Hyppää pääsisältöön

30.3.2022

Ensimmäistä kertaa järjestetty seutufoorumi kokosi 29.3.2022 Paviljonkiin yhteen Jyväskylän seudun kuntien luottamushenkilöitä, kunnanjohtajia ja muita viranhaltijoita sekä seututoimijoita Keski-Suomen ELY-keskuksesta ja Keski-Suomen liitosta. Seutufoorumista on tarkoitus muodostaa jatkossa vuosittain järjestettävä perinne, jossa käydään keskustelua seutuyhteistyön ajankohtaisista asioista.
Kuva
Jyväskylän seudun MAL-sopimuksen logo

Ensimmäistä kertaa järjestetty seutufoorumi kokosi 29.3.2022 Paviljonkiin yhteen Jyväskylän seudun kuntien luottamushenkilöitä, kunnanjohtajia ja muita viranhaltijoita sekä seututoimijoita Keski-Suomen ELY-keskuksesta ja Keski-Suomen liitosta. Seutufoorumista on tarkoitus muodostaa jatkossa vuosittain järjestettävä perinne, jossa käydään keskustelua seutuyhteistyön ajankohtaisista asioista. 
 
- Oman kunnan elinvoiman edistämisen lisäksi on tärkeää edistää koko seudun elinvoimaa. Yhteisten tavoitteiden tunnistaminen ja toimenpiteiden määrittäminen edellyttää tiivistä seutuyhteistyötä eri toimijoiden välillä. Säännöllisen vuoropuhelun käyminen on keskeisessä roolissa tuloksellisen yhteistyön aikaansaamiseksi. Nyt järjestetty seutufoorumi on yksi seutuyhteistyön edistämisen väline, kiteyttää seutufoorumissa avauspuheenvuoron pitänyt Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto
 
Jyväskylän seudun kuntien yhteistyössä alkoi uusi vaihe kesällä 2021 valtion kanssa solmitun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen myötä. Monien MAL-teemojen osalta seudulla on tehty pitkään yhteistyötä jo aiemminkin. Ensimmäinen MAL-sopimusvuosi on syventänyt yhteistyötä ja tuonut siihen lisää tavoitteellisuutta ja konkretiaa. Kokemukset pidempään MAL-sopimusmenettelyn piirissä olevilta seuduilta puhuivat myös seutuyhteistyön puolesta. Seutufoorumin alustuspuheenvuoroissa sekä Tampereen kaupunkiseudun seutujohtaja Päivi Nurminen että Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohi korostivat toimivien yhteistyörakenteiden, yhteisten agendojen ja pitkäaikaisen sitoutumisen merkitystä. 
 
- Maankäyttö, asuminen ja liikenne ovat seudun elinvoiman ja kilpailukyvyn kannalta keskeisiä tekijöitä. Seudullisesti toimivaa kokonaisuutta ei rakenneta vain yhden toimijan puitteissa. Seutufoorumin kaltaiset tilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden muodostaa yhteistä kuvaa seudun tilanteesta ja kehittämismahdollisuuksista, kertoo tilaisuuden puheenjohtajana toiminut Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin

Jyväskylän seudun MAL-kehityskuva konkretisoi MAL-sopimuksen tavoitteita 

Seutufoorumissa käytiin keskustelua erityisesti Jyväskylän seudun MAL-kehityskuvan laadinnan lähtökohdista. Kyseessä on yksi MAL-sopimuksen keskeisistä toimenpiteistä. MAL-kehityskuvassa muodostetaan seudun kahdeksan kunnan yhteinen, karttapohjainen pitkän tähtäimen näkemys alueen yhdyskuntarakenteesta, viherrakenteesta ja liikennejärjestelmästä. Seutufoorumissa esiteltiin kehityskuvatyön taustaksi laadittu seudun MAL-tilannekuvaraportti, johon on koottu yhteen työtä viitoittavat seudulliset suunnitelmat ja selvitykset sekä nostoja seudulla vaikuttavista maankäytön, asumisen ja liikenteen ilmiöistä. 

MAL-kehityskuvan laadinta jatkuu kehityskuvakarttaluonnoksen laadinnalla. Tavoitteena on MAL-kehityskuvan hyväksyminen seudun kuntien kunnanvaltuustoissa vuoden 2022 loppuun mennessä. 
 
Lisätietoa Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksesta ja MAL-kehityskuvasta
 
Lisätietoja: 
- Jaakko Selin, Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja, p. 0400 778 779 
- Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, Jyväskylän kaupunki, p. 050 3362 819

Asiasanat:  
MAL