Hyppää pääsisältöön

22.3.2022

Kulttuuriperintö on tässä ja nyt. Se on sitä, miten esivanhempiemme ja vanhempiemme asenteista, elämäntavoista ja arvoista on muokkautunut oma tapamme elää, toimia ja arvostaa ympärillämme olevia asioita. Suomen käsityön museon päivitetty Kukako-sivuston oppimateriaali tarjoaa materiaalia koulujen ja kotien käyttöön maksutta verkossa kukako.fi. 
Kuva
Jupun piirrokset kuvittavat Kukako.fi-sivustoa ja tehtäviä. Kuva Suomen käsityön museo/Jupu

Alun perin vuonna 2010 julkaistu sivusto on uusittu vastaamaan nykypäivän tarpeita. Kukako – Kulttuuria Kaikista Kolkista -oppimateriaali haluaa arkipäiväistää kulttuuriperintöä ja osoittaa, että jokainen ylläpitää, tuottaa, muuntaa ja välittää sitä eteenpäin. 

Alakoululaisille suunnatun oppimateriaalin tehtävät auttavat havainnoimaan kulttuuriperintöämme ja sen muutosta asuinpaikasta riippumatta. Kukako.fi-sivusto toimii ennen kaikkea keskustelun herättäjänä. Vaikka kysymykset ovat yksinkertaisia, vastaukset voivat olla moniselitteisiä – ja usein on mahdollista kysyä voisiko olla toisin. Kysymyksistä kaikkein tärkein on ”kuka minä olen?”, johon useat ihmiset etsivät vastausta koko ikänsä. Kukako pyrkii antamaan avaimia kysymyksen tarkasteluun: Mistä minä tulen, keitä perheeseeni tai sukuuni kuuluu? Missä kulttuureissa ovat juureni ja miten se vaikuttaa siihen, mitä pidän merkityksellisenä?

Suomen käsityön museon ylläpitämän sivuston uusimiseen on osallistunut museolehtori Raija Manninen ja luokanopettaja Kati Laurila sekä sanataideohjaaja Vilma Tammelin. Uuden ulkoasun lisäksi materiaalin järjestystä on selkeytetty, tekstejä on paikoin tiivistetty ja mukaan on laadittu uusia innostavia tehtäviä. Tehtävien lisämateriaalit ohjaavat hyödyntämään myös muiden museoiden oppimateriaaleja. Uuden sivuston graafisesta suunnittelusta vastasi Anne-Mari Ohra-aho, Päkä-piirrokset ovat Jupun eli Johanna Kallion käsialaa, ja sivuston teknisestä toteutuksesta vastasi Anssi Harjula, Harjula web&dev. 
 
”Uusitut tehtävät ohjaavat tiedostamaan ylisukupolvisuutta ja kulttuurista moninaisuutta. Tehtävät sopivat lasten lisäksi kaiken ikäisille ja niitä voidaan tehdä kouluissa ja kotona. Vaikka ihmisinä olemme samanlaisia, olemme samaan aikaan myös erilaisia, eikä ole olemassa yhtä ainutta tapaa elää. Kun tuntee itsensä, osaa antaa arvoa ja tilaa myös toisin elämisen mahdollisuudelle. Jokainen haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi sellaisena kuin on”, kertoo Suomen käsityön museon museolehtori Raija Manninen. 

Kukakon tehtävissä painotetaan käden ja ajattelun yhteistyötä ja monia havaintoja pyydetään kirjoittamaan tai piirtämään käsin. Tehtävät voidaan tehdä oppilaan omaan, vanhasta romaanista tehtyyn Omakirjaan. Siinä ajan patina ja nykykulttuuri yhdistyvät konkreettisesti, samaan tapaan kuin kulttuuriperintö muotoutuu.

Mitä kulttuuriperintö on?

Kulttuuriperintö on menneisyydestä perittyjä aineellisia ja aineettomia asioita tai käytäntöjä, jotka heijastavat ihmisten arvoja, uskomuksia, tietoja ja traditioita. Kulttuuriperintö ympäröi meitä koko ajan niin kaupungeissa, maaseudulla, luonnossa kuin arkeologisissa kohteissakin. 

Kulttuuriperintö on esi-isiltä ja esiäideiltä opittuja taitoja ja tarinoita, joita kerromme. Se on leikkimielistä väittelyä vastasta ja vihdasta, rieskan ja limpun muodosta tai näkemiemme elokuvien vaikutuksista.  

Kulttuuriperintö ei ole pysyvää vaan prosessi, johon sisältyy eri aikoina erilaisia arvoja ja merkityksiä ja niiden välittämistä eteenpäin. Kulttuuriperintö edustaakin aina tietoisia valintoja: asioiden muistamista tai unohtamista, sisällyttämistä tai ulkopuolelle jättämistä. Kulttuuriperintö voi olla myös vaikeita ja vaiettuja asioita, kuten holokaustin vaiheet tai sotiin liittyvät kipupisteet, joita huomaamalla ja esiin nostamalla käsitys menneisyydestä muuttuu.
 

Lisätietoja

Raija Manninen, museolehtori, Suomen käsityön museo, p. 040 502 2887, raija.manninen@jyvaskyla.fi 
kukako.fi