Hyppää pääsisältöön

21.12.2021

Jyväskylän perusopetuksen 5. ja 8. -luokkalaisten fyysistä hyvinvointia seurataan vuosittain valtakunnallisella Move!-järjestelmällä. Syksyllä 2021 toteutettujen testien tulokset näyttävät, että Jyväskylän 5. ja 8. -luokkalaisten kestävyyskunto on edelleen parempaa kuin valtakunnan keskitasolla.
Kuva
tyttöjä liikuntatunnilla juoksemaan lähtemässä. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Taitotasoa mittaavissa (pallon heitto ja 5 -loikka) testeissä Jyväskylän tulokset olivat samaa tasoa kuin keskimäärin koko maassa. Viidesluokkalaisten poikien alaselän liikkuvuutta mittaavassa ojennuksessa jyväskyläläiset suoriutuivat selkeästi heikommin kuin valtakunnan keskiarvo.   
  
Vaikka jyväskyläläisten oppilaiden tulokset ovat useimmalla osa-alueilla vielä valtakunnallisen keskiarvoa paremmat tai ylärajalla, on tuloksista nähtävissä valtakunnallinen lasten ja nuorten kestävyyskunnon heikentymisen suuntaus. Istuva elämäntapa ja vähäinen liikunta näkyvät myös kehon liikkuvuuden haasteissa.  
  
Jyväskylässä mittauksiin osallistui yhteensä 2752 oppilasta. Viidesluokkalaisia oli 1393 ja kahdeksasluokkalaisia 1359 oppilasta. Koko maassa mittauksiin osallistui yhteensä 107 066 viides- ja kahdeksasluokkalaista.      

Move on oppilaan henkilökohtaisen fyysisen toimintakyvyn tilannekatsaus    

Moven tuloksista oppilas, oppilaan huoltaja, opettajat ja kouluterveydenhuolto saavat tietoa oppilaiden sen hetkisestä fyysisestä toimintakyvystä. Yksittäisen oppilaan tuloksia voidaan hyödyntää huoltajien luvalla kouluterveyshuollon laajoissa terveystarkastuksissa ja oppilaan hyvinvoinnin ja fyysisen toimintakyvyn edistämiseen.  Tuloksia käsitellään myös koulujen yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä kuten vanhempainilloissa sekä osana eri oppiaineiden opetusta, monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja laaja-alaista osaamista.  

Move!- fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä on Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan kehittämä järjestelmä. Liikuntapääkaupunki Jyväskylän koulut ovat olleet mukana Move-kokonaisuuden kehittämisessä alusta alkaen. Move!-järjestelmässä oppilaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja kartoitetaan kahdeksan osa-aluetta sisältävän mittariston avulla. Mittaukset toteutettiin nyt kuudetta kertaa.  
 
Jyväskylässä tuloksia hyödynnetään myös osana lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan kehittämistä. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, liikuntapalvelujen, kouluterveydenhuollon ja harrastamisen mallissa mukana olevien toimijoiden kanssa etsitään tapoja edistää lasten ja nuorten liikkumista. Työ on vasta alussa, mutta kaupungissa uskotaan, että Move-tulokset osaltaan herättävät toimijat puhaltamaan yhteen hiileen entistä tarmokkaammin. 
  
Lisätietoja: 
projektipäällikkö Jon Salminen, Liikuntapääkaupunki, puh. 014 266 0880 
Keski-Suomen Move-tulokset