Hyppää pääsisältöön

14.1.2022

Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee 20.1. Teams-kokouksessaan asialistan laajimpana aiheena vuosien 2021–2024 hyvinvointisuunnitelmaa ja sitä konkretisoivia erillisohjelmia.
Kuva
puheenjohtajan nuija pöydällä. Kuva Kristiina Pentikäinen

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Tulokset hyvinvointia tukevista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. Näiden lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus, joka on kuvaus koko kunnan hyvinvoinnin tilasta. Laaja hyvinvointikertomus sisältää erillisen yksityiskohtaisen suunnitelmaosan, jota kutsutaan hyvinvointisuunnitelmaksi.

Hyvinvointisuunnitelma näyttää tietä hyvinvointialueelle  

Hyvinvointisuunnitelman avulla johdetaan, kehitetään ja ohjataan kunnassa tehtävää hyvinvointityötä. Suunnitelman tavoitteena on tiivistää kunnan eri palvelualueiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet yhteen asiakirjaan. Suunnitelman laatimista ja toimenpiteiden valintaa ohjaa hyvinvointikertomuksessa esiteltävä hyvinvointitieto.

Hyvinvointisuunnitelmaa raamittavia painopisteitä ovat vuosien 2021–2024 linjauksissa eriarvoisuuden vähentäminen ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen, vahvat peruspalvelut, mielenterveyden edistäminen ja tiedolla johtaminen. Hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvät erillisohjelmat ovat Yhdenvertaisuussuunnitelma, Kotouttamisen edistämisohjelma, Ikäystävällinen Jyväskylä, Asunnottomuuden puolittamisohjelma ja Köyhyysohjelma.

Hyvinvointityötä tehdään toimialoilla tiiviisti yhdessä kumppaneiden ja kaupunkilaisten kanssa ja jatkossa hyvinvointialueen kanssa. Hyvinvointisuunnitelman toteutusta seuraa ja sen päivittämisestä vastaa hyvinvointiryhmä. Hyvinvointisuunnitelma päivitetään hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä. Yhdyspintoja koskevaa yhteistyötä tehdään hyvinvointialueen kanssa jo vuoden 2022 aikana.

Toimialajohtaja Ulla Kuitun ehdotus on, että lautakunta hyväksyy osaltaan hyvinvointisuunnitelman ja esittää mahdolliset huomionsa suunnitelmasta kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. 

Perustettavaksi ehdotetaan terveyskeskuslääkärin, psykiatrin ja palveluohjaajan virkoja 

Kokous käsittelee myös kotiin annettavan ikääntyneiden kuntouttavan päivätoiminnan asiakasmaksua koronan aiheuttaessa ryhmätoiminnan sulkeutumisen. Lisäksi esillä on puolisolta perittävät kuukausi- ja tukipalvelumaksut, jos hän muuttaa palvelukotiin yhdessä tehostettuun palveluasumiseen oikeutetun puolisonsa kanssa.   

Listalta löytyvät myös terveyskeskuslääkärin viran perustaminen kaupunginsairaalaan, psykiatrin virkojen perustaminen mielenterveys- ja päihdepalveluihin ja palveluohjaajan viran perustaminen alueelliseen perheoikeudelliseen yksikköön.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistaan ja liitteisiin voi tutustua lautakunnan sivulta. Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.

Lisätietoja:

- Ulla Kuittu, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja, sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijä, p. 050 353 8310, ulla.kuittu[at]jyvaskyla.fi 
- Lisätietoa saa myös eri asioiden kohdalla esityslistalla näkyviltä valmistelijoilta.