyseorakennuksen peruskorjauksen kattohinnaksi 14 500 000 mikä vastaa talousarvioon 2022 budjetoitua Lyseon peruskorjauksen kustannusarviota. Sivistyspalvelut hankkivat kustannuksellaan toiminnan irtokalusteet, varusteet ja laitteet.

Kokouksen muut asiat ja esityslista

Lisäksi kokouksen asialistalla on talouden neljännesvuosiraportti, edustajien nimeäminen valtakunnallisille orkesteripäiville, kokouskutsu Suomen Museoliiton vuosikokoukseen sekä valtakunnallisille museopäiville, Jäsenen nimeäminen Jyväskylän kaupunginteatterin henkilökunnan opintorahaston hoitokuntaan sekä kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokousajat. 

Linkki 13.4. kokouksen esityslistaan.

Esityslistaan ja pöytäkirjoihin pääsee myös lautakunnan sivulta: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaostot/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta.
 
Päätöstiedote kokouksen asioista julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla torstaina 14.4. Kokouksen virallinen pöytäkirja on luettavissa 21.4.2022 osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaostot/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta
 
Lisätietoja:
•    toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987, eino.leisimo@jyvaskyla.fi, Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelut, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esittelevä viranhaltija