Hyppää pääsisältöön

3.2.2022

Keskiviikkona 9.2. kokoontuvalla Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnalla on käsiteltävänään muun muassa Tilapalvelun pyytämät lausunnot teatteritalon peruskorjauksen sekä kaupunginteatterin ja Jyväskylä Sinfonian Paviljonkiin sijoittuvien tilojen hankesuunnitelmista, kulttuuri- ja osallisuuspalvelujen kumppanuussopimukset vuodelle 2022 sekä liikuntapalvelujen hinnasto.
Kuva
Teatteritalo helmikuussa. Kuva Outi Kaakkuri

Lausunnot Teatteritalon peruskorjauksen sekä kaupunginteatterin ja Jyväskylä Sinfonian Paviljongin tilojen hankesuunnitelmista

Jyväskylän Tilapalvelu pyytää lautakunnalta lausuntoja kolmesta hankesuunnitelmasta: Teatteritalon peruskorjauksen hankesuunnitelmasta, kaupunginteatterin väistötilojen hankesuunnitelmasta Paviljonkiin sekä Jyväskylä Sinfonian tilojen hankesuunnitelmasta Paviljonkiin. Hankesuunnitelmien yhteenlaskettu kattohinta on 37 500 000 euroa. Lisäksi sivistyspalvelujen tulee varautua toiminnan vaatimien irtokalusteiden, varusteiden ja laitteiden hankintaan reilulla 8 miljoonalla eurolla. Kustannukset kohdistuvat vuosille 2022-2026.

Teatteritalon peruskorjauksen ja väistötilojen tavoitehintalaskelma 30 000 000 euroa

Alvar Aallon luonnostelemien ja Elisa Aallon loppuunsaattamien suunnitelmien pohjalta vuonna 1981 valmistunut teatteritalo on tullut peruskorjausvaiheeseen. Peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa vuosina 2024-2026. Sitä edeltää urakoiden kilpailutus ja hankkeen tarkempi suunnittelu vuosina 2022-2023.
Tilapalvelu pyytää kulttuuri- ja liikuntalautakunnalta lausuntoa peruskorjauksen hankesuunnitelmasta. Hankesuunnitelmassa esitetty teatteritalon peruskorjauksen tavoitehintalaskelma on 26 200 000 euroa. Lisäksi sivistyspalveluiden tulee budjetoida esitystekniikan (valot, äänitekniikka, näyttämölavan mekaniikka) laitehankinnat, joiden kustannusarvio on noin 7,4 M€. Lautakunnan lausunnon jälkeen hankesuunnitelma jatkaa Jyväskylän Tilapalvelun johtokuntaan 22.2., kaupunginhallitukseen 7.3. ja valtuustoon 21.3.2022.

Hankesuunnitelman mukaan teatteritalon peruskorjauksessa ison salin takaosaan rakennetaan uusi avotarkkaamo, katsomon penkit kunnostetaan, esteettömiä istumapaikkoja lisätään, näyttämön saavutettavuutta parannetaan, salin pinnat uusitaan, näyttämön koko esitystekniikka uusitaan ja akustiikkaa parannetaan.

Pienellä näyttämöllä tilaa suurennetaan ja katsomopaikkoja lisätään noin 190:een. Esitystekniikka uusitaan ja suunnitellaan akustisesti toimivaksi. Myös aputiloja suunnitellaan uusiksi ja näyttämön saavutettavuutta parannetaan.

Lämpiön akustointia parannetaan ja lämpiöön tulee esteetön hissiyhteys sisäänkäyntikerroksesta. Yleisö-wc -tiloja lisätään ja tilan tekniikkaa ja muunneltavuutta parannetaan yleisilmettä muuttamatta.

Myös henkilökunnan tilat kokevat täysremontin. Työ- ja sosiaalitiloja lisätään ja järjestellään uudelleen ja niiden käyttöä tehostetaan. Taiteilijalämpiö palautetaan henkilökunnan yhteiseksi sosiaalitilaksi ja sen yhteyteen lisätään kokoustiloja. Näyttelijöiden pukuhuonetilat järjestetään kaikki samaan kerrokseen. Tarpeiston työtilat sijoitetaan yhteen paikkaan verstaiden yhteyteen ja näyttämön lähelle. Entisestä henkilökunnan kanttiinista tehdään monitoimitila kokoontumisille, työskentelylle ja sitä voi hyödyntää myös backstage- ja valmistautumistilana.

Teatterin väistötilat Jyväskylä Paviljongin messuhalleihin D ja C2

Teatteri tarvitsee väistötilat peruskorjauksen ajaksi vuosiksi 2024-2026. Lautakunta antaa lausunnon myös tästä hankesuunnitelmasta. Teatterin suuri ja pieni näyttämö siirtyvät suunnitelman mukaan Paviljongin messuhalleihin D ja C2. Näyttämöt ja katsomorakenteet toteutetaan elementtirakenteisina ja henkilökunnan tiloissa sekä aula- ja ravintolatiloissa tukeudutaan mahdollisimman paljon Paviljongin ja messuhallien olemassa oleviin tiloihin. Väistötilojen investointikustannusten arvioidaan olevan 2 845 000 € (alv 0 %). Lisäksi sivistyspalveluiden tulee huomioida budjetissaan väistötilojen esitystekniikan laitehankinnat, jotka ovat arvion mukaan 700 000 €.

Helmikuussa 2022 on tulossa päätöksentekoon Paviljonki-rakennuksen osto kaupungille, jolloin nämä väistötilat tulisivat olemaan kaupungin omissa tiloissa. 

Jyväskylä Sinfonia Paviljongin Wilhelm-saliin

Kaupunginteatterin peruskorjauksen myötä myös Jyväskylän Sinfonia siirtyy esiintymään Paviljongin Wilhelm-saliin. Samassa yhteydessä myös orkesterin harjoittelu- ja toimistotilat siirtyvät Kolmikulman tiloista Paviljonkiin. Tilasuunnittelussa huomioidaan ensisijaisesti Sinfonian toimintaedellytykset rakennuksessa sekä tilojen yhteiskäytön erityisedellytykset. Paviljongissa tilaratkaisu tarjoaa orkesterille ja kuulijoille suuremman katsomokapasiteetin, konsertti- ja harjoittelutilat samassa rakennuksessa sekä korkeatasoisen akustiikan.

Hankesuunnitelman mukaan Wilhelm-saliin tehdään merkittävä päivitys niin katsomoon kuin esiintymislavalle. Katsomoon tehdään muun muassa uusi avotarkkaamo/miksausalue, pääohjaamotila muunnetaan parvekkeelliseksi VIP-katsomoksi, katsomopaikkoja järjestellään niin, että katsomon keskialueelle saadaan enemmän paikkoja ja katsomon penkit verhoillaan uudelleen. Salin pintoja uusitaan, kunnostetaan ja akustoidaan. Akustiikkaa parannetaan myös elektroakustisella järjestelmällä sekä akustisilla elementeillä. Lava uusitaan ja laajennetaan myös taustatiloiltaan.

C-halliin rakennetaan toimivat, riittävät ja äänieristetyt soitonharjoittelutilat sekä toimistotilat ja aula. Tilojen yhteyteen tulee myös varastotilaa ja hankitaan säilytyskalusteet soittajien esiintymisasuille sekä henkilökohtaisille välineille.

Hankkeen tavoitehintalaskelman mukainen kustannusarvio on 7 307 000 € (alv 0 %). Lisäksi sivistyspalvelujen tulee hankkia kustannuksellaan toiminnan tarvitsemat irtokalusteet, varusteet ja laitteet. Kustannukset jakautuvat vuosille 2022 ja 2023. 

Lautakunnan lausunnon jälkeen hankesuunnitelma jatkaa Jyväskylän Tilapalvelun johtokuntaan 22.2., kaupunginhallitukseen 7.3. ja valtuustoon 21.3.2022

Kulttuuri- ja kansalaistoimintaan esitetään 17 kumppanuussopimusta

Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja kansalaistoiminnan avustusmäärärahaan sisältyy 325 500 euron suuruinen osuus kumppanuussopimuksille. Lautakunnan päätettäväksi tuodaan 9.2. kokoukseen esitys seitsemäntoista kumppanuussopimuksen tekemisestä. Edellisvuoteen verrattuna mukana on kaksi uutta sopimuskumppania kansalaistoiminnan puolelta. Edellisvuotisten sopimusasiakkaiden sopimussummat ovat esityksessä ennallaan lukuun ottamatta Monikulttuurikeskus Glorian sopimusta, koska Info Gloria on siirtynyt Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluiden alle. 

Kumppanuussopimusten alarajaksi on määritelty 10 000 € ja ne ovat aina harkinnanvaraisia. Lautakunnan päätösesityksessä ehdotetut kumppanuussopimukset ja summat vuodelle 2022 ovat:  Eurooppa Neljä Teatterin kannatus ry 10 000 €, Jyväskylän kansanmusiikkiyhdistys ry 10 000 € , Jyväskylän Taiteilijaseura ry 23 000 €, Jyväskylän Tanssiopisto - Jyväskylän Tanssiyhdistys ry 40 000 €, Keski-Suomen Alueooppera ry 21 000 €, Keski-Suomen elokuvakeskus ry 15 000 €, Keski-Suomen Kirjailijat ry 18 000 €, Keski-Suomen Tanssin Keskus ry 30 000 €, Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis ry 40 000 €, Luovan valokuvauksen keskus ry 12 000 €, Sirkus- ja monitaideyhdistys Company Uusi Maailma ry 10 000 €, Taito Keski-Suomi ry 30 000 €, Tanssiryhmä Off/Balance ry 10 000 €, Teatterikone Osk 12 000 €, Yläkaupungin Yö ry 19 500 €, Huhtasuon ASA ry 15 000 €, Keltinmäen ja Myllyjärven asukkaat ry 10 000 €. 

Lautakunnalle tuodaan samassa yhteydessä tiedoksi myös valtuuston päättämät kuusi sopimusta, joiden yhteisarvo on 933 700: Alvar Aalto -säätiö 338 800 €, Jyväskylän Festivaaliyhdistys ry 152 300 €, Avoimen tiedon keskus/Keski-Suomen luontomuseo 38 000 €, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 255 600 €, Monikulttuurikeskus Gloria ry 90 000 €, Suomen Ilmavoimamuseosäätiö sr 59 000 €.

Liikuntapalvelujen perushintoihin ei esitetä korotuksia

Liikuntapalvelujen hinnastoon esitetään pieniä muutoksia ja tarkennuksia, mutta ei hintojen prosenttikorotusta, vaikka liikuntapalveluille asetetusta tulotavoitteesta todennäköisesti jäädään koronasulkujen takia. 

Lautakunnalle esitettävään hinnastoon on nyt kirjattu niin sanottu kohdennettujen maksuvälineiden luettelo, eli maksuvälineet, jotka kassapisteillä hyväksytään. Uutena maksuvälineenä käyttöön otetaan Smartum Pay -mobiilisovellus.

Hinnastoon esitettäviä muutoksia ovat muun muassa lasten ja nuorten alennuslippujen yläikärajan nosto vuodella 17 ikävuoteen. Tämä koskisi käytännössä uimahallien ja kuntosalien kerta- ja sarjatuotteita. 

Vehkalammen palloiluhallin osalta hinnastoa on tarkennettu alaspäin ja uusina tuotteina hinnastossa ovat muun muassa beachfutis-kentät, Laajavuoren mäkikeskus ja kilparinne sekä Viitaniemen ja Säynätsalon kokoustilat. Lisäksi Monitoimitalon, Kuokkalan Graniitin ja Lehtisaaren Kuntotalon kuntosaleille esitetään käyttöönotettavaksi 100 kerran sarjatuotteita.

Jos lautakunta hyväksyy hinnaston 9.2. kokouksessa uusi hinnasto otetaan käyttöön asteittain 1.3. alkaen. Tapahtumien, kilpailujen, otteluiden ja leirien jo myönnetyt vuorot laskutetaan nyt voimassa olevan hinnaston mukaan ja uudet päätökset uusilla hinnoilla. Vakiovuorojen uudet taksat astuvat voimaan seuraavan toimintakauden alkaessa. 

Kokouksen muut asiat ja esityslista ja liitteet

Kokouksessa annetaan lisäksi myös lausunto Jyväskylän kaupungin hyvinvointisuunnitelmasta ja sen erillisohjelmista sekä käsitellään käyttöomaisuuden uudelleenbudjetoinnit vuodelle 2022 ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutuminen vuonna 2021.
Suora linkki 9.2. kokouksen esityslistaan: https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=12763.

Esityslistaan ja pöytäkirjoihin pääsee myös lautakunnan sivulta: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaostot/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta.
 
Päätöstiedote kokouksen asioista julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla torstaina 10.2. Kokouksen virallinen pöytäkirja on luettavissa 17.2. 2022 osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaostot/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta
 
Lisätietoja:
•    toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987, eino.leisimo@jyvaskyla.fi, Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelut, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esittelevä viranhaltija