Hyppää pääsisältöön

20.1.2022

Jyväskylän sivistyslautakunnan vuoden ensimmäinen kokous on keskiviikkona 26.1.2022 klo 15.00. Lautakunta saa päätettäväkseen yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelien uudet hinnat, varhaiskasvatuksen maksuhyvitysten tarkastukset korona-aikana sekä kunnallisen perhepäivähoidon vuoden 2022 kustannuskorvaukset.
Kuva
Sivistyslautakunnan jäsenet yhteiskuvassa koulun ruokasalin rappusissa. Kuva Minna Hakkarainen

Lisäksi lautakunnalle esitellään vastaus kuntalaisaloitteeseen päiväkodin rakentamisesta Jyväskylän Ruokkeelle.  

Palvelusetelien hinnan korotuksella turvataan yksityisen varhaiskasvatuksen toimintaedellytyksiä   

Jyväskylän kaupunki tukee yksityisen varhaiskasvatuspalvelun tuottamista lapsikohtaisella palvelusetelillä. Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin hintaan esitetään korotusta 1.3.2022 alkaen. Jos sivistyslautakunta päättää korotuksesta esityksen mukaisesti nousee yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvo 779 eurosta 793 euroon. Yksityisen perhepäivähoidon palvelusetelille esitetään korotusta 755 eurosta 769 euroon ja kerhotoiminnan palvelusetelille 97 eurosta 99 euroon. Palvelusetelien hinnan korotuksiin on varattu 160 000 euron määräraha kasvun ja oppimisen vuoden 2022 talousarvioon. 
Jyväskylässä yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen piirissä on noin 21,3 prosenttia kaikista varhaiskasvatuspalveluja käyttävistä lapsista.  Yksityisiä palveluja tuottaa kahdeksan palveluntuottajaa 27 päiväkodissa. Yksityisiä perhepäivähoitajia on 53 ja yksi yksityinen kerhopalveluntuottaja. 

Palveluseteli maksetaan lapsesta, joka on varhaiskasvatuksessa yksityisessä päiväkodissa, kerhossa, ryhmäperhepäiväkodissa tai perhepäivähoidossa hoitajan kotona. Palveluntuottajalle maksettavasta lapsikohtaisen palvelusetelin enimmäisarvosta vähennetään perheen kunnallinen laskennallinen asiakasmaksu. Jäljelle jäävän perheen omavastuuosuuden yksityinen palveluntuottaja perii asiakkaalta.  

Yksityisten palveluntuottajien tulokertymästä suurin osa katetaan palvelusetelillä. Palvelusetelin hinnan korotuksella tuetaan yksityisen varhaiskasvatuksen toimintaedellytyksiä, jotta yksityinen varhaiskasvatus säilyy osana varhaiskasvatuksen palveluverkkoa Jyväskylässä. Palvelusetelikustannukset ovat noin miljoona euroa kuukaudessa. 

Lisää joustoa varhaiskasvatuksen korona-ajan maksuhyvityskäytänteisiin   

Koronatartuntojen kasvun ja laajan leviämisen myötä terveydenhuolto on joutunut rajoittamaan tartunnanjäljitystä. Päiväkodeissa tartuntoja on sekä lapsilla että henkilökunnalla. Tämän vuoksi myös varhaiskasvatuksessa joudutaan arvioimaan palvelun mahdollista rajaamista, jotta työntekijöiden määrä suhteessa lasten määrään täyttää varhaiskasvatuslain määräykset. 

Muuttuneen koronatilanteen vuoksi esitetään luovuttavan sivistyslautakunnan aikaisemmasta päätöksestä, jossa maksu hyvitys myönnettiin vain lapsen karanteenipäätökseen merkittyjen päivien mukaisesti. Tilalle esitetään asiakaslähtöistä ratkaisua, jossa maksuhyvitys niille päiville, jolloin yksittäisen päiväkodin toimintaa on jouduttu rajaamaan. Maksuhyvitys myönnettäisiin myös, määräajalle, kun huoltaja ja päiväkodin johtaja ovat sopineet lapsen lyhytaikaisesta poissaolosta lapsen ja perheen terveysturvallisuuden varmistamiseksi. Uudet maksuhyvityskäytänteet olisivat voimassa 31.5.2022 saakka.  
 
Esityslista
Päätöstiedote kokouksen asioista julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla torstaina 27.1.2022. 

Lisätietoja:  
sivistyspalveluiden toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987